آشکارسازهای نوری:

یک چنین قطعه‌ای برای اندازه گیری سطوح روشنایی یا تبدیل سیگنالهای نوری متغیر با زمان به سیگنالهای الکتریکی وسیله‌ای مناسب است. در بیشتر آشکارسازهای نوری سرعت پاسخ آشکارساز بسیار مهم است. مرحله نفوذ حاملین بار امری زمان‌بر است و باید در صورت امکان حذف شود. پس مطلوب است که پهنای ناحیه تهی به ‌اندازه کافی بزرگ باشد تا اکثر فوتون‌ها به‌جای نواحی خنثی n و p در درون ناحیه تهی جذب شوند. وقتی که یک EHP در ناحیه تهی بوجود آید، میدان الکتریکی ، الکترون را به طرف n و حفره را به طرف p می‌کشد. چون این رانش حاملین بار در زمان کوتاهی رخ می‌دهد، پاسخ دیود نوری می‌تواند بسیار سریع باشد. هنگامی ‌که حاملین بار عمدتا در ناحیه تهی w ایجاد شوند، به آشکارساز یک دیود نوری لایه تهی گفته می‌شود. اگر w پهن باشد، اکثر فوتونهای تابشی در ناحیه تهی جذب خواهند شد. w پهن منجر به کاهش ظرفیت پیوند شده و در نتیجه ثابت زمانی مدار آشکارساز را کاهش می‌دهد.
نحوه کنترل پهنای ناحیه تهی

روش مناسب برای کنترل پهنای ناحیه تهی ساختن یک آشکارساز نوری p-i-n است. ناحیه i مادامی که مقاومت ویژه زیاد است، لزومی ‌ندارد که حقیقتا ذاتی باشد. می‌توان آن را به روش رونشستی روی بستر نوع n رشد داد و ناحیه p را توسط نفوذ ایجاد کرد. هنگامی‌ که ‌این قطعه در گرایش معکوس قرار می‌گیرد، ولتاژ وارده تقریبا بطور کامل در دو سر ناحیه i ظاهر می‌شود. برای آشکارسازی سیگنالهای نوری ضعیف اغلب مناسب است که دیود نوری در ناحیه شکست بهمنی مشخصه‌اش عمل کند.
نویز و پهنای باند آشکارسازهای نوری

در سیستمهای مخابرات نوری حساسیت آشکارسازهای نوری و زمان پاسخ آنها بسیار مهم است. متاسفانه ‌این دو ویژگی عموما با هم بهینه نمی‌شوند. مثلا در یک آشکارساز نوری بهره به نسبت طول عمر حاملین بار به زمان گذار وابسته ‌است. از سوی دیگر پاسخ فرکانسی نسبت عکس با طول عمر حاملین بار دارد. معمولا حاصلضرب بهره در پهنای باند را به عنوان ضریب شایستگی برای آشکارسازها ملاک قرار می‌دهند. طراحی برای افزایش بهره سبب کاهش پهنای باند می‌شود و برعکس ویژگی مهم دیگر آشکارسازها نسبت سیگنال به نویز است که مقدار اطلاعات مفید در مقایسه با نویز در زمینه آشکارساز را نشان می‌دهد. منبع اصلی نویز در نور رساناها نوسانات اتفاقی در جریان تاریک است. جریان نویز در تاریکی متناسب ، دما و رسانایی ماده ‌افزایش می‌یابد. افزایش مقاومت تاریک همچنین بهره نور رسانا را افزایش داده و بالطبع باعث کاهش پهنای باند می‌شود.

[ دوشنبه پانزدهم اسفند 1390 ] [ 13:40 ] [ حامد ]

[ ]

مخابرات نوری:

عبارت است از هر فرم انتقال اطلاعات که در آن نور واسط انتقال داده باشد. کانال چنین ارتباطی می‌تواند فضای آزاد، هوا یا فیبر نوری باشد.
دستگا ه هایی که وظیفه تبدیل سیگنال الکتریکی به سیگنال نوری را انجام می دهند ، منابع نوری می نامند که به طور کلی به دو دستهLED (Light Emitting Diode)یا دیود های منتشر کننده نوروLD(Laser Diode )یا دیود های لیزری تقسیم می گردند .

گسترش ارتباطات و راحتی انتقال اطلاعات از طریق سیستم های انتقال و مخابرات فیبر نوری یکی از پر اهمیت ترین موارد مورد بحث در جهان امروز است. سرعت دقت و تسهیل از مهمترین ویژگی های مخابرات فیبر نوری می باشد. یکی از پر اهمیت ترین موارد استفاده از مخابرات فیبر نوری آسانی انتقال در فرستادن سیگنال های حامل اطلاعات دیجیتالی است که قابلیت تقسیم بندی در حوزه زمانی را دارا می باشد. این به این معنی است که مخابرات دیجیتال تامین کننده پتانسیل کافی برای استفاده از امکانات مخابره اطلاعات در پکیجهای کوچک انتقال در حوزه زمانی است.برای مثال عملکرد مخابرات فیبر نوری با توانایی 20 مگا هرتز با داشتن پهنای باد 20 کیلو هرتز دارای گنجایش اطلاعاتی 0.1% می باشد.
امروزه انتقال سیگنالها به وسیله امواج نوری به همراه تکنیکهای وابسته به انتقال شهرت و آوازه سیستم های انتقال ماهوارهای را به شدت مورد تهدید قرار داده است. دیر زمانی ست که این مطلب که نور می تواند برای انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد به اثبات رسیده است و بشر امروزه توانسته است که از سرعت فوق العاده آن به بهترین وجه استفاده کند.
در سال 1880 میلادی الکساندر گراهام بل 4 سال بعد از اختراع تلفن موفق به اخذ امتیاز نامه خود در زمینه مخابرات امواج نوری برای دستگاه خود با عنوان فوتو تلفن گردید. در 15 سال اخیر با پیشرفت لیزر به عنوان یک منبع نور بسیار قدرتمند و خطوط انتقال فیبر های نوری فاکتور های جدیدی از تکنولوژی و تجارت بهتر را برای انسان به ارمغان آورده است.
مخابرات فیبر نوری ابتدا به عنوان یک مخابرات از راه دور قرار دادی تلقی می شد که در آن امواج نوری به عنوان حامل یک یا چند واسطه انتقال استفاده می شد. با وجود آنکه امواج نوری حامل سیگنالهای آنالوگ بودند اما سیگنالهای نوری همچنان به عنوان سیستم مخابرات دیجیتال بدون تغییر باقی مانده است. از دلایل این امر می توان به موارد زیر اشاره کرد:* توانایی پردازش اطلاعات در حجم وسیع: از آنجایی که مخابرات فیبر نوری دارای کارایی بالاتری نسبت به سیمهای مسی سنتی هستند بشر امروزی تمایل چندانی برای پیروی از سنت دیرینه خود ندارد و توانایی پردازش حجم وسیعی از اطلاعات در مخابره فیبر نوری او را مجذوب و شیفته خود ساخته است
*آزادی از نویز های الکتریکی:بافت یک فیبر نوری از جنس پلاستیک یا شییشه به دلیل رسانندگی انتخاب می شود.در نتیجه یک حامل موج نوری میتواند از پتانسیل موثر میدانهای الکتریکی در امان باشد. از قابلیت های مهم این نوع مخابرات می توان به امکان عبور کابل حامل موج نوری از میان یک میدان الکترومغناطیسی قوی اشاره کرد که سیگنالهای نام برده بدون آلودگی از پارازیت های الکتریکی و یا سیگنالهای مداخله گر به حد اکثر کارایی خود خواهند رسید.
1)تکنیکهای مخابرات در سیستم های جدید مورد استفاده قرار می گرفت 2)سیستم های جدید با بالاترین تلنولوژی برای داشتن بیشترین گنجایش کارآمدی سرعت و دقت طراحی شده بود. 3)انتقال به کمک خطوط نوری امکان استفاده از تکنیکهای دیجیتال را فراهم می ساخت. این مطلب نیاز انسان را به دسترسی به مخابره اطلاعات رابه صورت بیت به بیت پاسخگو بود

[ دوشنبه پانزدهم اسفند 1390 ] [ 13:39 ] [ حامد ]

[ ]

فرستنده و گیرنده راداري:


فرستنده و گیرنده راداري
sajad_sunboy2003@yahoo.comارایه دهنده: سجاد گلميرزايي
چکیده:
در مسایل راداري همواره قسمت زیادي از سیگنال در محیط انتشار هدر می رود و مقدار کم و ضعیفی از آن به همراه مقدار زی ادي سیگنال ناخواسته دریافت می شود . پس باید سیگنال دریافتی ناخواسته را حذف کرد و بعد سیگنال مورد نظر را تقویت و دمدولاسیون نمود ، اختلاف اساسی اي که بین گیرنده هاي مختلف وجود دارد بعلت نحوه دمدولاسیون سیگنال دریافتی است . از میان انواع مختلف گیرنده هاي رادیویی که در زمانهاي مختلف عرضه شده فقط دو نوع آن از نظر عملی و تجاري داراي اهمیت است، این دو نوع گیرنده عبارتند از و گیرنده هاي سوپر هترودین که در ادامه به بررسی ومقایسه (TRF) گیرنده هاي فرکانس رادیویی تطبیق شده آنها خواهیم پرداخت.
در این مقاله سعی بر آن است اص ول رادار و مدارهاي فرستنده وگیرنده در رادار به طورکلی مورد بررسی قرار گیرد که در این راستا به بررسی عناوین زیر خواهیم پرداخت:
اصول رادار
فرستنده هاي راداري
گیرنده هاي راداري
واژگان کلیدي: رادار، فرستنده، مگنترون، گیرنده، سوپرهترودین
-1 مقدمه:
رادار وسیله اي است براي جمع آوري اطلاعات از اشیا یا هدف هاي محیط به ویژه در فواصل دورکه در آن از تجزیه و تحلیل امواج الکترومغناطیس برگشتی، فاصله، ابعاد، سرعت و بسیاري از خواص هدف موردنظر تعیین می شود . بطور کلی رادار شامل یک فرستنده و یک گیرنده و یک یا چند آنتن است . فرستنده قادر است که توان زیادي را توسط آنتن ارسال دارد و گیرنده تا حد امکان انرژي برگشتی از هدف را جمع می کند، از آنجا که بیشتر رادارها انرژي فرستنده را به صورت پالس ارسال می کنند، بنابراین استفاده از یک آنتن هم براي فرستنده و هم براي گیرنده توسط یک تقسیم ک ننده زمان امکان پذیر خواهد بود. از موارد مهم در طراحی رادار نوع آنتن و پترن تشعشعی آن می باشد . آنتن هاي رادار را معمولا براي مرور نواحی بخصوص از فضا طراحی می کنند که مسیر مرور بستگی به کاربرد آن دارد، آنتن ها در بیشتر رادارها منعکس کننده هاي سهموي با تغذیه شیپور ي یا دو قطبی می باشند. البته در برخی موارد ناچار به استفاده از رادارهایی با آنتن آرایه فازي می باشیم. رادارهاي ،MTI ،CW براي تامین برد راداري مطلوب باید فرستنده از توان کافی برخوردار باشد . رادارهاي آرایه فازي و ... هر یک ویژگیهاي خاصی دارند که بر فرستنده و روش عملکرد آن اثر می گذارد . از مباحثی که باید در طراحی رادار و انتخاب فرستنده مورد توجه قرار گیرد، برد ، ثابت یا متحرك بودن ، وزن، اندازه ، حفاظت و ولتاژ بالا، شرایط مدولاسیون و حتی مسئله خنک کردن آن است. x در برابر اشعه کار گیرنده رادار، آشکار سازي پی امهاي اکوي مورد نظر در حضور نویز ، تداخل یا اکوهاي ناخواسته (کلاتر ) می باشد . گیرنده باید پیامهاي مطلوب را از نامطلوب جدا نموده و پیامهاي مطلوب را تا حدي که اطلاعات هدف براي کاربر قابل نمایش بوده و یا د ر داده پرداز خودکار قابل استفاده باشد، تقویت نماید . ساختار گیرنده رادار نه تنها به شکل موج آشکار شونده بستگی دارد، بلکه به ماهیت اکوهاي کلاتر، تداخل و نویز که با پیامهاي اکو مخلوط می شوند هم بستگی دارد . نویز ممکن است از طریق پایانه آنتن، به همراه پیام مورد نظر، وارد گیرنده خروجی، گیرن ده S/N شود و یا ممکن است در داخل خود گیرنده ایجاد گردد. براي به حداکثر رساندن نسبت و یا معادل آن باشد. بدیهی است که گیرنده باید طوري (Matched Filter) باید داراي یک فیلتر انطباقی طراحی شود که کمترین نویز داخلی را بخصوص در طبقات ورودي که پیام هاي مطلوب در ضعیف ترین حالت خود هستند، ایجاد نماید.
در سیستم هاي راداري از گیرنده هاي سوپر هترودین، بدلیل حساسیت خوب، بهره زیاد، قابلیت گزینش فرکانس و ضریب اطمینان خوب تقریبا همیشه استفاده می شود و هیچ نوع گیرنده اي قابل رقابت با این نوع گیرنده ها نیستند.
-2 اصول رادار:
در واقع اختراع رادار از یک پد یده فیزیکی و بسیار طبیعی به نام انعکاس ناشی شده است . همه ما بارها بازگشت صدا را در مقابل صخره هاي عظیم تجربه کرده ایم. امواج رادیویی و الکترومغناطیس نیز قابلیت انعکاس و بازتاب دارند و رادار بر اساس همین خاصیت ساده بوجود آمد . به کمک امواج الکترومغناطیسی نه تنها از وجود اجسام در فاصله دور باخبر می شویم، بلکه بطور دقیق می توان تعیین کرد ساکن هستند یا از ما دور و یا به ما نزدیک می شوند. حتی سرعت جسم نیز بخوبی قابل محاسبه است . امواج برگشتی توسط دستگاههاي خاص در مبدا تقویت شده و از روي مدت زمان رفت و برگشت این امواج، فاصله بین جسم و رادار اندازه گیري می شود. می توان گفت رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که براي تشخیص و تعیین موقعیت هدفها بکار می رود. این دستگاه بر اساس ارس ال یک شکل موج خاص به طرف هدف و بررسی شکل موج برگشتی کار می کند . با رادار می توان درون محیطی را که براي چشم غیر قابل نفوذ است دید، مثل تاریکی، باران ، مه ، برف ، غبار و غیره، اما مهمترین مزیت رادار، توانائی آن در تعیین فاصله یا موقعیت و حتی ماهیت هدف می باشد. ساده ترین رادارها در حقیقت از یک فرستنده و یک گیرنده رادیویی بوجود آمدند . در ابتدا این وسیله فقط قادر بود وجود شیء را اعلان کند و به هیچ وجه توانایی تشخیص اندازه و ویژه گی هاي دیگر آن را نداشت. یک رادار ساده شامل آنتن ، فرستنده، گیرنده و عنصر آشکار ساز انرژي برگشتی بصورت قابل شناسایی می باشد . آنتن فرستنده پرتوهاي الکترومغناطیسی تولید شده توسط نوسا نگر را دریافت و ارسال می دارد . معمولی ترین شکل موج در رادارها یک قطار از پالسهاي باریک مستطیلی است که موج حامل سینوسی را مدوله می کند. اکنون رادارها در روي زمین و در هوا، دریا و فضا بکار گرفته شده اند، رادارهاي زمینی بیشتر براي آشکار سازي، تعیین موقعیت و ر دیابی هواپیم ا و یا سایر اهداف هوایی مورد استفاده قرار می گیرند . رادارهاي دریایی بعنوان یک وسیله کمکی به کشتیرانی و وسیله اي مطمئن براي تعیین موقعیت شناورها ، خطوط ساحل و دیگر کشتیها و همچنین دیدن هواپیم اها بکار می روند . رادارهاي هوایی براي آشکار سازي هواپی م ا، کشتی و وس ایل نقلیه زمینی و یا نقشه برداري زمین ، اجتناب از طوفان جلوگیري از برخورد با زمین و یا ناوبري می توانند مورد استفاده قرار گیرند . در فضا ،رادار به هدایت اجسام پرنده کمک می کند و براي ارتباط راه دور با زمین و دریا بکار می رود.
در رادارهاي زمینی قضی ه خیلی پیچیده تر از رادارهاي هوایی است، هنگامی که یک رادار پلیس به ارسال پالس موج رادیویی می پردازد بخاطر وجود اجسام بسیار در سر راهش مانند نرده ها، پلها، تپه ها و ساختمانها اکوهاي بسیاري را دریافت می کن د، اما از آنجایی که تمام این اجسام به جزء خودروي مورد نظر ثابت هستند ، سیستم رادار خودروهاي پلیس، باید از میان امواج منعکس شده، فقط آنهایی را انتخاب کند که در آنها پدیده داپلر قابل شناسایی باشد، آن هم به اندازه اي که جسم متحرك اضافه سرعت داشته باشد در ضمن آنتن این رادارها باید دهانه تنگی داشته باشد ، چرا ک ه فقط بر روي یک خودرو تنظیم می شوند . البته امروزه پلیس در برخی کشورها از جمله کشور خودمان از تکنولوژي لیزر براي تعیین سرعت خودروها در بزرگراهها استفاده می کند. این تکنولوژي به نام لیدار شناخته می شود و در این مدل بجاي امواج رادیویی از لیز ر استفاده شده است.
-3 فرستنده هاي راداري:
اولین رادارهایی که قبل از جنگ جهانی د وم با موفقیت آماده بهره برداري شدند، از لامپ خلا معمولی داراي استفاده می کردند. نوسان ساز مگنترون، که باعث پیدایش و توسعه ،VHF شبکه کنترل و مناسب کار در باند رادارهاي مایکروویو در زمان جنگ جهانی دو م شد، یکی از پر مصرف ترین و کاربردي ترین فرستنده هاي راداري بود همچنین تقویت کننده هاي کلیسترون امکان کار با شکل موج ه اي پیچیده تر از رشته پالسهاي معمولی را فراهم کرد.
که از خانواده مگنترون بود و انواع گوناگونی دارد ساخته (CFA) در دهه 1960 تقویت کننده میدان متقاطع شد. ویژگیهاي عمومی آنها باند وسیع، بهره نسبتا کم و کوچکی ابعاد آن می باشد و بیش تر شبیه مگنترون است تا کلیسترون همچنین ابزارهاي نیمه هادي از قبیل ترانزیستورها و دیودهاي بهمنی نیز به عنوان نوعی فرستنده به کار می روند اما توان هر یک به تنهایی کم است. براي تامین برد راداري مطلوب باید فرستنده از توان کافی برخوردار باشد، ام ا در عین حال سایر شرایط لازم رادارهاي آرایه فازي و ... هر یک ویژگیهاي خاصی دارند که بر ،MTI ،CW را هم باید بر آورده نماید . رادارهاي فرستنده و روش عملکرد آن اثر می گذارد . از مباحثی که باید در طراحی رادار و انتخاب فرستنده مورد توجه و ولتاژ بالا ، شرایط مدولاس یون و x قرار گیرد، برد ، ثابت یا متحرك بودن ، وزن، اندازه ، حفاظت در برابر اشعه حتی مسئله خنک کردن آن است . البته از آنجا که فرستنده بخش بزرگی از رادار می باشد چگونگی انتخاب آن بسیار حائز اهمیت است. با توجه به معادله کلاسیک رادار دیدیم که اگر بخواهیم به 2 برابر برد موجود برسیم باید توان ارسالی رادار را 16 برابر کنیم ولی افزایش برد با این روش بسیار پر هزینه است. فرستنده ها بسیار پیچیده تر از ی ک لامپ هستند و شامل تقویت کننده هاي راه انداز ، تقویت کننده هاي توان بالا ، منبع تغذیه براي تولید جریان و ولتاژ
in out P GP A p 2 a R4 = مورد نیاز لامپ، مدولاتور، خنک کننده لامپ، مبدل دما، وسایل ایمنی براي تخلیه جرقه ها، کلید هاي ایمنی، می باشد. راندمانی که براي بیشتر لامپها تعریف x وسایل نشان دهنده وضعیت سیستم و محافظی در برابر اشعه ورودي که براي DC خروجی لامپ به توان RF می باشد که عبارتست از توان RF می شود ، راندمان تبدیل برقراري جریان الکترونها لازم است . البته مهندسین سیستم بیشتر، راندمان کلی فرستنده را مورد توجه قرار می دهند. دو ساختار اصلی براي رادارها وجود دارد یکی نوسان س از توان بالاي خود تحریک از جنس مگنترون و دیگري یک تقویت کننده توان بالا ، که خود شامل یک نوسان ساز پایدار و کم توان است و خروجی آن پس از یک یا چند مرحله تقویت به میزان مورد نیاز تقویت می شود. فرستنده هایی که از تقویت کننده هاي توان بهره می گیرند عموماً داراي توان بیشتري بوده و نیز حجیم ترند ، در عین حال داراي پایداري بیشتري نیز می باشند و سایر رادارهاي داپلر حایز اهمیت است. MTI که این امر براي رادار
مگنترون نوسان سازي است که بیش از هر لامپ دیگري در سیستم هاي راداري کاربرد دارد . مگنترون کلاسیک داراي وزن و اند ازه مناسب، قیمت کم و بازدهی زیاد می باشد . ولتاژ کاري آن به قدري کم است که آن نیز قابلیت اعتماد، طول عمر (دوام) و پایداري (coaxial) نمی شود و نوع هم محور x باعث تولید اشعه بیشتري نسبت به نوع کلاسیک آن دارد و اما تقویت کننده هاي کلیسترون توان بالا، بهره زیاد ، پایداري و و تراکم پالس را در اختیار طراح قرار می دهد و د ر رادارهاي توان بالا MTI بازدهی خوب و لازم براي رادارهاي مشابه تقویت هاي کلیسترون است با این تفاوت که وسعت کاري و TWT مورد توجه قرار می گیرد . لامپ هم از خانواده CFA پهناي باند آن بسیار وسیع تر می باشد و بهره کمتري دار د. تقویت کننده میدان متقاطع یا از پهناي باند وسیعی برخوردار است اما بهره آن نسبتا کمتر است، بنابراین در یک TWT مگنترون بوده و مانند زنجیره تقویت، بیش از یک مرحله تقویت لازم دارد. نوسان ساز مگنترون: این نوسان ساز توان بالا در سال 1939 اخت راع شد و بیش از هر وسیله دیگري در پیدایش و توسعه رادارهاي مایکروویو در زمان جنگ جهانی دوم نقش داشت و از آنجا که میدان الکتریکی آن بر یک میدان مغناطیسی ساکن عمود است، یکی از انواع ابزارهاي میدان متقاطع محسوب می شود . این کاربرد حفره هاي تشدید کننده در ساخت ار مگنترون بود که امکان تولید یک نوسان ساز مایکروویوي کارآمد و با توان و بازدهی زیاد را فراهم کرد.
مگنترون داراي مجموعه اي از حفره ها و شیارهاست که مانند مدارهاي تشدید عمل می کنند و کاري مورد استفاده در فرکانس کمتر ) انجام می دهند . حفره ه ا، معادل سیم پیچ هاي ) LC مشابه مدارهاي تشدید و L نامیده می شود) هر یک از p القاگر، و شیار ها معادل خازن می باشند . در حالت کاري مطلوب ( که حالت ها با هم موازي هستند و فرک انس مگنترون تقریبا برابر فرکانس هر یک از تشدیدکننده ها است . کاتد باید از C جنس سختی باشد تا بتواند در مقابل گرما و تجزیه ناشی از برخوردهاي الکترونی (بمباران معکوس الکترونی ) مقاومت کند . بمباران معکوس الکترونی موجب افزایش دماي کاتد شده و گسیل الکترونهاي ثانویه را به دنبال دارد به همین دلیل است که پس از شروع نوسان، برق سیم گرمساز کم و یا قطع می شود . تقاطع میدانهاي الکتریکی و مغناطیسی باعث می شود که الکترونها تقریبا به محض گسیل شدن از کاتد به طور کامل دسته بین حفره هاي مجاور 180 RF بندي شوند . بهترین حالت کاري مگنترون حالتی است که در آن فاز میدان گویند. p درجه اختلاف فاز داشته باشند که به آن حالت هستند، یعنی می توانند با دو فرکانس (degenerate) از نوع چند فرکانسی p تمام حالتها به جز حالت مختلف متناسب با چرخش نمودار ایستا و عوض شدن جاي گره و شکم ، نوسان کنند. بنابراین در یک مگنترون فرکانس وج ود دارد که مگنترون می تواند در هر یک از این حالتها نوسان کند و این مسئله (n- حفره ( 1 n با p ریشه مشکل پایداري است ولی مگنترون باید فقط براي یک حالت کاري غالب طراحی شود که معمولا حالت را ترجیح می دهند زیرا به آسانی از سایر حالتها جدا می شود. در حفره مرکزي ذخیره می شود می توان با وارد کردن یک محور متحرك (مانند RF چون بیشتر انرژي پیستون) در حفره به طوریکه تماسی با جدار آن نداشته باشد، مگنترون را با اطمینان در یک باند وسیع تنظیم نمود. فرکانس مگنترون معمولی با وارد کردن این عنصر تنظیمی که میزان القاگري (اندوکتانس) مدار تشدید را تغییر می دهد قابل تغییر است . لازم نیست که حرکت عناصر تنظیم زیاد باشد بلکه حرکت کسري از اینچ براي تغییر 5 تا 10 درصدي فرکانس کار کافی است . در مگنترونهاي معمولی، تغییر فرکانس از طریق تغییر ظرفیت خازنی نیز امکان پذیر است . در رادارهاي ب ا تغییر سریع فرکانس، فرکانس مگنترون ممکن است پالس به پالس و به گونه اي تغییر کند که تمام باند تنظیمی را بپوشاند . چنین رادارهایی ممکن است براي تسهیل در کشف هدفهاي داراي سطح مقطع متغیر و کاهش اثر لرزش هدف به کار روند . این تنظیم سریع در یک باند باریک به منظور ایجاد تغییرات فوري فرکانس را گاهی تنظیم موتوري یا تنظیم دید می نامند. تقویت کننده کلیسترون:
کلیسترون نمونه اي از لامپهاي داراي پرتو خطی می باشد، مشخصه بارز لامپهاي داراي پرتو خطی آن است که الکترونهاي صادر شده از کاتد، به صورت یک پرتو استوانه اي و بلند درمی آیند که قبل از رسیدن به ناحیه تمام انرژي پتانسیل میدان الکتریکی را دریافت می کند . لامپهاي کم قدرت ممکن است براي ،RF واکنش جفت کردن پیام با پرتو در دهانه ورودي خود داراي یک شبکه باشند در حالیکه در لامپهاي پر قدرت معمولا در دهانه ورودي شبکه اي وجود ندارد ز یرا شبکه نمی تواند قدرت زیاد را تحمل کند. در مورد پهناي باند باید گفت فرکانس این نوع نوسان ساز به وسیله حفره هاي تشدید آن تعیین می شود که اگر تمام حفره ها براي یک فرکانس تنظیم شده باشند، بهره لامپ زیاد، اما پهناي باند آن کم خواهد بود . به این روش، تنظیم هماهنگ می چند IF گویند. افزایش پهناي باند کلیسترونهاي چند حفره اي به گونه اي مشابه افزایش پهناي باند نوسان ساز مرحله اي است یعنی با تنظیم هر یک از حفره ها به یک فرکانس متفاوت بدست می آید که به آن تنظیم ردیفی گویند. بدین ترتیب پهناي باند گسترش خواهد یافت.
یا لامپ موج سیار: TWT
هم یکی دیگر از انواع لامپهاي با پرتو خطی می باشد و از این لحاظ که واکنش بین پرتو الکترونی و TWT که TWT رخ می دهد با کلیسترون تفاوت دارد . ویژگی خاص TWT در سرتاسر فضاي انتشار RF میدان مورد توجه مهندسین قرار دارد، پهناي باند نسبتا وسیع آن است ، زیرا در کاربري هایی که به تفکیک فاصله اي خوب نیاز باشد و یا اجتناب از اختلالهاي عمومی و یا تداخل بین رادارهاي مجاور مورد توجه باشد ، استفاده از مشابه کلیسترون است، اما معمولا مقادیر آنها اندکی کم تر TWT باند وسیع ضرورت دارد . بهره، بازدهی و توان از کلیسترون با همان ابعاد می باشد . در این تقویت کننده ها یک میدان مغناطیسی محوري هم وجود دارد که RF خود را به میدان DC مانند کلیسترون، تمرکز پرتو الکترونی را حفظ می کند ، پس از اینکه الکترونها انرژي تحویل دادند، به وسیله الکترودها جمع آوري می شوند. کلیسترون می تواند د ر گستره نسبتا وسیعی از ولتاژ پرتو کار کند بدون اینکه تغییر عمده اي در بهره آن هاي پرقدرت در صورتیکه ولتاژ پرتو آنها کاهش یابد دچار نوسان می شوند TWT ایجاد شود در حالیکه بنابراین هر چه پهناي باند لامپ بیشتر باشد، قدرت تحمل پرتو آن در برابر تغییرات ولتاژ هم بیشتر خواهد بود . ها علاوه TWT . هم مشابه نیازهاي کلیسترون است اما مشکلتر از آن می باشد TWT نیازهاي حفاظتی لامپ بر اینکه بعنوان یک لامپ توان بالا در سیستم هاي راداري پرقدرت مورد استفاده قرار می گیرد، در سطوح توان پایین تر نیز بعنوان راه انداز لامپ هاي پرقدرت (از قبیل تقویت کننده هاي میدان متقاطع )، و در رادارهاي آرایه فازي که براي افزایش قدرت از تعداد زیادي لامپ استفاده می کنند، هم به کار می روند.
:CFA تقویت کننده هاي میدان متقاطع یا

هم مانند مگنترون ، وجود میدانهاي الکتریکی و مغناطیسی عمود بر CFA مشخصه بارز تقویت کننده هاي هم می باشد . اینگونه لامپ ها، بازدهی زیاد حدود 40 تا 60 درصد دارند، ولتاژ نسبتا کم، اندازه کوچک و وزن کم دارند و براي استفاده در سیستم هاي سیار، مفید هستند. این تقویت کننده ها، طیف وسیع، توان اوج بالا و پایداري فاز ي خوبی دارند اما بهره آنها چندان بالا نمی باشد البته براي دستیابی به قدرت بیشتر می توان را به طور موازي در مدار قرار داد . این لامپها می تواند به عنوان تقویت کننده بعد از مگنترون CFA تعدادي بعنوان بخش راه انداز و TWT و CFA بعنوان بخش تقویت کننده توان نوسان ساز یا به همراه سایر لامپهاي یا بعنوان فرستنده مجزا در رادارهاي آرایه فازي پرتوان مورد استفاده قرار گیر ند. تقویت کننده میدان متقاطع از اصول واکنش الکترونی مگنترون بهره می گیرند، بنابراین همان ویژگی هاي مگنترون را دار است و (CFA) TWT از جوانبی نیز مشابه CFA . از نظر ظاهري هم مشابه مگنترون هستند ،CFA حتی بسیاري از لامپهاي هستند زیرا تقابل الکترونی در هردوي آنها به رو ش موج متحرك (سیار) صورت می گیرد . اجزاي تشکیل دهنده انواع این تقویت کننده ها عموماً عبارتند از : ساختار کاهنده سرعت موج، کاتد، آند و دریچه هاي ورودي و خروجی الکترون.
فرستنده هاي نیمه هادي:
دو گروه نیمه هادي وجود دارند که در سیستم هاي راداري بعنوان منابع بالقوه انرژي مایکروویو تلقی می شوند یکی تقویت کننده هاي ترانزیستوري و دیگري دیودهاي مایکروویو یک قطبی ، که بعنوان نوسان ساز و یا تقویت کننده با مقاومت منفی، عمل می کنند . در گذشته ترانزیستورهاي دو قطبی سیلیسی در فرکانسهاي و پایین تر) مورد استفاده قرار می گرفتند و دیودها در فرکانسهاي بالاتر به کار می L پایین مایکروویو (باند از جنس گالیوم – آرسنید نیز در فرکانسهاي بالاتر استفاده می شدند، از ویژگیهاي FET رفتند. ترانزیستورهاي این دو نوع مولد امواج مایکروویو ترانزیستوري و دیودي، قدرت کم آنها در مقایسه با لامپهاي پرتوان (قدرتی ) ذکر شده می باشد . به دلیل قدرت کم و سایر ویژگیهاي ابزار نیمه هادي، کاربرد آنها در سیستم هاي راداري با کاربرد لامپهاي پرقدرت متفاوت است . گرچه در زمینه ابزار هاي نیمه هادي، پیشرفتهاي چشمگیري حاصل شده و آنها از ویژگیهایی متفاوت با سایر منابع مایکروویو برخوردارند، اما میزان کاربري آنها در سیستمهاي راداري همچنان محدود است.
ترانزیستورهاي مایکروویو:
از یک ترانزیستور مایکروویو بدست می آید، مم کن است به دهها وات L مقدار انرژي پیوسته اي که در باند برسد، برخلاف لامپهاي خلا، توان اوجی که ترانزیستورها، با پ السهاي باریک می توانند ایجاد کنند فقط در حدود دو برابر توان پیوسته آنها می باشد و این امر باعث می شود که ترانزیستورها، با پالسهاي پهن و ضریب کاري زیاد، کار کنند ولی در رادارهاي تجس سی هوابرد ممکن است پهناي پالس به دهها میکرو ثانیه یا بیشتر هم برسد 0 که خیلی بیشتر از ضریب کار لامپهاي مایکروویو است مواجه شویم. این ضریب کاري زیاد، / و با ضریب کاري 1 طراحان سیستم راداري را متقاعد نمود که فرستنده هاي نیمه هادي نمی توانند جایگزین فرستنده هاي لامپی گردند و براي استفاده از نیمه هادي ها باید مبانی طراحی سیستم را بطور کلی تغییر داد. به هر حال براي استفاده از نیمه هادي ها در سیستم هاي راداري، مشکلات زیادي جدا از قیمت نیز وجود دارد، همانطور که اشاره شد فرستنده هاي نیمه هادي تفاوت چشمگیري با فرستند ه هاي لامپی دارند . بخش اصلی مولد انرژي نسبتا کوچک است، بنابراین براي کسب انرژي مورد نیاز رادار بخشهاي تقویت کننده زیادي باید با هم ترکیب شوند، هر چه فرکانس بالاتر باشد انرژي حاصل از عناصر نیمه هادي کمتر و ترکیب انرژي زیاد PRF بعلت افزایش عناصر مورد نیاز دشوارتر خو اهد بود . رادارهاي ترانزیستوري باید پالسهاي بلند و یا داشته ب اشند که عموماً هیچکدام براي رادار مطلوب نمی باشد به همین دلیل کاربرد آنها محدود و خاص به می شود، در رادارهاي نظامی پالس پهن یک ایراد CW مواردي از قبیل رادارهاي پالس داپلر یا رادارهاي محسوب می شود زیرا با شروع پالس پهن سیستم هاي ایجاد نویز و اختلال می توا نن د فرکانس کاري رادار را مشخص نموده و در خلال دوره پالس، بسرعت سیستم ایجاد نویز و اختلال را بر روي فرکانس صحیح تنظیم کنند و ضمنا شناسایی و ردیابی رادار نیز آسان تر می باشد.
مدولاتورها:
کار مدولاتورها روشن و خاموش کردن لامپ فرستنده به منظور تولید شکل موج مورد نظر می باشد، اگر موج ارسالی به صورت پالس باشد، مدولاتور را پالس ساز هم می گویند . هر لامپ توان بالا، ویژگیهاي خاص خود را دارد که تعیین کننده نوع مدولاتور مورد نیاز می باشد . مثلا مدولاتور مگنترون باید طوري طراحی شود که و TWT قدرت تحمل تمامی انرژي پالس را داشته باشد و یا از سوي دیگر خواهیم دید که تمام انرژي لامپهاي کلیسترون را می توان به وسیله مدولاتورها که فقط بخش کوچکی از کل انرژي پرتو را تحمل می کند قطع و غالبا از نوع کلید کاتدي می باشند CFA وصل نمود . این نوسان ساز ها داراي ک لید آندي هستند ولی لامپهاي نیز داراي عملکرد مستقیم هستند یعنی می CFA که به مدولاتور پرقدرت نیاز دارند البته برخی از لامپهاي روشن شده و با اعمال یک پالس باریک و کم انرژي به الکترود قطع یا همان خامو ش RF توانند با شروع پالس روشن و خاموش می شوند و به ،RF با شروع و خاتمه پالس CFA شوند، همچنین برخی دیگر از لامپهاي مدولاتور نیازي ندارند.
انرژي حاصل از یک منبع ، انرژي در دوره بین پالسی (زمان بین دو پالس )، در یک عنصر ذخیره ساز انرژي ذخیره می گردد . امپدانس شارژ، سرعت تح ویل انرژي به عنصر ذخیره ساز را محدود می کند . در یک زمان بسرعت تخلیه گرد یده و شکل پالس را RF معین، کلید بسته شده و انرژي ذخیره شده از طریق بار یا لامپ عناصر پایه اي یکی
از انواع مدولاتور پالس عنصر ذخیره امپدانس شارژ انرژي منبع انرژي o بار کلید o مسیر دشارژ مسیر شارژ ایجاد می کند . در طول دوره تخلیه بار، امپدانس شارژ از هدر رفتن انرژي موجود در عنصر ذخیره گر جلوگیري می کند.
-4 گیرنده هاي راداري:
کار گیرنده رادار، آشکار سازي پی امهاي اکوي مورد نظر در حضور نویز ، تداخل یا کلاتر می باشد . گیرنده باید پیامهاي مطلوب را از نامطلوب جدا نموده و پیامهاي مطلوب را تا حدي که اطلاعات هدف براي کاربر قابل نمایش بوده و یا د ر داده پرداز خودکار ق ابل استفاده باشد، تقویت نماید . ساختار گیرنده رادار نه تنها به شکل موج آشکار شونده بستگی دارد، بلکه به ماهیت اکوهاي کلاتر ، تداخل و نویز که با پیامهاي اکو مخلوط می شوند هم بستگی دارد . نویز ممکن است از طریق پایانه آنتن، به همراه پیام مورد نظر، وارد گیرنده شود و یا ممکن است در داخل خود گیرنده ایجاد گردد البته در فرکانس هاي مایکروویو که معمولا در رادار به کار می روند، نویزهاي خارجی که از طریق آنتن وارد گیرنده می شوند به قدري ناچیز است که معمولا حساسیت گیرنده را بر حسب نویز داخلی گیرنده تنظیم می کنند ، مقدار نویز داخلی گیرنده را عدد نویز می نامند. خوب بودن گیرنده خروجی آن تعیین می شود. براي به حداکثر رساندن (S/N) بر مبناي بیشترین مقدار نسبت سیگنال به نویز و یا معادل آن باشد. (Matched Filter) نسبت سیگنال به نویز خروجی، گیرنده باید داراي یک فیلتر انطباقی گیرنده راداري را مشخص می کند. IF تابع پاسخ فرکانسی بخش Matched Filter قسمت بدیهی است که گیرنده باید طوري طراحی شود که کمترین نویز داخلی را بخصوص در طبقات ورودي که پیام هاي مطلوب در ضعیف ترین حالت خود هستند، ایجاد نما ید. در طراحی و ساخت گیرنده رادار، همچنین باید دستیا بی به بهره کافی، پایداري فاز و دامنه، برد دینامیک (پویا)، تنظیمات، استحکام و دوام و نیز سادگی و سوختگی هاي ناشی از تداخل (Over load) مورد توجه قرار گیرد، ابزار ایمن سازي در برابر بار اضافی فرستنده هاي مجاور هم باید فراهم گردد . همچنین زمانبندي و پیام مبنا هم براي استخراج صحیح اطلاعات رادارهاي ردگیر یا رادارهایی که براي به حداقل ،MTI هدف ضروري است . رادارهاي خاصی از قبیل رادارهاي رساندن کلاتر طراحی شده اند هم هر یک شرایط خاصی را براي گیرنده ایجاب می کنند . گیرنده هایی که با نیاز دارند . (AFC) فرستنده هاي چند فرکانسی کار می کنند به نوعی سیستم خودکار کنترل فرکانس رادارهایی که با تداخلهاي الکترونیکی مهاجم (ناشی از جنگ الکترونیک ) مواجه می شوند، به گیرنده هایی نیازمندند که بتوانند اثرات این گونه تداخلها را به حداقل برسانند . با توجه به مطالب اخیر طراحان سیستم هاي گیرنده براي تامین شرایط یک سیستم راداري پیشرفته و با کیفیت خوب با مس ایل و ضرورتهاي خاصی روبرو هستند.
: TRF
یک گیرنده ساده منطقی می باشد حسن این نوع گیرنده که امروزه تنها به عنوان گیرنده TRF گیرنده فرکانس ثابت مورد استفاده قرار می گیرد، در سادگی و حساسیت زیاد آن می باشد . که این خود نسبت به و... regenation گیرنده هایی که تا آن زمان مورد استفاده قرار می گرفت مانند گیرنده هاي کریستالی پیشرفت بزرگی بود. که با هم هماهنگ شده اند (تطبیق یافته اند ) براي انتخاب و RF در این نوع گیرنده 2 تا 3 تقویت کننده تقویت فرکانس ورودي و سپس حذف سایر فرکانس ها مورد استفاده قرار می گیرند. سیگنال گزینش شده بعد از اینکه به حد قابل قبولی برسد تقویت و د مدوله (آشکار) می شود. این چنین گیرنده هایی به سادگی براي تنظیم می شوند ولی در فرکانس هاي بالاتر با مشکلاتی مو اجه KHz ورودي فرکانس هاي 535 تا 1640 بودند، که این بیشتر به دلیل خطر ناپایداري ناشی از تقویت زیاد یک فرکانس توسط یک تقویت کننده چند طبقه می باشد. تغییر عرض باند در طول فاصله تنظیم گیرنده است بعلاوه به علت استفاده ،TRF یکی از عیوب گیرنده اجباري از مدار هاي تطبیق شده تک فرک انسی در فرکانس هاي بالا امکان انتخاب فر کانس هاي مختلف به اندازه کافی وجود ندارد ، در عین حال تطبیق بین بلوکهاي مختلف تقویت کننده نیز با مشکلا ت زیادي همراه است . این ضعف ها به همراه مشکلاتی چون ناپایداري، حذف غیرکافی (نامطلوب ) فرکانس هاي مجاور و تغییرات وجود داشت با استفاده از گیرنده سوپر هترودین برطرف شد. TRF پهناي باند که در گیرنده هاي گیرنده سوپر هترودین: در این نوع جدید از گیرنده ها ولتاژ سیگنال ورودي با ولتاژ نوسان ساز محلی جمع شده و معمولا به یک همان نوع مدولاسیون حامل (IF) سیگنال با فرکانس ثابت تبدیل می شوند ، سیگنالی که در این فرکانس میانی اصلی را دارد، در اینجا تقویت و آشکار می شود تا اطلاعات اولیه را تولید نماید بنابراین یک گیرنده سوپر می باشد مضاف ا کًه داراي میکسر ونوسان ساز محلی و تقویت کننده TRF هترودین داراي همان اجزاي اساسی معمولا از 2 یا 3 ترانسفورمر استفاده می شود . با این IF نیز است . در تقویت کننده هاي (IF) فرکانس میانی تعداد زیاد مدارهاي تطبیق شده مضاعف که در یک فرکانس ثابت تعیین شده کار می کنند، این تقویت است که تا حد زیادي تقویت مورد نیاز و در نتیجه حساسیت و پهناي باند لازم براي گیرنده را تامین IF کننده می نمایند. شماي کلی گیرنده سوپرهترودین LO fLO = fc ± fIF تقویت کننده آشکارساز دومین صدا تقویت کنند ه توان Demodulator ̃ RF IF آنتن BT < BRF < 2fIF امواج برگشتی سیگنال هاي ناخواسته BIF ≈ BT اولین تقویت کننده RF مستقل از فرکانسی است که گیرنده روي آن تنظیم شده است، انتخاب گري IF از آنجایی که تقویت کننده و حساسیت گیرنده سوپر هترودین معمولا در تمام باند آن نسبتا یکنواخت بوده و مشکل تغییر پهناي باند که اکثرا براي انتخاب فرکانس RF وجود داشت بوجود نمی آید . در این گیرنده ها از مدارهاي TRF در گیرنده موردنظر و ر د فرکانس هاي تداخلی و ک اهش عدد نویز گیرنده کمک می گیرند. مزایاي گیرنده سوپر هترودین گیرنده ه ایی با بان د ،FM و AM باعث شده تا در مواردي که گیرنده رادیویی مورد نیاز است ، مانند مخابرات جانبی تکی و حتی گیرنده هاي رادار ي، فقط با تغییرات جزیی در اجزاي آن به مناس ب ترین نوع گیرنده با همان اصول اولیه هترودین دست یافت. :(Mixers) میکسرها در بسیاري از گیرنده هاي راداري سوپر هترودین، میکسرها اولین طبقه آنها را تشکیل می دهند . اگر چه عدد نویز گیرنده هایی که در طبقه اول آنها میکسر وجود دارد به کمی گیرنده هاي دیگر نیست اما براي بسیاري از کاربردهاي رادار که عوامل دیگري بجز نویز کم در آنها اهمیت دارند، قابل قبول می باشند . کار میکسرها آن تبدیل کند. دیودهاي شاتکی و IF را با کمترین تلفات و بدون پاسخ هاي نادرست به انرژي RF است که انرژي سیلیکان داراي تماس نقطه اي که اتصال نیمه هادي به فلز در آنها داراي مقاومت غیرخطی می باشد بعنوان GaAs ، میکسر مورد استفاده قرار می گیرند . البته در فرکانسهاي مایکروویوي یا بالاتر در خانواده دیود شاتکی (گالیم- آرسنیک ) نسبت به سیلیکان برتري دارد . دیودهاي شاتکی نسبت به دیودهاي معمولی (داراي تماس نقطه اي ) عدد نویز کمتر ي دارند اما دیودهاي تماس نقطه اي سیلیکان کمتر می سوزند . یکی دیگر از اجزاي نیز از اهمیت خاصی IF است همچنین در طراحی میکسرها تقویت کننده (LO) میکسرها، نوسان ساز محلی برخودار است زیرا در بهبود عدد نویز کلی تاثیر بسزایی دارد. هم ظاهر می شود. اگر بخواهیم که IF در فرکانس ،LO بدلیل رفتار غیرخطی میک سرها، نویز همراه با پیام حذف گردد. یکی از راههاي حذف این نویز، LO گیرنده از بیشترین حساسیت برخوردار باشد، باید نویز همراه با در بین نوسان ساز محلی و میکسر می باشد. فرکانس مرک زي این فیلتر ،RF قرار دادن یک فیلتر باند باریک و فرکانسهاي تصویر، در LO و پهناي طیف آن باید باریک باشد تا نویز موجود در پیام ،LO باید برابر فرکانس بدون مشکلات مربوط به فیلترهاي باند باریک، ،LO میکسر ظاهر نگردد . یکی دیگر از روش هاي حذف نویز استفاده از میکسرهاي متوازن است. استفاده نمی RF در اوایل، گیرنده ه اي سوپر هترودین مایکروویو در ابتداي مدار خود از تقویت کننده هاي ساخته شده اند که عدد نویز مناسبی دارند . تقویت کنند هاي RF کردند اما اکنون تعدادي تقویت کننده ترانزیستوري را می توان در بخش وسیعی از طیف فرکانس راداري مورد استفاده قرار داد، در ترانزیستور هاي نوع گالیوم – آرسنید ، نویز گرمایی بیشتر از نویز شاتکی می باشد، بنابراین با خنک کردن می توان نویز FET آنها را کاهش داد. در سیستم هاي راداري از گیرنده هاي سوپر هترود ین، بدلیل حساسیت خوب، بهره زیاد، قابلیت گزینش فرکانس و ضریب اطمینان خوب تقریبا همیشه استفاده می شود و هیچ نوع گیرنده اي قابل رقابت با این نوع گیرنده ها نیست ند. در طراحی و ساخ ت گیرنده رادار، عوامل بسیاري دخالت دارند، اما در اینجا فقط عدد نویز بدلیل اینکه تعیین کننده حساسیت گیرنده می باشد مورد بحث قرار می گیرد. عدد نویز: عدد نویز، مقدار نویز ایجاد شده توسط یک گیرنده واقعی، نسبت به نویز یک گیرنده ایده آل است و عدد نویز یک شبکه خطی را می توان به صورت زیر تعریف کرد: n F = out out in in S N S N = K B G N n out o T آنها برابر، اما عدد نویز و ( Bn ) در جایی که چند شبکه متوالی داشته باشیم در صورتی که پهناي باند نویز بهره مفید آنها متفاوت باشد نیز خواهیم داشت: 1 2 1 2 1 3 1 2 1 ... 1 1 ... 1 - - + + - + - = + N N t GG G F GG F G F F F ام می باشد. از طرف دیگر می توان نویز i بهره (گین) طبقه ،Gi ام و نیز i عدد نویز شبکه ، Fi که در آن نیز بیان کرد که عبارتست از مقدار دماي موجود در ورودي ( Te ) حاصل از یک شبکه را به صورت دماي نویز در خروجی می گردد بنابراین: DN شبکه که باعث ایجاد نویز N G eD = KT B ... 1 2 3 1 2 1 = + + + GG T G T T T e دماي نویز یک گیرنده چند طبقه عدد نویز یک گیرنده در حین کار رادار افزایش می یابد و باعث کاهش قابلیتهاي آن می گردد . بنابراین در یک رادار عملیاتی باید وسیله اي براي نشان دادن عدد نویز فراهم گردد تا در صورتی که حساسیت گیرنده ب دتر شود، بتوان آن را تشخیص داده و تصحیح نمود . نشان دادن عدد نویز ممکن است به صورت خودکار انجام شود و یا توسط کاربر صورت گیرد . به کمک یک منبع نویز طیف پهن که شدت آن معلوم باشد، از قبیل لامپ گ ازي و یا یک منبع نویز نیمه هادي، می توان عدد نویز گیرنده را اندازه گیري نمود. علاوه بر عدد نویز، عوامل دیگري هم در انتخاب اولین طبقه یک گیرنده موثر هستند . هزینه، سوختن عناصر ، برد دینامیکی ، پهناي باند لحظه اي، مقدار قابلیت تنظیم، پایداري فاز و دامنه و نحوه خنک کردن، نیز بر انتخاب طبقه اول گیرنده تاثیر بسزایی دارند. :(Duplexer) داپلکسر داپلکسر وسیله است که به یک رادار امکان می دهد که هم بعنوان گیرنده و هم بعنوان فرستنده مورد استفاده قرار گیرد . در هنگام ارسال باید گیرنده را در برابر سوختن و یا خرابی محافظت کند و در هنگ ام دریافت باید مسیر را براي عبور پیام اکو باز نماید . داپلکسرها بخصوص در رادارهاي پرقدرت ، از نوعی وسیله گازي (جهت خالی کردن بار خازن خود) و همچنین از قطعات نیمه هادي استفاده می کنن د. در موارد عادي ممکن است توان اوج فرستنده به چند مگاوات برسد و این در حالیست که بهترین توانی که گیرنده می تواند با ایمنی تحمل 60 جدایی ایجاد dB بکند ش اید کمتر از چند وات باشد بنابراین داپلکسر باید بین فرستنده و گیرنده بیش از کند و در عین حال پیامهاي مورد نظر را تضعیف نکند، علاوه بر این در فاصله بین پالسها و یا زمانیکه رادار خاموش است، گیرنده باید در مقابل تابشهاي پرقدرت رادارهاي مجاور ک ه ممکن است با قدرتی کمتر از میزان لازم براي فعال کردن داپلکسر، اما بیش از میزان قابل تحمل براي گیرنده، وارد آنتن رادار گردند، محافظت گردد. براي این کاربرد دوگانه آنتن هاي رادار دو روش اصلی وجود دارد ، در روش قدیمی که بوسیله داپلکسر ارسال – ) TR انشعابی و داپلکسر متوازن انجام می شد و براي انجام عملیات قطع و وصل خود از لامپهاي گازي دریافت) استفاده می کردند و در روش دوم ، براي جداسازي فرستنده و گیرنده از سرکولاتور (موجگردان ) فریت و دیود محدود کننده استفاده می کنند. TR و یک محافظ گیرنده شامل لامپ گازي :(Branch Type Duplexer) داپلکسر انشعابی و TR این نوع داپلکسر از قدیمی ترین اشکال داپلکسر است که مورد استفاده قرار گرفته و شامل یک کلید ضد ارسال – دریافت ) است که هر دوي آنها از نوع گازي هستند . هر گاه فرستنده روشن ) ATR یک کلید یونیزه می شوند و روش ن می شوند (شروع بکار می کنند ). در هنگام دریافت ATR وTR باشد، گاز درون که به فاصله 4 ATR فعال نیستند. مدار باز ATR و TR فرستنده خاموش است و هیچکدام از لامپهاي از l خط انتقال اصلی فاصله دارد در مسیر خط انتقال مانند یک اتصال کوتاه ظاهر می شود و چون این اتصال کوت اه به اندازه 4 با خط انتقالی انشعابی گیرنده فاصله دارد، فرستنده به طور موثري از خط جدا شده و انرژي پیام l اکو مستقیما بسوي گیرنده هدایت می شود. :(Balanced Duplexer) داپلکسر متوازن این داپلکسر شامل دو قطعه موجبر است که به صورت طولی، کنار هم قرار گرفته و از یکی از دایواره ها بهم چسبیده اند و در محل اتصال دیواره باریک و مشترك آنها یک شکاف ایجاد شده که امکان انتقال انرژي بین دو شاخه را فراهم می کند . در حالت ارسال از طریق اولین اتصال شکافدار، انرژي به طور یکسان در هر دو موجبر فعال شده و انرژي را به سمت شاخه آنتن هدایت می کنند و در حالت TR توزیع می شود و هر دو لامپ غیر فعال هستند و پیام اکو از داپلکسر عبور نموده و به گیرنده می رسد. توان قابل تحمل TR دریافت، لامپهاي این داپلکسر از داپلکسرهاي انشعابی بیشتر است و پهناي باند آن هم وسیع تر می باشد. :(TR Tube) لامپهاي ارسال و دریافت پرقدرت، یونیزه و فعال شده و با جذب RF این لامپها یک وسیله گازي هستند که به محض ورود انرژي انرژي به طور ناگهانی و به سرعت غیر فعال می گرد ند. داپلکسرهایی که از ابزارهاي محافظ غیرفعال استفاده می کنند، مدت بازیابی (زمان گذرا) بین کسري از میکروثانیه تا ده ها میکروثانیه دارند و با بکارگیري اصول م التی پلکس (انتخاب سریع انرژي هاي مایکروویو توان بالا)، زمان بازیابی را می توان به زیر 5 نانوثانیه هم رساند. مالتی پلکس یک لامپ خلا است و صفحاتی د ارد که در اثر برخورد یک الکترون ، الکترونهاي ثانویه زیادي الکترونها را وادار به برخوردهاي پیاپی می کند تا با پرتاب الکترونهاي ثانویه، یک ابر ،RF آزاد می کنند . انرژي ورودي حرکت RF الکترونی وسیع ایجاد نماید، این ابر الکترونی به صورت همفاز با نوسانات میدان الکتریکی را جذب م ی کند . ایراد م التی پلکسر آن است که پیچیده بوده و در صورت RF کرده و بخشی از انرژي میدان خاموش بودن دستگاه ایمنی گیرنده را تامین نمی کند. آنتن هاي راداري: نقش آنتن آن است که در حین ارسال، انرژي تابشی را به شکل یک پرتو معین که به جهتی خاص در فضا اشاره دارد متمرکز نماید و در هنگام دریافت، انرژي موجود در پیام اکو را جمع آوري نموده و به گیرنده تحویل دهد بنابراین ، آنتن رادار دو نقش متضاد اما هم ربط را ایفا می کند . این دو نقش عبارتند از بهره ارسال و سطح مفید دریافتی زیاد. سطح مفید وسیعی که براي کشف هدفهاي دور لازم است، باعث باریک شدن پهناي پرتو می گردد و اهمیت پرتوهاي باریک آنجا آشکار می شود که بخواهیم تعیین اندازه زاویه بطور دقیق انجام شود و یا هدفهاي نزدیک بهم از یکدیگر تمیز داده شوند. مزیت فرکانسهاي مایکروویو در سیستم هاي راداري آن است که براي سطوح به ابعاد فیز یکی کوچک ، می توان به راحتی پرتو هاي باریک ایجاد نمود و از ویژگیهاي بارز آنتنهاي راداري، پرتوهاي جهت دار آنها می باشد که معمولا بسرعت می چرخند، با این دو پارامتر می توان محیط را حتی به صورت نقطه اي مورد بررسی قرار داد. در اینجا در مورد هدایت جهت دار پرتو دو تعریف متفاوت اما نزدیک به ه م براي آنتن وجود دارد، توانایی گویند و بهره توان (بهره انرژي) که با (GD ) آنتن در متمرکز کردن انرژي در یک جهت معین را ضریب هدایت نشان داده می شود ، که تلفات هدر دهنده آنتن را هم در نظر می گیرد اما تلفات سیستمی ناشی از G حرف عدم انطباق امپدانس یا قطبیت را شامل نمی شود. G = 2 4 l p e A = 2 4 l p aP A شدت تابش آنتن جهت دار مورد نظر
شدت تابش آنتن ایزتروپ (همه جهته) و با همان انرژي G = حداکثر شدت تابش
Directive Gain GD = میانگین شدت تابش -5 مراجع :
1) سیستمهاي مخابراتی، ا.ب.کارلسون ترجمه محمد خیام روحانی
2) INTRODUCTION TO RADAR SYSTEMS
Third Edition - by Merrill I.Skolnic
3) ANTENE THEORY AND DESIGN L.Stutzman – Virginia Polytechnic Institute 4) http://www.ewa.ir/ 5) http://www.irandoc.ac.ir/

[ یکشنبه چهاردهم اسفند 1390 ] [ 22:34 ] [ حامد ]

[ ]

امواج رادیویی و تقسیم بندی باند ها و فرکانس ها:

امروزه و در عصر پيشرفت تكنولوژي، كاربرد و استفاده از طيف‌هاي فركانسي و امواج راديويي در حال گسترش روزافزون است. مهم‌ترين مزیت اين فناوري كاهش حجم اتصالات و وسايل رابط همچون سيم‌ها و كابل‌ها هستند كه در نتيجه موجب كاهش چشم‌گير هزينه‌ها مي‌گردند. به طوري كه روابط بدون سيم جايگزين مطمئن آنها مي‌شوند.

ارتباطات به وسيله امواج راديويي، برپايه قوانين فيزيك و انرژي امواج الكترومغناطيسي استوار است. بدين منظور برخي مفاهيم اوليه مربوط به اين موضوع را به اجمال از نظر مي‌گذرانيم.

* همه ما تاكنون عباراتي نظير UHF, VHF, AM, FM و ... را شنيده‌ايم. فضاي اطراف ما آكنده از امواج راديويي است كه در تمام جهات در حال انتشار و عبور و مرور مي‌باشند. اصولا يك موج راديويي يك موج الكترومغناطيسي مي‌باشد كه معمولا توسط آنتن منتشر مي‌گردد. امواج راديويي داراي فركانس‌هاي مختلفي هستند، كه برحسب كاربري مطابق با استانداردهايي تقسيم‌بندي شده‌اند. در آمريكا FCC كميته ملي ارتباطات مسئوليت مديريت و تصميم‌گيري در مورد تخصيص طيف‌هاي فركانسي و صدور مجوز و يا تعيين استانداردها را برعهده دارد. (


امواج راديويي در هوا با سرعتي نزديك به سرعت نور انتقال مي‌يابند. اين امر يكي از مهم‌ترين مزاياي اين فناوري مي‌باشد كه نقش بسزايي در تسريع ارتباط به عهده دارد.

واحد اندازه ‌گيري فركانس راديويي hertz "هرتز" يا "سيكل بر ثانيه" است و براي فركانس‌هاي بزرگ‌تر، جهت خواندن و نوشتن از عباراتي مانند KHz "كيلوهرتز"، MHz "مگا هرتز" و ... استفاده مي‌شود. در جدول تقسيم بندي فركانس‌ها برحسب واحد آمده است.

امواج راديويي داراي فركانس‌ها و باندهاي مختلفي هستنتد، به وسيله يك گيرنده مخصوص راديويي شما مي‌توانيد، امواج مربوط به همان گيرنده را دريافت نماييد. براي مثال زماني كه شما مشغول گوش دادن به يك ايستگاه راديويي هستيد، گوينده فركانس 91.5 MHz و باند FM را اعلام مي‌كند. راديوي FM شما تنها مي‌تواند گستره فركانسي تخصيص يافته مربوط به خود را دريافت نمايد.

Wavelength يا طول موج يك سيگنال الكترومغناطيسي با فركانس يا بسامد آن رابطه معكوس دارد، بدين معني كه بالاترين فركانس كوتاه ‌ترين طول موج را دارا مي‌باشد. در كل سيگنال‌هاي با طول موج‌هاي بلند تر مسافت بيشتري را مي‌پيمايند و از قابليت نفوذ بهتري در ميان اجسام در برابر سيگنال‌هاي داراي طول موج كوتاه برخوردارند.

مخفف باندها ------------------- گستره فرکانس ---------------- تقسيمات -------------------- نمادها

VLF ---------------------------- امواج 10هزار متری----------3تا30 کیلو هرتز ------------------b.mam
LF -------------------------------امواج کیلو متری -----------30 تا 300 کیلو هرتز-----------------b.km
FM ----------------------------- امواج هکتا متری ------------300 تا 3000 کیلو هرتز ------------b.hm
HF ------------------------------امواج دکامتری ---------------3 تا 30 مگا هرتز -----------------b.dam
VHF ---------------------------- امواج متری ------------------ 30 تا 300 مگاهرتز -----------------b.m
UHF ---------------------------- امواج دسی متری------------300 تا 3000 مگاهرتز-------------b.dm
SHF----------------------------امواج سانتی متری ------------3 تا 30 گیگاهرتز ------------------b.cm
EHF -------------------------- امواج میلی متری --------------30 تا 300 گیگاهرتز ---------------b.mm
-------------------------------- امواج دسی میلیمتری ---------300 تا 3000 گیگاهرتز


دردسته بندی امواجی که قبلا ذکر شد هر گروه کاربردهای خاص خود را دارد در زیر برخی از آنها آمده است :

۱-متحرک هوانوردی،۲-ناوبری رادیویی،۳- آماتور،۴-آماتور ماهواره ای،۵-پخش همگانی صدا،۶- متحرک خشکی،۷-متحرک دریایی،۸- هواشناسی ماهواره ای،۹-تعیین موقعیت رادیویی و ماهواره ای،۱۰-تحقیقات فضایی،۱۱-پخش تصاویر تلویزیونی و غیره... که خود نیز دارای دسته بندی هستند.

يک موج راديويي يک موج الکترومغناطيسي است که ميتواند بوسيله يک آنتن انتشار يابدوهمانطور که ميدانيد امواج راديويي فرکانسهاي متفاوتی دارند يکي از سوالهاي ابتدايي شما ممکن است اين باشد که چرا برخي از امواج و فرکانسهايي که حتي بر روي يک باند مشترک منتشر مي شوندمثلا باند "F M" چرا بوسيله راديوهاي گيرنده خانگي قابل دريافت نمي باشند؟
پاسخ اين است که گيرنده خانگي شما فقط ميتواند باندهاوفرکانسهايي را که کارخانه سازنده از پيش براي آن تعيين کرده و مثلا براي موج FM بين 88 megahertz تا 108 megahertz می باشد را دريافت نمايد.

در زير بخشي از كاربردهاي اين امواج با ذكر محدوده فركانسي آمده است:

راديوهاي AM از 535 کیلو هرتز تا 1.7MHz

راديوهاي موج كوتاه: 509 MHz تا 26.1 MHz

راديوهاي باند شهري: 26.96MHz تا 27.41MHz

راديوهايFM از 88 تا 108MHz

و برخي تقسيمات جزئي‌تر عبارتند از:

سيستم‌هاي دزدگير، دربازكن بدون سيم پاركينگ و ... : در حدود 40MHz

تلفن‌هاي بدون سيم متداول: در حدود 40 MHz الي 50 MHz

هواپيماهاي مدل كنترلي: در حدود72MHz

ماشين‌هاي اسباب‌بازي راديو كنترلي: درحدود 75MHz

گردنبند رديابي حيوانات: 215MHz الي 220MHz

تلفن‌هاي سلولي (مانند موبايل):824MHz الي 849MHz

تلفن‌هاي جديد بدون سيم: در حدود 900MHz

سيستم‌هاي موقعيت‌ياب ماهواره‌اي: 1.227 MHz الي 1.577 MHz.[ یکشنبه چهاردهم اسفند 1390 ] [ 22:32 ] [ حامد ]

[ ]

اسكوپ:

به علت لختی بسیار کم باریکه الکترون می‌‌توان این باریکه را برای دنبال کردن تغییرات لحظه‌ای (ولتاژهایی که بسیار سریع تغییر می‌کنند، یا فرکانس‌های بسیار بالا) بکار برد. اسیلوسکوپ بر اساس ولتاژ کار می‌‌کند. البته به کمک مبدلها (ترانزیستورها) می‌‌توان جریان الکتریکی و کمیتهای دیگر فیزیکی و مکانیکی را به ولتاژ تبدیل کرد.


<><><>img/daneshnameh_up/8/81/osiloscop.jpg


قسمتهای مختلف اسیلوسکوپ

لامپ پرتو کاتدی 

اسیلوسکوپ از یک لامپ پرتو کاتدی که قلب دستگاه است و تعدادی مدار برای کار کردن لامپ پرتو کاتدی تشکیل شده است. قسمتهای مختلف لامپ پرتو کاتدی عبارتند از:

 • تفنگ الکترونی :

  تفنگ الکترونی باریکه متمرکزی از الکترونها را بوجود می‌‌آورد که شتاب زیادی کسب کرده‌اند. این باریکه الکترون با انرژی کافی به صفحه فلوئورسان برخورد می‌کند و بر روی آن یک لکه نورانی تولید می‌‌کند. تفنگ الکترونی از رشته گرمکن ، کاتد ، شبکه آند پیش شتاب دهنده ، آند کانونی کننده و آند شتاب دهنده تشکیل شده است.

  الکترونها از کاتدی که بطور غیر مستقیم گرم می‌شود، گسیل می‌‌شوند. این الکترونها از روزنه کوچکی در شبکه کنترل می‌‌گردند. شبکه کنترل معمولا یک استوانه هم محور با لامپ است و دارای سوراخی است که در مرکز آن قرار دارد. الکترونهای گسیل شده از کاتد که از روزنه می‌‌گذرند (به دلیل پتانسیل مثبت زیادی که به آندهای پیش شتاب دهنده و شتاب دهنده اعمال می‌‌شود)، شتاب می‌‌گیرند. باریکه الکترونی را آند کانونی کننده ، کانونی می‌‌کند.
 • صفحات انحراف دهنده :

  صفحات انحراف دهنده شامل دو دسته صفحه است. صفحات انحراف قائم که بطور افقی نسب می‌شوند و یک
  میدان الکتریکی در صفحه قائم ایجاد می‌‌کنند و صفحات y نامیده می‌‌شوند. صفحات انحراف افقی بطور قائم نصب می‌شوند و انحراف افقی ایجاد می‌‌کنند و صفحات x نامیده می‌‌شوند. فاصله صفحات به اندازه کافی زیاد است که باریکه بتواند بدون برخورد با آنها عبور کند.
 • صفحه فلوئورسان :

  جنس این پرده که در داخل لامپ پرتو کاتدی قرار دارد، از جنس
  فسفر است. این ماده دارای این خاصیت است که انرژی جنبشی الکترونهای برخورد کننده را جذب می‌‌کند و آنها را به صورت یک لکه نورانی ظاهر می‌سازد. قسمتهای دیگر لامپ پرتو کاتدی شامل پوشش شیشه‌ای ، پایه که از طریق آن اتصالات برقرار می‌‌شود، است.

مولد مبنای زمان

اسیلوسکوپها بیشتر برای اندازه گیری و نمایش کمیات وابسته به زمان بکار می‌‌روند. برای این کار لازم است که لکه نورانی لامپ روی پرده با سرعت ثابت از چپ به راست حرکت کند. بدین منظور یک ولتاژ مثبت به صفحات انحراف افقی اعمال می‌‌شود. مداری که این ولتاژ مثبت را تولید می‌‌کند، مولد مبنای زمان یا مولد رویش نامیده می‌‌شود.

مدارهای اصلی اسیلوسکوپ

سیستم انحراف قائم

چون سیگنالها برای ایجاد انحراف قابل اندازه گیری بر روی صفحه لامپ به اندازه کافی قوی نیستند، لذا معمولا تقویت قائم لازم است. هنگام اندازه گیری سیگنالهای با ولتاژ بالا باید آنها را تضعیف کرد تا در محدوده تقویت کننده‌های قائم قرار گیرند. خروجی تقویت کننده قائم ، از طریق انتخاب همزمانی در وضعیت داخلی، به تقویت کننده همزمان نیز اعمال می‌‌شود.


<><><>img/daneshnameh_up/9/90/Oscil.gif


سیستم انحراف افقی

صفحات انحراف افقی را ولتاژ رویش که مولد مبنای زمان تولید می‌‌کند، تغذیه می‌کند. این سیگنال از طریق یک تقویت کننده اعمال می‌‌شود، ولی اگر دامنه سیگنالها به اندازه کافی باشد، می‌‌توان آن را مستقیما اعمال کرد. هنگامی ‌که به سیستم انحراف افقی ، سیگنال خارجی اعمال می‌‌شود، باز هم از طرق تقویت کننده افقی و کلید انتخاب رویش در وضعیت خارجی اعمال خواهد شد. اگر کلید انتخاب رویش در وضعیت داخلی باشد، تقویت کننده افقی ، سیگنال ورودی خود را از مولد رویش دندانه‌داری که با تقویت کننده همزمان راه اندازی می‌‌شود، می‌‌گیرد.

همزمانی

هر نوع رویشی که بکار می‌‌رود، باید با سیگنال مورد بررسی همزمان باشد. تا یک تصویر بی حرکت بوجود آید. برای این کار باید فرکانس سیگنال مبنای زمان مقسوم علیه‌ای از فرکانس سیگنال مورد بررسی باشد.

مواد محو کننده

در طی زمان رویش ، ولتاژ دندانه‌دار رویش اعمال شده به صفحات x ، لکه نورانی را بر یک خط افقی از چپ به راست روی صفحه لامپ حرکت می‌دهد. اگر سرعت حرکت کم باشد، یک لکه دیده می‌‌شود و اگر سرعت زیاد باشد، لکه به صورت یک خط دیده می‌‌شود. در سرعتهای خیلی زیاد ، ضخامت خط کم شده و تار به نظر می‌‌رسد و یا حتی دیده نمی‌‌شود.

کنترل وضعیت

وسیله‌ای برای کنترل حرکت مسیر باریکه بر روی صفحه لازم است. با این کار شکل موج ظاهر شده بر روی صفحه را می‌‌توان بالا یا پائین یا به چپ یا راست حرکت داد. این کار را می‌‌توان با اعمال یک ولتاژ کوچک سیستم داخلی (که مستقل است) به صفحات انحراف دهنده انجام داد. این ولتاژ را می‌‌توان با یک پتانسیومتر تغییر داد.

کنترل کانونی بودن

الکترود کانونی کننده مثل یک عدسی با فاصله کانونی تغییر می‌‌کند. این تغییر با تغییر پتانسیل آند کانونی کننده صورت می‌‌گیرد.

کنترل شدت

شدت باریکه با پتانسیومتر کنترل کننده شدت که پتانسیل شبکه را نسبت به کاتد تغییر می‌‌دهد، تنظیم می‌‌شود.

مدار کالیبره سازی

در اسیلوسکوپهای آزمایشگاهی معمولا یک ولتاژ پایدار داخلی تولید می‌‌شود که دامنه مشخصی دارد. این ولتاژ که برای کالیبره سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، معمولا یک موج مربعی است.


[ یکشنبه چهاردهم اسفند 1390 ] [ 22:18 ] [ حامد ]

[ ]

سلولهای خورشیدی:


مقدمه

حتما شما تا حالا ماشین حساب هایی که باتری خورشیدی دارند رو دیدید. ماشین حسابهایی که هیچ وقت نیازی به باتری ندارند. یا حتی بعضی هاشون اصلا کلید خاموش ندارند. تا وقتی که نور کافی داشته باشند کار می کنند. شاید صفحه های خورشیدی بزرگتری رو در جاده ها، چراغ های راهنمایی یا حتی در پارکینگها برای روشن کردن لامپها دیده باشید. هرچند این موارد مثل ماشین حسابهای خورشیدی معمول نیستند؛ اونها اون بیرون هستند و اگر بدونید کجا رو باید نگاه کنید پیدا کردنشون زیاد سخت نیست. ماهواره ها هم برای انرژی سیستم هاشون از آنتنهای باتری خورشیدی استفاده می کنند.

شاید شما در مورد انقلاب خورشیدی در چند سال اخیر شنیده باشید. این ایده که یک روز همه ما بتونیم انرژی مجانی از خورشید بگیریم. جالبه بدونید که در یک روز روشن و آفتابی، خورشید با درخشیدنش به هرمتر مربع از زمین تقریبا 1000 وات انرژی میدهد. و اگر می تونستیم همه این انرژی رو جمع آوری کنیم می تونستیم انرژی خونه و محل کارمون رو تامین کنیم.

در این مقاله سلول خورشیدی رو بررسی کردیم تا ببینیم چطور انرژی خورشید رو به الکتریسیته تبدیل می کنند. در این فرایند خواهید آموخت که چرا هر روز به استفاده از انرژی خورشید نزدیک می شویم. و اینکه چرا هنوز به پژوهش زیادی نیاز داریم تا این فرایند به صرفه باشد.

سلول خورشیدی: تبدیل فوتون به الکترون

سلولهای خورشیدی که روی ماشین حساب ها و ماهواره ها دیده میشوند photovoltaic cell یا module هستند. Module ها گروهی از سلول های خورشیدی هستند که به طور الکتریکی به هم متصل شده اند. Photovoltaic همان گونه که از اسمش پیداست (photo یعنی نور و voltaic یعنی الکتریکی) یعنی نور خورشید را یکراست به برق تبدیل می کند. قبلا سلول خورشیدی مخصوص فضا ساخته می شد. اما آنها می تونند بسیار بیشتر در جاهای نزدیکتری به کار روند. آنها حتی می تونند انرژی خانه های ما رو تامین کنند. اما این دستگاهها چطور کار می کنند؟

سلولهای خورشیدی (photovoltaic (PV) cells) از مواد خاصی به نام نیمه هادی ساخته می شوند. مانند سیلیکون که به تازگی بسیار مورد استفاده قرار گرفته. وقتی نور به سلول برخورد می کند مقدار خاصی از آن به نیمه هادی جذب می شود. و این بدان معنی است که انرژی نور جذب شده به نیمه هادی منتقل شده. انرژی به الکترونها ضربه زده، آنها را از بند آزاد می کند و کمک می کند آنها آزادانه جریان پیدا کنند. همه سلولهای خورشیدی همچنین یک یا چند میدان الکتریکی دارند که الکترونهای آزاد را مجبور می کنند تا به وسیله نور جذب شده در راستای خاصی به حرکت در آیند. حرکت الکترونها همان جریان الکتریکی است که می توان دو فلز در دو سر سلول قرار داد و جریان آن را به خارج هدایت کرد. برای نمونه از این انرژی در ماشین حساب استفاده می شود. این جریان همراه با ولتاژ سلول (که نتیجه میدان یا میدانهای سلول است) انرژی (یا wattage) سلول را تعریف می کند.

این فقط فرایند پایه ای سلول خورشیدی بود. اما چیزهای خیلی بیشتری در مورد آن وجود دارد. بهتر است نگاه عمیق تری به یک نمونه از سلول خورشیدی بیندازیم: سلول خورشیدی تک بلور سیلیکون.

سیلیکون چگونه سلول خورشیدی را می سازد؟

سیلیکون ساختمان شیمیایی خاصی دارد. خصوصا در حالت بلور. یک اتم سیلیکون دارای 14 الکترون است که در سه پوسته مجزا چیده شده اند. پوسته بیرونی آن که تازه تا نیمه پر شده تنها 4 الکترون دارد. اتم سیلیکون همواره به دنبال راهی است که پوسته بیرونی را پر کند (که دوست دارد هشت الکترون داشته باشد.). برای همین الکترونهی خود را با 4 الکترون اتم کناری به اشتراک می گذارد. مانند آین که هر اتم سیلیکون دست همسایه خود را گرفته باشد. اما با این تفاوت که هر اتم باچهار دست، دست چهار همسایه خود را گرفته. بدین ترتیب ساختمان بلوری سیلیکون ساخته می شود. و این ساختمان برای این نوع سلول خورشیدی لازم است.

ما بلور خالص سیلیکون رو شرح دادیم. سیلیکون خالص رسانای ضعیفی برای جریان الکتریکی است. چون هیچ یک از الکترونهای آن برای حرکت آزادی ندارند. در حالی که در یک رسانای خوب مانند مس الکترون های آزاد جران را به خوبی انتقال می دهند. و به عکس در ساختمان بلوری الکترونها در جای خود قفل شده اند. سیلیکون در سلول خورشیدی اندکی اصلاح شده و به صورت سلول خورشیدی عمل می کند.

در سلول خورشیدی سیلیکون را با ناخالص به کار برده اند. یعنی اتمهای دیگر به سیلیکون وارد شده و عملکرد ماده را اندکی تغییر داده اند. ما همواره تصور می کنیم که نا خالصیها مضرند. اما در این مورد سلول بدون آنها کار نمی کند. این نا خالصیها واقعا هدفدار ایجاد می شوند. تصور کنید سیلیکون با یک اتم فسفر، یک اتن در برابر یک میلیون انتم سیلیکون. فسفر در لایه بیرونی خود 5 الکترون دارد، نه 4 تا. این اتم همچنان به اتمهای سیلیکون همسایه چسبیده با یک الکترون که کسی نیست دستش را بگیرد. این الکترون در همبندی شرکت ندارد اما یک پروتون مثبت در هسته فسفر آن را در اطراف خود نگاه می دارد.

وقتی انرژی به سیلیکون خالص اضافه می شود، (مثلا به صورت گرما) ممکن است تعداد اندکی از الکترونها را از بند پیوند آزاد کند و الکترونها اتم را رها می کنند. یک سوراخ در جای آنها باقی می ماند. الکترونهای آزاد شده سرگردان و پریشان در شبکه بلوری به دنبال سوراخ دیگری می روند تا درونش بپرند. به این الکترونها حاملهای منفی می گویند و می تونند جریان الکتریکی را منتقل کنند. تعداد اینها اندک است و زیاد هم بدرد خور نیستند. سیلیکونهایی که با فسفر خالص شده اند داستان دیگری دارند. الکترونهای فسفر در این شبکه نیاز به انرژی بسیار اندکی برای رها شدن دارند زیرا در پیوند شرکت ندارند. همسایهاشان آنها را بر نمی گردانند. در این صورت ما تعداد زیادتری حامل منفی نسبت به سیلیکون خالص خواهیم داشت. فرایند اضافه کردن ناخالصی را دوپه کردن می گویند و وقتی سیلیکون با فسفر دوپه شود به خاطر زیاد بودن حامل های منفی نوع N (Negative) نامیده می شود. سیلیکون دوپه شده نوع N بسیار بیشتر از سیلیکون خالص رسانایی دارد.

در حقیقت فقط قسمتی از سلول خورشیدی ما نوع N است. قسمت دیگر سیلیکون دوپه شده با بور است. بور در پوسته خارجی خود به جای 4 الکترون 3 الکترون دارد. به این صورت نوع P ساخته می شود. در سیلیکون نوع P (Positive) به جای الکترون آزاد، سوراخ آزاد دارد. سوراخ یعنی خالی از الکترون. اینها حاملهای مثبت هستند. این سوراخها مانند الکترونهای آزاد حرکت می کنند.

داستان زمانی جالب می شود که سیلیکون نوع N را با سیلیکون نوع P کنار هم قرار دهیم. به یاد داشته باشید که هر سلول خورشیدی حد اقل یک میدان الکتریکی دارد. بدون این میدان الکتریکی سلول خورشیدی کار نخواهد کرد و این میدان زمانی تشکیل می شود که سیلیکون نوع N و سیلیکون نوع P با هم در ارتباط باشند. پس ناگهان الکترونهایی که به دنبال سوراخ می گشتند سوراخهای سیلیکون نوع P را می بینند و دیوانه وار به درون سوراخها می پرند و آنها را پر می کنند.

آناتومی سلول خورشیدی

تاکنون سیلیکون ما از نظر الکتریکی خنثی بود. الکترونهای اضافی فسفر با پروتونهای اضافی متعادل شدند. سوراخها با نبود الکترون متعادل شدند. وقتی الکترونها و سوراخها در پیوندگاه با هم مخلوط می شوند آیا همه الکترونها همه سوراخها را پر می کنند؟ نه. اگر این اتفاق می افتاد این شکل گیری دیگر به درد ما نمی خورد. سوراخها و الکترونها همین طور که مخلوط می شوند، درست در پیوندگاه یک سد می سازند و عبور الکترونها را از نوع N به نوع P سخت تر و سخت تر می کنند. سرانجام تعادل برقرار گشته و یک میدان الکتریکی دو طرف را از هم جدا می سازد.

تاثیر میدان الکتریکی در سلول PV

این میدان الکتریکی مانند دیود عمل می کند. اجازه می دهد الکترونها از نوع P به نوع N حرکت کنند (و حتی حل می دهد). این مانند یک تپه است که الکترونها می توانند از آن به پایین بیایند ولی منی توانند از آن (به طرف نوع N) بالا روند.

پس ما یک میدان الکتریکی داریم که به صورت یک دیود عمل کرده و الکترونها فقط می توانند در یک جهت در آن حرکت کنند.

وقتی نور، به شکل فوتون، به سلول ما ضربه می زند، انرژی آن تیم الکترون-سوراخ ما را آزاد می کند. هر فوتون به طور طبیعی دقیقا یک الکترون را آزاد می کند و در نتیجه یک سوراخ ساخته می شود. اگر این اتفاق به اندازه کافی نزدیک میدان الکتریکی بیفتد، یا الکترون آزاد یا سوراخ آزاد در محدوده میدان بوجود آمده و سرگردان شوند، میدان الکترونها را به سمت نوع N و سوراخها را به سمت نوع P می فرستد. بدین ترتیب خنثایی از بین می رود و اگر ما یک پل جریان در خارج ایجاد کنیم، الکترونها به سمت مکان اولیه خود می روند تا با سوراخهایی ترکیب شوند که میدان از آنها دورشان کرده و در طی این مسیر برای ما کار انجام می دهند. حرکت الکترونها جریان را پدید آورده و میدان الکتریکی ولتاژ را. با وجود جریان و اختلاف پتانسیل ما انرژی خواهیم داشت که نتیجه آندوست.

عملکرد سلول PV

اما هنوز تعداد اندکی پله تا رسیدن به سلول خورشیدی باقی است. سیلیکون موجب درخشش ماده و همچنین موجب بازتاب نور می شود. فوتونهای بازتاب شده برای سلول قابل استفاده نیستند. برای همین با یک پوشش ضد بازتاب (Antireflective) اتلاف انرژی ناشی از بازتای را به کمتر از 5 درصد کاهش می دهیم. مرحله آخر قرار دادن پوشش شیشه ای است که سلول را در مقابل عوامل محیطی محافظت می کند. Module های PV از چندین سلول تشکیل شده اند که به صورت موازی با هم مرتبط شده اند و در یک قاب محکم شده و در دو سر آنها قطبهای مثبت و منفی قرار دارد.

ساختمان کلی سلول PV سیلیکون

سلول ما چقدر از انرژی را جذب می کند؟ بدبختانه بیشترین میزان انرژی که یک سلول می تواند جذب کند تنها 25 درصد و حتی در بیشتر موارد کمتر از 15 درصد است. اما چرا اینقدر کم...؟

منبع ترجمه:

http://science.howstuffworks.com/solar-cell.htm

[ یکشنبه چهاردهم اسفند 1390 ] [ 22:16 ] [ حامد ]

[ ]

تشخیص موانع به وسیله سنسورهای مادون قرمز:


یکی از مدارات مورد نیاز برای رباتیک ، تشخیص موانع موجود در پیست میباشد . از طریق مدارات و سنسور های مختلفی میتوان این کار را انجام داد که میتوان به سنسور های آلتراسونیک ، مادون قرمز  و … اشاره کرد . البته باید توجه داشت در صورتی که موانع موجود در پیست شما به رنگ مشکی هست و سرعت روبات شما بالا هست بهتر است از مدارات دقیقتر و سنسور دیگری مانند التراسونیک استفاده کنید . در مدار امروز توسط ۳ فرستنده مادون قرمز اشعه مادون قرمز به طرف مانع ارسال میشود و با برخورد اشعه با مانع ، در برگشت به طرف مدار توسط سنسور های گیرنده دریافت میشود و شما میتوانید مانع را تشخیص دهید . مدار زیر نمونه اولیه سنسور تشخیص مانع هست البته برای بهتر شدن و بالا رفتن دقت باید روی این مدار کار کنید به عنوان مثال اگر شما در پالسی که توسط فرستنده ارسال میشود مانند کنترل تلویزیون یک موج مدوله شده ارسال شود خیلی به کیفیت و نحوه عملکرد مدار شما تاثیر خواهد داشت .

یک نمونه مدار ساخته شده فاصله یاب مادون قرمز

یک نمونه مدار ساخته شده فاصله یاب مادون قرمز

البته عکس بالا نمونه اولیه ساخته شده مدار هست اما در ادامه مطلب مدار با ۳ فرستنده مادون قرمز و ۲ گیرنده ۳ پایه مادون قرمز هست . نقشه مدار چاپی و فایل پروتل آن به همراه سورس اصلی برنامه در ادامه مطلب آورده شده است .

در ابتدا یه توضیح مختصری در مورد گیرنده های مادون قرمز ۳ پایه را براتون مینویسم نحوه عملکرد این گونه سنسور گیرنده مادون قرمز به این صورت هست که مانند گیرنده های معمولی در آن یک سنسور مادون قرمز وجود دارد اما توسط یک بخش تقویت کننده سیگنال دریافتی تقویت میشود به صورتی که برد مدار را شما به بالای ۱۰ متر تقویت خواهد کرد .

درضمن این نکته را باید اضافه کنم هر کدام از سنسور های مادون قرمز گیرنده به عنوان مثال سنسور های سری tsop هر کدام فرکانس کاری مشخصی دارند و در صورتی که فرکانس موج فرستنده با فرکانس کاری گیرنده یکسان باشد  عکس العمل نشان میدهد پس در ابتدا به دیتا شیت سنسور خریداری شده مراجعه کنید و فرکانس کاری ان را ببینید و مدارتان را طبق آن تنظیم کنید . در قسمت زیر عکس سری سنسور های مادون قرمز ۳ پایه را مشاهده میکنید . درضمن این سنسور ها به چشم پارسی نیز معروف هستند .

نمونه سنسور مادون قرمز 3 پایه -چشم پارسی

نمونه سنسور مادون قرمز ۳ پایه -چشم پارسی

مدار ارئه شده با میکروکنترلر atmega8 و به زبان بیسیک برنامه نویسی شده است .

اگر به عکس زیر دقت کنید میبینید که با یک سنسور فرستنده و گیرنده مادون قرمز نیز این گونه مدارات ساخته شده است و کار میکند اما در پروژه ارائه شده در سایت که جهت دانلود قرار داده شده است با توجه به کاربرد مدار که قبلا طراحی شده از ۳ فرستنده مادون قرمز و ۲ گیرنده مادون قرمز استفاده شده اما اگر فرکانس سنسور های فرستنده را با توجه به فرکانس گیرنده و همچنین به صورت مدوله شده ارسال کنید در کیفیت  برد مدار بسیار تاثیر مثبت خواهد داشت .

نمونه مدار ساخته شده

نمونه مدار ساخته شده

به عنوان مثال یک نقشه عملی از مدار بالا را در عکس زیر ملاحظه میکنید .

یک نمونه مدار عملی

یک نمونه مدار عملی

امیداورم که از این مدار کمال استفاده را ببرید.

پسورد -رمز رمز فایل : www.amper.ir

جهت دانلود فایل نقشه مدار چاپی و سورس مدار سنسور فاصله یاب مادون قرمز بر روی عکس زیر کلیک
نمائید.


منبع: www.amper.ir

[ یکشنبه چهاردهم اسفند 1390 ] [ 22:13 ] [ حامد ]

[ ]

آشنایی با سنسور تشخیص حرکت بدن انسان PIR


نمی دونم تا حالا به عملکرد چشمی های دزدگیر منازل که با مشاهده حرکت انسان دزدگیر را فعال می کنند و یا به دربهای اتوماتیک بانک ها که به هنگام ورود و خروج اشخاص به شکل اتوماتیک باز و بسته میشوند توجهی داشته اید یا نه ... ممکن هست که اصول و مبنای عملکرد این سنسورها برای شما هم مثل من دقیقا ً مشخص نباشد ولی اگر این مقاله را مطالعه نمایید نوع عملکرد این سنسورها کاملا ً برایتان روشن خواهد شد .

همانطور که میدانید امروزه استفاده از سنسور های تشخیص حرکت رونق بسیار بالایی پیدا کرده ، هم در زمینه های امنیتی و حفاظتی و هم در مسائل صرفه جویی و بهینه سازی ،...


سنسور تشخیص حرکت بدن انسان PIR

همانطور که میدانید امروزه استفاده از سنسور های تشخیص حرکت رونق بسیار بالایی پیدا کرده ، هم

در زمینه های امنیتی و حفاظتی و هم در مسائل صرفه جویی و بهینه سازی ، سنسور های PIR یا

PASSIVE INFRA RED سنسورهایی هستند که طول موج Infrared محیط اطراف را دریافت میکنند . در

همین زمینه مطالبی به درد بخور و مدارات آماده برای شما دوستان آماده کردم ، همچنین مقاله ای کامل

برای ارائه به اساتید موجود میباشد . همچنین به علت کار این سنسور در موج مادون قرمز مقاله ای نیز

در زمینه موجهای مادون قرمز در همین مطلب موجود است که اگر از حق نگذریم مقاله ای کامل و بدون

عیب و نقصی میباشد .


 
 


هر جسمی که دمایش بالاتر از صفر درجه مطلق باشد دارای تشعشعات Infrared یا مادون قرمز

میباشد . اما این موج دارای طول موج های مختلف برای درجه حرارتهای متفاوت است . کاری که

این سنسور انجام میدهد در واقع دریافت این امواج در رنج بدن انسان و تشخیص آن میباشد . از

این سنسور در دستگاه هایی که برای تشخیص حرکت بدن انسان حتی به صورت جزئی

استفاده میشود و از نظر دقت و قابلیت اعتماد در سطح بالایی میباشد


بدین وسیله شما یک آشکار ساز حرکت دارید که فقط به حرکات بدن انسان حساس است ،

یکی از این سنسورها SPS241EA میباشد که عکس آن را در بالا می بینید ، جدول مشخصات آن

به صورت زیر میباشد


در مسائل امنیتی ، مثل دزدگیرها مفید میباشد و در مسائل مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی

میتواند بسیار مفید واقع شود . در روبات زیر که تصویر آنرا مشاهده میکنید برای پیدا کردن انسان

در محیط های تاریک و فاقد نور کاربرد دارد . در زیر میتوانید مقاله ای را تحت همین عنوان دانلود

کنید . همچنین مدارات آماده برای ساخت یک سنسور تشخیص حرکتی را نیز برای دانلود شما

عزیزان آماده کرده ام


اینم مداری که با استفاده از PIR ساخته شده


در هر زمینه ای که مطلب خواستید نظر بگذارید تا براتون پیدا کنم ...
   
برای دانلود فایل پیوست اینجا کلیک نمایید

توجه داشته باشید که برای خارج کردن فایل از حالت فشرده باید برنامه winrar بر روی سیستم شما نصب باشد .

منبع : www.uceb.ir

[ یکشنبه چهاردهم اسفند 1390 ] [ 22:6 ] [ حامد ]

[ ]

آخرین اخبار از باشگاه استقلال


تمرین امروز آبی‌پوشان با اعلام برنامه از سوی کادرفنی تعطیل بود. بعد از یک روز استراحت، تیم تمرینات خود را از فردا دوباره از سر می‌گیرد و طبق برنامه روز شنبه و یکشنبه تمرین خود را ساعت 13 در ورزشگاه دستگردی انجام خواهد داد.
به گزارش جام نیوز، همچنین با اعلام کادر فنی به بازیکنان، آنها باید ساعت 19 یکشنبه شب در محل هتل المپیک خود را به کادر فنی معرفی کنند تا در نهایت با پرواز ساعت 22:40 تهران را به مقصد دوحه قطر ترک کنند.
 
* استقلال با 40 نفر به قطر می‌رود
کاروان تیم استقلال برای رویارویی با الریان قطر روز یکشنبه راهی دوحه خواهد شد. اعضای این تیم که شامل 40 نفر هستند با پرواز مستقیم (چارتر) ساعت 22:40 از فرودگاه امام خمینی (ره) به قطر سفر خواهند کرد.
 
* ابهام در سفر شریفات و الونگ
سفر دو بازیکن استقلال به دلیل مشکل مالیاتی و خدمت سربازی به قطر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اسماعیل شریفات که با مشکل سربازی رو به رو است و در حال حاضر دانشجو محسوب می‌شود هنوز به طور کامل مشکلش برای سفر به قطر حل نشده و الونگ هافبک کامرونی آبی پوشان بدهی مالیاتی دارد.
مسئولین استقلال در تلاش هستند قبل از سفر آبی پوشان و آخرین ساعات اداری روز یکشنبه مقدمات سفر شریفات و الونگ را به قطر فراهم کنند.
 
* برهانی با استقلال می‌رود
آرش برهانی به دلیل دریافت کارت زرد در دیدار مقابل الاتفاق از بازی مقابل نماینده قطر محروم شد. مسئولان استقلال برای پیگیری از پاک شدن اخطارها در مرحله پلی‌آف مکاتباتی را با ای اف سی انجام دادند ولی هنوز پاسخی به دست آنها نرسیده است.
کادر فنی استقلال قصد دارد آرش برهانی را به همراه تیم به قطر ببرد تا در صورت حل مشکل و صدور مجوز بازی این بازیکن تصمیمات لازم را برای ترکیب آبی پوشان اتخاذ کند.
 
* فتح الله زاده دوشنبه به قطر می‌رود
مدیرعامل باشگاه استقلال یک روز بعد از سفر آبی پوشان به کشور قطر راهی دوحه خواهد شد. قرار است وی پس از پایان انتخابات فدراسیون فوتبال تهران را به مقصد قطر ترک کند.
استقلال در اولین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه هفته آینده به مصاف الریان قطر می‌رود.

[ شنبه سیزدهم اسفند 1390 ] [ 22:58 ] [ حامد ]

[ ]

الغرافه با گلزنى مجيدى براى پرسپوليس ، خط و نشان كشيد


تهران IranSport.Net - تيم فوتبال الغرافه در ديدارى دوستانه با گلزنى مجيدى تيم الشمال را شكست داد.در چارچوب برنامه هاى آماده سازى باشگاه الغرافه براى ديدارهاى ليگ قهرمانان آسيا، تيم تحت نظر برونو متسوى فرانسوى ديدار دوستانه اى را با تيم الشمال برگزار كرد كه اين ديدار با نتيجه ۴ بر ۲ به سود ياران فرهاد مجيدى به پايان رسيد.مجيدى در اين مسابقه گل اول الغرافه را در دقيقه ۲۶ به ثمر رساند و ۳ گل ديگر اين تيم را تاردلى (۲ گل) و دندانى به ثمر رساندند. نكته قابل توجه اينكه هر ۳ گلزن اين ديدار تداركاتى در نيم فصل دوم به الغرافه اضافه شده اند.الغرافه كه در تركيب خود از فرهاد مجيدى، كاپيتان نيم فصل اول استقلال بهره مى برد، در گروه چهارم رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا با تيم هاى الهلال عربستان، پرسپوليس ايران و الشباب امارات همگروه است.

[ شنبه سیزدهم اسفند 1390 ] [ 22:56 ] [ حامد ]

[ ]

گردنبند ۱۰ ميليونى؛ هديه بازيكنان به كارلوس كوئيروش


تهران IranSport.Net - كارلوس كوئيروش سرمربى تيم ملى فوتبال ايران در پايان بازى ايران مقابل قطر از طرف بازيكنان تيم ملى قافلگير شد. كوئيروش كه روز چهارشنبه ۵۸ ساله شد در پايان بازى از بازيكنان هديه نفيسى دريافت كرد. بازيكنان تيم ملى در اقدامى دسته جمعى يك گردنبند طلاى ۱۰ ميليونى را براى كوئيروش تهيه كرده بودند كه على كريمى و جواد نكونام به نمايندگى از بقيه آن را به آقاى كوئيروش تقديم كردند

[ شنبه سیزدهم اسفند 1390 ] [ 22:54 ] [ حامد ]

[ ]

پيروزي آرسنال مقابل ليورپول با گل فان‌پرسي

تيم فوتبال آرسنال در دقيقه 90 ليورپول را شکست داد.


 در هفته بیست و هفتم لیگ برتر انگلیس لیورپول میزبان آرسنال بود و این بازی را با نتیجه 2 بر یک به میهمان خود واگذار کرد.

 در دقیقه ۲۳ لوران کوژینلی مدافع آرسنال به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرد اما فان پرسی در دقایق ۳۱ و ۹۰ برای آرسنال گلزنی کرد تا این تیم در خانه حریف به یک برد شیرین برسد. کویت دردقیقه ۱۹ یک ضربه پنالتی را برای لیورپول از دست داد.

 با این برد آرسنال ۴۹ امتیازی شد و لیورپول ۳۹ امتیازی باقی ماند.

 

[ شنبه سیزدهم اسفند 1390 ] [ 22:38 ] [ حامد ]

[ ]

نسبت سیگنال به نویز


جنبه تخصصی

در مهندسی، نسبت سیگنال به نویز عبارتی برای نسبت توان بین یک سیگنال (اطلاعات معنی دار) و نویز پس زمینه است:

که P توان متوسط و A دامنه موثر است. هر دو توان (دامنه) سیگنال و نویز باید در نقاط برابر یا مشابه در یک سیستم با پهنای باند یکسان اندازه گیری شوند.

از آنجا که سیگنالهای فراوان دارای رنج دینامیکی(1) گسترده ای هستند، SNR ها اغلب به صورت مقیاس دسیبل لگاریتمی بیان می شوند. SNR در تعریف دسیبل برابر 10 ضربدر لگاریتم پایه 10 نسبت توانهاست. اگر سیگنال و نویز از دو سر یک امپدانس يكسان اندازه گیری شده یاشند، SNR می تواند از 20 ضربدر لگاریتم پایه 10 نسبت دامنه ها بدست آید:

SNR الکتریکی و صوتی:

اغلب سیگنالهائی که مقایسه می شوند طبیعت الكترومغناطيسي دارند، اگر چه امکان اعمال این عبارات بر محرک های صدا نیز هست. از تعریف دسیبل، SNR نتیجه مشابهی را مستقل از سیگنال تحت محاسبه (مانند توان، جریان، یا ولتاژ) می دهد.

سیگنال به نویز رابطه نزدیکی با مفهوم رنج ديناميكي دارد، که رنج دینامیکی نسبت بین نویز و بزرگترین سیگنال بدون خرابی در کانال را اندازه می گیرد. SNR نسبت بین نویز و یک سیگنال دلخواه (و نه لزوماً قویترین سیگنال ممکن) را در کانال را اندازه گیری می کند. به همین دلیل اندازه گیری سیگنال به نویز مستلزم انتخاب یک سیگنال نماینده یا مرجع است. در مهندسی صوت، این سیگنال مرجع یک موج سینوسی در یک سطح شناخته شده (اسمی) مانند 1KHz و (4dBu(1.228 VRMS  است که تون(2) نامیده می شود.

SNR معمولاً گرفته می شود تا یک نسبت سیگنال به نویز متوسط را نشان دهد، البته در شرایطی که سیگنال به نویز لحظه ای به طور گسترده ای تغییر می کند. می توان این مفهوم را نیز گفت که می توان سیگنال را به 1 یا 0dB نرمالیزه کرده و اینکه سیگنال چه اندازه ای دارد را اندازه گرفت. عموماً سیگنال به نویز بالاتر بهتر است - سیگنال "تمیزتر" است - . 

پردازش تصویر و تداخل سنجی:

در پردازش تصویر، SNR یک تصویر معمولاً نسبت مقدار متوسط پیکسل به انحراف معیار مقدار پیکسل ها است. مقادیر وابسته "نسبت کنتراست" و "کنتراست به نویز" هستند.
ارتباط بین توان نوری و ولتاژ در یک سیستم تصویری، خطی است. و این معمولاً مشخص کننده این است که SNR یک سیگنال الکتریکی توسط قاعده 10log محاسبه می شود.

برای یک وسیله اندازه گیری معمولاً صوت:

هر وسیله اندازه گیری تحت تأثیر پدیده پارازیت است. این پدیده شامل نویز الکتریکی است، ولی هر پدیده خارجی دیگری نیز می تواند روی سیستم تأثیر گذار باشد که البته وابسته به این است که چه چیزی اندازه گیری می شود و حساسیت وسیله اندازه گیری چقدر است. برخی از این پدیده ها  عبارتند از: باد، لرزش، گرانش ماه، تغییرات دما، تغییرات رطوبت و غیره.

اغلب این امکان وجود دارد که با کنترل محیط، نویز را کاهش دهیم. در غیر این صورت اگر مشخصات نویز برایمان شناخته شده باشد و با سیگنال متفاوت باشد، می توان با فیلتر کردن یا پردازش سیگنال نویز را کاهش داد.


ضبط نویز یک وسیله پردازش حرارتی که به طور
 نامناسبی از نقطه نظر مکانیکی ایزوله شده؛
وسط منحنی نشان دهنده نویز کمتر ناشی
 از فعالیت کمتر انسان در محیط شب است.

هنگامی که نویز تصادفی و آشفته باشد و سیگنال مقدار ثابتی داشته باشد، امکان بهبود SNR با افزایش زمان اندازه گیری وجود دارد.

اگر در حال پردازش تبدیل فوریه روی یک سیگنال ضبط شده هستیم، نویز تصادفی مربوط به فرکانسهای بالاست: تفاوتهايي میان دو نقطه در همسایگی هم وجود دارد. اگر سیگنال از پیکهای عریضی ساخته شده باشد، آنگاه این پدیده معمولا در فرکانسهای پائین است؛ بالاترین فرکانس می تواند با عکس عرض پيكها تخمین زده شود.

سیگنالهای دیجیتال

در حال استفاده از یک حافظه دیجیتال، ماکزیمم نسبت سیگنال به نویز توسط تعداد بیتهای هر مقدار مشخص می شود. در این مورد، نویز، سیگنال خطائی(3) است که توسط کوانتیزه شدن(4) در هنگام تبدیل از آنالوگ به دیجیتال رخ می دهد. سطح نویز غیر خطی(5) و مستقل از سیگنال است؛ محاسبات متفاوتی برای مدلهای متفاوت سیگنال وجود دارند. نویز به صورت یک خطای آنالوگ قبل از کوانتیزه شدن به صورت جمع شونده مدل می شود ("نویز جمع شونده(6)").

نسبت خطای مدولاسیون(7) (MER) ، اندازه SNR در سیگنال به طور دیجیتالی مدوله شده است. مانند SNR این نسبت MER را نیز می توان بر حسب dB بیان کرد.

ممیز ثابت:

برای ارقام nبیتی با سطوح یکسان کوانتیزاسیون و فاصله های یکسان (کوانتیزاسیون یکنواخت)، رنج دینامیکی(8) (DR) نیز مشخص می شود. در نظر بگیرید ورودی با توزیع یکسان مقادیر داریم، نویز کوانتیزاسیون یک سیگنال تصادفی با توزیع یکنواخت است که با دامنه پیک تا پیک یک سطح کوانتیزاسیون نسبت دامنه 2n/1 را می سازد. بنابراین فرمول به قرار زیر است:

این رابطه منشأ حالتهايي است نظیر "صوت 16 بیت دارای رنج ديناميكي 96dB است". هر بیت کوانتیزاسیون اضافی باعث افزایش رنج ديناميكي به اندازه تقریبی 6dB می شود.

یک سیگنال موج سینوسی با اندازه کامل را در نظر بگیرید (یعنی، کوانتایزر به گونه ای طراحی شده که دارای مینیمم و ماکزیمم مشابه سیگنال ورودی است)، نویز کوانتیزاسیون یک موج دندانه اره ای با دامنه پیک تا پیک یک سطح کوانتيزاسيون با توزیع یکنواخت تقریب زده می شود. در این مورد SNR به طور تقریبی برابر است با:

ممیز شناور:

ارقام با ممیز شناور راهی را برای سبک و سنگین کردن نسبت سیگنال به نویز در برابر افزایش رنج ديناميكي فراهم می کنند. برای اعداد با ممیز شناور nبیتی با n-m بیت در اعشار لگاریتم، و mبیت در توان خواهیم داشت:

توجه داشته باشید که رنج ديناميكي بزرگتر از ممیز ثابت است ولی به قیمت داشتن نسبت سیگنال به نویز کمتر! ؛ و این در مواقعی که رنج ديناميكي بالا و یا غیرقابل پیش بینی است ترجیح داده می شود. پیاده سازی آسانتر نقطه ثابت می تواند با هیچ اشكالي در کیفیت سیگنال در سيستمهايي که دارای رنج ديناميكي کمتر از 6.02m هستند بکار رود. رنج ديناميكي بسیار زیاد اعداد ممیز شناور می تواند یک اشكال باشد، از این جهت که مستلزم احتیاط بسیار زیاد در طراحی الگوریتم است.

نکات

مبدلهای آنالوگ به دیجیتال دارای منابع دیگری از نویز هستند که باعث کاهش SNR بدست آمده از مقدار ماکزیمم تئوری می شوند.

اغلب از فیلترهای بخصوصی برای وزن دادن به نویز استفاده می شود: DIN-A و DIN-B و DIN-C و DIN-D و CCIR-601 و فیلتر های شانه ای تصویر.

ماکزیمم ممکن سیگنال می تواند به عنوان پیک تا پیک و یا RMS تلقی شود. در صوت از RMS، در تصویر از P-P استفاده می شود که در این صورت +9dB بیشتر را برای SNR تصویر می دهد.

رایج تر است که SNR در سیستمهای دیجیتالی با استفاده از Eb/N0 - انرژی به ازای هر بیت به چگالی طیفی توان نویز -  بیان می شود

[ شنبه سیزدهم اسفند 1390 ] [ 12:29 ] [ حامد ]

[ ]

مروري بر شبکه‌هاي نوري

رشد اين تکنولوژي به حدي سريع است که پروسسورهاي لازم براي پردازش اطلاعات حمل شده، بعضاً دچار محدوديت سرعت پردازش مي‌شوند. به همين دليل، انجام پردازش در حوزة نوري در کانون توجهات قرار گرفته است. آنچه که آشکار به نظر مي‌رسد اين است که تا مدتها براي انتقال اطلاعات با سرعت بالا جايگزيني براي فيبر نوري نخواهد آمد.

تار نوري، به عنوان محيط حامل سيگنال نوري، در حقيقت يک موجبر دي‌الکتريک با مقطع استوانه‌اي است. نور به عنوان حامل اطلاعات، درون اين تار منتشر مي‌شود. معمولاً در سيستم‌هاي انتقال، مجموعه‌اي از چند تار نوري تحت عنوان کابل نوري براي انتقال اطلاعات استفاده مي‌شود.

انواع تار نوري

بسته به تعداد مُدهاي الکترومغناطيسي قابل حمل توسط تار، تار نوري به دو صورت تک‌مُدي و چندمُدي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علاوه بر اين، بسته به نحوة تغييرات ضريب دي‌الکتريک موجبر، دو نوع ديگر تار قابل تشخيص است: در نوع اول (تار پله‌اي)، ضريب شکست در مقطع هستة تار ثابت است ولي در نوع دوم (تار تدريجي)، ضريب شکست از مقدار ماکزيمم خود در مرکز تار، به صورت تدريجي، تا بدنة تار کاهش مي‌يابد. تار تک‌مُدي به صورت پله‌اي و تار چندمُدي به دو صورت پله‌اي و تدريجي استفاده مي‌شود. بنابراين سه نوع تار نوري داريم: تک‌مُدي، چندمُدي تدريجي و چندم ُدي پله‌اي؛ نوع اول داراي بيشترين نرخ انتقال اطلاعات و کمترين تضعيف و نوع سوم داراي کمترين نرخ انتقال اطلاعات و بيشترين تضعيف است.

تارهاي نوري همچنين بسته به مصارف مختلفي که دارند، در اندازه‌ها و با مشخصات متفاوت ساخته مي‌شوند؛ طبعاً مشخصات فيزيکي کابل نوري از لحاظ پوشش و محافظ براي کاربردهاي کانالي، خاکي، هوايي و دريايي متفاوت خواهد بود.

آيا تار نوري تلفات دارد؟

به صورت تئوري فرض مي‌شود که تار نوري داراي تضعيف صفر و پهناي باند بي‌نهايت است؛ ولي در عمل به دليل محدوديت‌هاي فيزيکي، پهناي باند تار محدود و تلفات آن غير صفر است.

تلفات در تار نوري از سه منبع ناشي مي‌شود:

1- نوع اول تضعيف‌ها در اثر ناخالصي‌هاي موجود در تار است که باعث اتلاف انرژي مي‌شود (تلفات جذب).

2- نوع دوم ناشي از غير‌همگن بودن چگالي شيشه در طول تار است که باعث پراکندگي نور و تضعيف آن در طول تار مي‌شود (تلفات پراکندگي).

3- نوع سوم ناشي از خمش تار يا غير يکنواختي شعاع تار است که منجر به خروج شعاع نوري از تار مي‌شود (تلفات هندسي).

غير از تلفات، عامل ديگر محدودکنندة عملکرد بهينة تار، پاشندگي اس ت. پاشندگي به زبان ساده عبارت است از پهن‌شدن پالس نوري در اثر انتشار در طول تار. پاشندگي باعث کاهش پهناي باند تار نوري مي‌شود. عوامل پاشندگي در تار نوري بسيار متنوع هستند:

1- پاشندگي مُدي در تارهاي چندمُدي به علت اختلاف در زمان رسيدن مدهاي مختلف به انتهاي تار رخ مي‌دهد.

2- پاشندگي ماده‌اي ناشي از اختلاف سرعت بين طول موج‌هاي مختلف (رنگ‌هاي مختلف) موجود در نور در اثر عبور از تار نوري است.

3- پاشندگي موجبر در تارهاي تک‌مُدي که ناشي از اختلاف جزئي بين ضريب‌هاي دي‌الکتريک هسته و پوستة تار نوري است باعث انتشار نور در دو مسير هسته و پوسته با سرعت‌هاي متفاوت مي‌شود.

4- پاشندگي رنگي در واقع مجموع دو پاشندگي موجبر و ماده است. اين پاشندگي به طول موج منبع نوري وابسته است.

5- پاشندگي مد پلاريزه، که در ساده‌ترين حالت ناشي از دايرة کامل نبودن مقطع تار است، به دليل اختلاف بين سرعت انتشار دو مد پلاريزه رخ مي‌دهد. اين پاشندگي در سرعت‌هاي بالاي 10 گيگابيت بر ثانيه رخ مي‌دهد و در سرعت‌هاي پايين مسألة جدي محسوب نمي‌شود.

سيستم‌هاي انتقال نوري

اگر در يک شبکة نوري فيبرها به صورت بهينه انتخاب و نصب شوند، تنها مسألة باقي‌مانده در جهت افزايش پهناي باند ( که در کشور ما به خاطر افزايش نياز کاربران شبکه است) اعمال تغييرات در سيستم‌هاي انتهايي شبکة نوري است. در حال حاضر، محدوديت در پهناي باند شبکة نوري، ناشي از محدوديت در تکنولوژي استفادة بهينه از پهناي باند فيبر نوري است. در نتيجه، در سطح ملي و بين‌المللي، افزايش چندين برابر پهناي باند سيستم‌هاي نوري، فقط با صرف هزينه‌هاي اندک ممکن خواهد شد. اين مسأله اهميت استفاده از کابل‌هاي نوري با کيفيت بالا را در پياده‌سازي اولية شبکة انتقال نشان مي‌دهد. در واقع تحولات صورت‌گرفته در راستاي بهينه‌سازي شبکه‌هاي نوري، عمدتاً به صورت تغيير در ساختار عمليات مالتي‌پلکسينگ و سوئيچينگ است.

مطالب فني تکميلي:

1-تکامل شبکه‌هاي انتقال نوري

استفاده از فيبرهاي نوري براي انتقال سيگنال‌هاي باند وسيع، عملاً با معرفي سيستم‌هايي به نام "سلسله‌مراتب ديجيتال نيمه‌همزمان (PDH ) " عملي گشت. "سلسله‌مراتب" در اين اصطلاح به اين معني است که ارسال اطلاعات با نرخ‌هاي انتقال بالاتر، با استفاده از ترکيب نرخ‌هاي انتقال پايين، ممکن مي‌شود. "همزماني" نيز به معني استفاده از يک سيگنال مرجع واحد در سيستم براي انجام عمليات مالتي‌پلکسينگ و سوئيچينگ است.

اين سيستم براي ارتباطات نقطه به نقطه بهينه شده بود و محدوديت دسترسي به نرخ‌هاي انتقال بالاتر، عمدتاً ناشي از خود استاندارد بود و نه تکنولوژي. در ضمن، اين سيستم براي پهناي باند مورد نياز دهة 80 ميلادي پاسخگو بود. ولي با افزايش شديد نياز به پهناي باند بالا و نيز لزوم استفاده از فيبر نوري براي ارتباطات نقطه به چند نقطه (مثل آن چيزي که براي ارتباطات درون شهري نياز است) کاربري خود را از دست داد.

با معرفي سيستم‌هاي "سلسله مراتب ديجيتال همزمان (SDH ) " در اوايل دهة 90 ميلادي، بسياري از کاستي‌هاي سيستم قبلي برطرف گشت. در اين سيستم يک نرخ بيت پايه ( 155 مگابيت بر ثانيه يا STM-1) براي انتقال اطلاعات در نظر گرفته مي‌شود. استاندارد به گونه‌اي طراحي شده است که نرخ بيت‌هاي بالاتر به صورت مضرب صحيحي از 4 برابر اين نرخ بيت پايه ساخته مي‌شوند (STM-4، STM-16 و STM-64) . در اين زمينه، هيچ محدوديتي براي سقف نرخ بيت ارسالي از ديدگاه استاندارد وجود ندارد و تکنولوژي عامل محدوديت است. در اين سيستم، ارسال با نرخ‌هاي بالاتر از طريق عمليات مالتي‌پلکس زماني (TDM) صورت مي‌گيرد.

با گسترش روزافزون تقاضا براي پهناي باندهاي بيشتر، برخلاف انتظار، اين سيستم نيز قادر به برآوردن اين نياز نشد. طبعاً ساده‌ترين راهي که براي حل اين مشکل به نظر مي‌رسيد، خواباندن فيبرهاي بيشتر درون خاک بود. اين روش غير از اينکه هزينه‌هاي هنگفتي را براي گسترش شبکه اعمال مي‌کرد، هيچ ضمانتي را براي برطرف کردن نياز در سال‌هاي آينده نمي‌داد. در واقع، اين مشکل به دليل محدوديت تکنولوژي بروز کرده بود و طبعاً با گذشت زمان حالت حادتر به خود مي‌گرفت؛ تا اينکه ايدة استفاده از چند طول موج در يک فيبر (WDM) به عنوان راه‌حلي بلند‌مدت براي اين مشکل مطرح شد. البته اين ايده در روزهاي آغازين استفاده از فيبر نوري براي انتقال اطلاعات مطرح شده بود، ولي در آن زمان محدوديت تکنولوژي امکان استفادة عملي از آن را نمي‌داد. کليد حل اين مشکل در استفاده از تقويت‌کننده‌هاي نوري بود که عمليات تقويت سيگنال نوري را بدون تبديل آن به سيگنال الکتريکي انجام مي‌دهند. به مرور زمان، استفاده از حداکثر طول موج در فيبر (DWDM ) مد نظر قرار گرفت. امروزه نيز با استفاده از اين تکنولوژي، امکان ارسال 160 طول موج در يک فيبر که هريک نرخ ارسال اطلاعات 80 گيگابيت بر ثانيه دارند (12800 گيگابيت يا حدود 13 ترابيت بر ثانيه!)، ممکن شده است.

غير از افزايش پهناي باند در سيستم DWDM ، هزينة تجهيزات براي افزايش پهناي باند بسيار کمتر از سيستم SDH است. دليل اين مسأله نيز اين است که در DWDM افزايش پهناي باند نيازي به افزودن تعداد تکرارکننده‌ها ندارد.

سيستم DWDM براي کاربردهاي راه دور طراحي و بهينه شده است. با افزايش حجم ترافيک درمحدوة شهري، نياز به استفاده از سيستم‌هاي باند وسيع، که در محدودة شهري صرفة اقتصادي داشته باشند، احساس شد. سيستم CWDM پاسخگوي اين نياز بود. در اين سيستم، نسبت به سيستم DWDM ، تعداد طول موج‌هاي کمتر با "فاصلة بين طول موج" بيشتر استفاده مي‌شود. در واقع تمايز بين نرخ افزايش ترافيک شهري و ترافيک بين‌شهري منجر به به کارگيري سيستم CWDM براي مناطق شهري شد. در مناطق شهري نرخ افزايش ترافيک کمتر از مناطق بين‌شهري است. به عبارت ديگر، در ترافيک‌هاي شهري هزينة سيستم DWDM به ازاي هر کانال خيلي بيشتر از سيستم CWDM است.

2-مالتي‌پلکسينگ و سوئيچينگ

در سيستم‌هاي PDH و SDH ، عمليات مالتي‌پلکسينگ و سوئيچينگ در حوزة الکتريکي صورت مي‌گيرد. به عنوان مثال، در ورودي مالتي‌پلکسر سيگنال نوري به سيگنال الکتريکي تبديل شده، در صورت نياز عمليات سوئيچينگ روي سيگنال‌هاي الکتريکي صورت گرفته و بعد از تبديل به رده‌هاي بالاي مالتي‌پلکس، مجدداً به سيگنال نوري تبديل مي‌شود. محدوديت سرعت پردازنده‌هاي الکتريکي و تکنولوژي ارسال اين رده‌ها روي فيبرهاي نوري، دستيابي به نرخ‌هاي ارسال بالاتر را محدود مي‌کند. با معرفي سيستم DWDM و نياز به انجام عمليات مالتي‌پلکسينگ در سرعت‌هاي بالاتر، انجام مالتي‌پلکسينگ در حوزة نوري اهميت يافت. اين مالتي‌پلکسرها روي طول موج‌هاي متفاوت سيگنال‌هاي نوري ورودي و خروجي عمل مي‌کنند. در صورتيکه انجام سوئيچينگ بين کانال‌هاي موجود روي يک طول موج نياز باشد، بايد اين عمليات توسط سوئيچ‌هاي الکتريکي صورت گيرد. اين عمليات، باعث کاهش سرعت انتقال اطلاعات و کاهش قابليت مديريت ديناميک کانال‌ها مي‌شود

[ شنبه سیزدهم اسفند 1390 ] [ 12:26 ] [ حامد ]

[ ]

نگاهى به تاريخچه تحولات ماهواره هاى مخابراتى


دانشمندان نويد مى دهند كه سده بيست و يكم، گواه انقلاب واقعى در نظام ارتباطات فضايى خواهد بود كه در طى بيست سال آينده منجر به تغيير مفاهيم زندگى بشر خواهد شد، مثلاً آموزش و بهداشت و ديگر خدمات ضرورى به بركت ارتباطات برتر و از ميان خلاء با شتاب و كارايى والايى انجام خواهد گرفت. شبكه هاى اطلاعاتى با افق هاى دورتر و فراگيرتر گسترش خواهد يافت تا همه عرصه هاى تجارى، صنعتى، كشاورزى، علمى و رفاهى را دربرگيرد. طى چند سال آينده شبكه هايى از ماهواره ها در فضا گسترش خواهند يافت كه شماره شان به هزاران هزار مى رسد و كاربردهاى گوناگونى خواهند داشت.
تا اويل سال ۱۹۶۰ ميلادى غير از چند ارتباط محدود كه توسط دستگاه بى سيم برقرار شده بود مسئله انتخاب وجود نداشت و به علت ظرفيت كم و تقاضا براى ارتباطات بيشتر، انباشته بودن طيف هاى فركانسى و ضعف سيستم انتقال صوتى تنها وسيله ارتباطى بين قاره اى كابل تلفنى زيردريايى بود. اما در سال ۱۹۶۰ ميلادى يعنى تقريباً سه سال بعد از پرتاب اولين سفينه شوروى، آمريكايى ها نخستين قمر مصنوعى مخابراتى را در مدار زمين قرار دادند كه قطر اين قمر بزرگ ۳۰ متر بود و در ارتفاع ۱۵۰۰ كيلومترى زمين گردش مى كرد. اين قمر مجهز به نوعى آينه بود كه امواج را از ايستگاه هاى فرستنده مى گرفت و به ايستگاه هاى گيرنده كه به علت كروى بودن زمين نمى توانستند آنها را به صورت مستقيم دريافت كنند منعكس مى كرد. به اين ترتيب اولين ارتباط آزمايشى به وسيله ماهواره بين دو نقطه دوردست آمريكا يعنى از كاليفرنيا تا نيوجرسى برقرار شد و قسمت اعظم انرژى اشعه اى كه از ايستگاه فرستنده ارسال مى شد در فضا پخش و تنها قسمت كوچكى از آن توسط ماهواره منعكس مى شد و براى اينكه اشعه منعكس شده قابل استفاده شود لازم بود به وسيله ايستگاه عظيم و پرقدرتى تقويت شود كه نتيجه كار مطلوب نبود به همين دليل آمريكايى ها شروع به ساختن قمر مصنوعى مخابراتى جديدى كردند كه امواج را به وسيله آنتن هايى از زمين دريافت و پس از تقويت به سوى ايستگاه هاى گيرنده زمينى ارسال كند. و انديشه استفاده از ماهواره ها به صورت رله براى ارتباطات راه دور ابتدا از سوى نويسنده معروف داستان هاى علمى -تخيلى و يكى از بنيانگذاران انجمن انگليسى بين ستاره ها آرتورسى كلارك مطرح ش

[ شنبه سیزدهم اسفند 1390 ] [ 12:21 ] [ حامد ]

[ ]

اسیلاتور کریستالی (Crystal oscillator)

یک اسیلاتور کریستالی مداری الکترونیکی است که از رزونانس مکانیکی یک کریستال در حال لرزش پیزوالکتریکی بهره می برد تا سیگنال الکتریکی با فرکانس بسیار دقیقی بوجود آورد. این فرکانس معمولا برای داشتن حسی از زمان (مانند در ساعت های مچی کوارتز) استفاده می شود تا سیگنال ساعتی پایدار برای مدارت مجتمع دیجیتال فراهم کند و نیز فرکانس ها را در فرستنده های رادیویی پایدار (Stable) کند.
استفاده از تقویت کننده و فیدبک فرم دقیقی از یک اسیلاتور الکترونیکی است. به کریستال استفاده شده در آن برخی مواقع "کریستال زمان سنجی (timing crystal)" گفته می شود. در دیاگرام های شماتیکی، گاهی کریستال را با XTAL نمایش می دهند.

 
فهرست
- کریستال های برای اهداف زمان سنجی
- کریستال ها و فرکانس
- رزونانس سری یا موازی
- فرکانس های ساختگیSpurious frequencies
- یادداشت


کریستال های برای اهداف زمان سنجی

CrystalOsc01

یک کریستال 4MHz کوچک کوارتز که داخل پکیج هم اندازه ی خود (HC-49/US) واقع شده است

  یک کریستال جامدی است که در آن اجزای تشکیل دهنده، اتم ها، مولکول ها، یا یون ها در یک ترتیب منظمی بسته بندی شده اند و الگوی تکراری خود را در هر سه بعد فضایی گسترش می دهند.

تقریبا هر چیزی که از مواد الاستیک ساخته شده می تواند مانند کریستال مورد استفاده قرار گیرد، با ترنسدیوسرهای (مبدل ها) متناسب، زیرا تمامی اجسام دارای فرکانس رزونانس طبیعی لرزش هستند. برای مثال، فولاد الستیسیته بالایی دارد و سرعت صوت در آن بالاست. این اغلب در فیلترهای مکانیکی، قبل از کوارتز، استفاده می شد. فرکانس رزونانس به اندازه، شکل، الاستیسیته و سرعت صوت در آن ماده بستگی دارد. کریستال های فرکانس بالا معمولا به شکل صفحه مستطیلی ساده ای بریده می شوند. کریستال های فرکانس پایین، مثل آن هایی که در ساعت های دیجیتالی استفاده می شود، به شکل یک دیاپازون (tuning fork) بریده می شوند. برای کاربردهایی که زمان سنجی بسیار دقیقی نمی خواهند از یک رزونانس کننده سرامیکی ارزان به جای کریستال کوارتز استفاده می شود.

 وقتی که یک کریستال کوارتز به طور صحیح بریده و سوار شد، می توانیم با قرار دادن آن در یک میدان الکتریکی (اعمال ولتاژ به الکترودی نزدیک یا روی کریستال) باعث خم شدن آن شویم. این ویژگی به نام پیزوالکتریک بودن (piezoelectricity) معروف است. وقتی میدان برداشته شود، کوارتز با بازگشت به شکل اولیه اش یک میدان الکتریکی تولید می کند که این می تواند یک ولتاژ تولید کند. این رفتار کریستال کوارتز شبیه مداری متشکل از یک سلف، خازن و مقاومت (RLC Circuit) با فرکانس رزونانسی دقیق است.
 
کوارتز مزیت دیگری نیز دارد و آن کم بودن تغییرات اندازه آن با تغییرات دما است. لذا فرکانس رزونانس صفحه ی مان که به اندازه ی آن وابسته است، تغییر چندانی نمی کند. این یعنی که ساعت کوارتز، فیلتر یا اسیلاتر دقیق خواهد ماند. برای کاربردهای حساس اسیلاتور کوارتز در ظرفی که دمای آن کنترل شده است (به نام اجاق کریستال crystal oven) سوار می شود، و همچنین می تواند روی جذب کننده های ضربه shock absorbers ، که برای جلوگیری از اختلال هایی که ناشی از لرزش های مکانیکی خارجی است، قرار بگیرد.
 

کریستال های کوارتز زمان سنجی برای فرکانس های از ده ها کیلوهرتز تا ده ها مگاهرتز ساخته می شوند. سالانه بیشتر از دو میلیارد (2×109) کریستال تولید می شود. اکثر آن ها برای استفاده در ساعت های مچی، ساعت ها، و مدارات الکترونیکی هستند. هر چند، کریستال کوارتز داخل ابزارهای تست و اندازه گیری مثل شمارنده ها، سیگنال ژنراتورها و اسیلوسکوپ ها نیز پیدا می شود.

 
 کریستال ها و فرکانس
CrystalOsc
نماد شماتیک و مدار معادل یک کریستال کوارتز در یک اسیلاتور

مدار اسیلاتور کریستالی نوسان را با گرفتن سیگنال ولتاژی از رزونانس کننده ی کوارتز، تقویت آن و فیدبک کردن آن به رزونانس کننده، نگه می دارد. سرعت خم و راست شدن کوارتز فرکانس رزونانس است و توسط برش اندازه کریستال تعیین می شود.

 یک کریستال معمول زمان سنجی از دو صفحه ی رسانا با یک برش (slice) یا دیاپازونی از کریستال کوارتز که بین آنها ساندویچ شده تشکیل شده است. هنگام راه اندازی به مدار حول کریستال سیگنال نویز اتفاقی ac اعمال می شود و کاملا بسته شانس کسر اندکی از آن در فرکانس رزونانس کریستال خواهد بود. بنابراین کریستال شروع به نوسان کردن همگام با آن سیگنال می کند. اسیلاتور سیگنال خروجی از کریستال را تقویت می کند و لذا فرکانس کریستال محکم تر می شود و سرانجام خروجی غالب اسیلاتور را شامل می شود. فرکانس طبیعی در مدار و در کریستال کوارتز تمام فرکانس های ناخواسته را فیلتر می کند.
 
یکی از مهمترین خصوصیات اسیلاتورهای کریستالی کوارتز این است که نویز در فاز بسیار کمی نشان می دهند. به زبانی دیگر سیگنال تولیدی آن ها یک تون خالص (pure tone) است. این آن ها را در مخابرات پر کاربرد می کند، جایی که سیگنال های پایدار مورد نیاز هستند. و همچنین در وسایل علمی که مرجع دقیق زمانی مورد نیاز است.

فرکانس خروجی یک اسیلاتور کوارتز یا فرکانس اصلی رزونانس آن یا یک ضریبی از فرکانس رزونانس آن به نام فرکانس اور تون (overtone) است.

  Q (ضریب کیفیت) معمول برای یک اسیلاتور کوارتز بین 10^4 تا 10^6 تغییر می کند. Q ماکزیمم برای یک اسیلاتور کوارتز بسیار پایدار می تواند به اینگونه تقریب زده شود که f فرکانس رزونانس به MHz است: Q = 1.6 × 107/f
تغییرات محیطی دما، رطوبت، فشار و لرزش می تواند فرکانس رزونانس یک کریستال کوارتز را تغییر دهد اما طراحی های گوناگونی وجود دارند که این اثرهای محیطی را کاهش می دهند. این ها شامل TCXO، MCXO و OCXO هستند مه در یادداشت توضیح داده شده اند. این طرح ها (به ویژه OCXO) وسایلی با پایداری کوتاه مدت عالی ایجاد می کنند. محدودیت هایی که در پایداری کوتاه مدت وجود دارد عمدتا به دلیل نویز اجزای الکترونیکی در مدار اسیلاتور است. پایداری بلند مدت با پیری کریستال محدود می شود.

به دلیل پیری و فاکتورهای محیطی چون دما و لرزش، نگه داشتن فرکانس آنها درون یک از 10^-10 فرکانس نامی آن ها، حتی برای بهترین اسیلاتورهای کوارتز، بدون تنظیم مستمر بسیار سخت خواهد بود. به همین علت اسیلاتورهای اتمی (atomic oscillators) برای کاربردهایی که نیاز به پایداری و دقت بهتری دارند استفاده می شوند.

اگر چه کریستال ها می توانند برای هر فرکانس رزونانسی ساخته شوند، به دلیل محدودیت های فنی، در عمل مهندسان مدار اسیلاتور کریستالی در حوالی فرکانس های استاندارد کمی طراحی می کنند مانند 10MHz، 20MHz و 40MHz. استفاده از مدار های مقسم فرکانس، چند برابر کننده ی فرکانس و phase locked loop برای سنتز کردن (ساختن) هر فرکانس دلخواه از فرکانس مرجع امکان پذیر است.

 مراقب باشید و تنها از یک اسیلاتور کریستالی در طراحی مدارات خود استفاده کنید تا از وقوع نمونه های ظریفی از خطاهای خودپایداری در الکترونیک (metastability in electronics) جلوگیری کنید. اگر این ممکن نیست تعداد کریستال اسیلاتورهای مجزا (PLLها) و دامنه های ساعتی متحد با آن های بایستی به شدت کم شوند با تکنیک هایی چون نصف کردن کلاک (Clock) موجود به جای استفاده از یک منبع جدید کریستالی. هر منبع مجزای کریستالی باید دقیقا توجیه شود زیرا هر کدام حالت های خطای محتمل غیر قابل رفعی را به علت برهم کنش چند کریستالی در وسیله، ایجاد می کنند
 
 


برچسب‌ها: 1

[ شنبه سیزدهم اسفند 1390 ] [ 12:7 ] [ حامد ]

[ ]

كابل های(UTP (Unshielded Twisted Pair

كابل UTP یكی از متداولترین كابل های استفاده شده در شبكه های مخابراتی و كامپیوتری است . از كابل های فوق ، علاوه بر شبكه های كامپیوتری در سیستم های تلفن نیز استفاده می گردد ( CAT1 ). شش نوع كابل UTP متفاوت وجود داشته كه می توان با توجه به نوع شبكه و اهداف مورد نظر از آنان استفاده نمود . كابل CAT5 ، متداولترین نوع كابل UTP محسوب می گردد.

 

» مشخصه های كابل UTP

با توجه به مشخصه های كابل های UTP ، امكان استفاده ، نصب و توسعه سریع و آسان آنان ، فراهم می آورد .

در زیر انواع كابل های UTP نشان داده شده است .

 

گروه CAT1 سیستم های قدیمی تلفن ، ISDN  و مودم سرعت انتقال اطلاعات حداكثر تا یك مگابیت در ثانیه

گروه CAT2 شبكه های Token Ring سرعت انتقال اطلاعات حداكثر تا چهار مگابیت در ثانیه

گروه CAT3شبكه های Token ring و  10 BASE-T سرعت انتقال اطلاعات حداكثر تا ده مگابیت در ثانیه

گروه CAT4 شبكه های Token Ringسرعت انتقال اطلاعات حداكثر تا شانزده مگابیت در ثانیه

گروه CAT5 اترنت 10mb ، اترنت سریع  ۱۰۰mb و شبكه های Token Ring با سرعت 16mbدر ثانیه  سرعت انتقال اطلاعات حداكثر تا یكصد مگابیت در ثانیه

گروه CAT5e شبكه های Gigabit Ethernet سرعت انتقال اطلاعات حداكثر تا یكهزار مگابیت در ثانیه

گروه  CAT6شبكه های Gigabit Ethernet سرعت انتقال اطلاعات حداكثر تا یكهزار مگابیت در ثانیه

 

توضیحات : تقسیم بندی هر یك از گروه های فوق بر اساس نوع كابل مسی و Jack انجام شده است .

از كابل های CAT1، به دلیل عدم حمایت ترافیك مناسب، در شبكه های كامپیوتری استفاده نمی گردد .

از كابل های گروه CAT2, CAT3, CAT4, CAT5 و CAT6 در شبكه ها استفاده می گردد .

كابل های فوق ، قادر به حمایت از ترافیك تلفن و شبكه های كامپیوتری می باشند .

از كابل های CAT2 در شبكه های Token Ring استفاده شده و سرعتی بالغ بر 4 مگابیت در ثانیه را ارائه می نمایند .

برای شبكه هائی با سرعت بالا ( یكصد مگا بیت در ثانیه ) از كابل های CAT5 و برای سرعت ده مگابیت در ثانیه از كابل های CAT3 استفاده می گردد.

در كابل های CAT3 ,CAT4 و CAT5 از چهار زوج كابل مسی استفاده شده است . CAT5 نسبت به CAT3 دارای تعداد بیشتری پیچش در هر اینچ می باشد . بنابراین این نوع از كابل ها سرعت و مسافت بیشتر ی را حمایت می نمایند . از كابل های CAT3 و CAT4 در شبكه هایToken Ring استفاده می گردد .

حداكثر مسافت در كابل های CAT3 ، یكصد متر است .

حداكثر مسافت در كابل های CAT4 ، دویست متر است .

كابل CAT6 با هدف استفاده در شبكه های اترنت گیگابیت طراحی شده است .

در این رابطه استانداردهائی نیز وجود دارد كه امكان انتقال اطلاعات گیگابیت بر روی كابل های CAT5 را فراهم می نماید( CAT5e

كابل های CAT6 مشابه كابل های CAT5 بوده ولی بین 4 زوج كابل آنان از یك جداكننده فیزیكی به منظور كاهش پارازیت های الكترومغناطیسی استفاده شده و سرعتی بالغ بر یكهزار مگابیت در ثانیه را ارائه می نمایند.

در شبكه lan شركت های بزرگ از كابل cat6 از نوع utp برای مسافت های زیر زیر 100 متر و برای بالاتر از 100 از نوع sftp استفاده شده است .

 

» رنگ بندی رشته های كابل شبكه اولیه و استاندارد در سیستم CAT5 و CAT6 نوع A

1-      سفید سبز

2-      سبز

3-      سفید نارنجی

4-      آبی

5-      سفید آبی

6-      نارنجی

7-      سفید قهوه ای

8-      قهوه ای

 

» رنگ بندی رشته های كابل شبكه اولیه و استاندارد در سیستم CAT5 و CAT6 نوع B

 

1- سفید نارنجی

2- نارنجی

3- سفید سبز

4- آبی

5- سفید آبی

6- سبز

7- سفید قهوه ای  

8- قهوه ای  

» جز تغییر در ترتیب رنگ بندی کابل ها من هیچ گونه تغییر دیگری در سیم ها پیدا نکردم ...

این نوع اتصال برای یك شبكه كه از چند كامپیوتر و بوسیله هاب صورت می گیرد و هر دو سر سیم متناظر و 1 به 1 بهم اتصال پیدا می كنند .

برای اتصال دو كامپوتر و بدون هاب یا برای اتصال دو عدد هاب به همدیگر جهت ارتباط دو شبكه با هم از كابل با سیستم اتصال كراس استفاده میشود كه یك بصورت معمولی و سر دیگر سیم در سردیگر سیم 1به3 و 2 به6 وصل میشود

 

نحوه اتصال رشته كابل با توجه به شماره آن در سوكت قرار داده شده و سوكت پرس میشود .

تذكر شماره گذاری از سمت مخالف خار سوكت(طرف تخت سوكت) و از سمت چپ به راست صورت می گیرد .

» اتصال به صورت استرایت یا مستقیم

  

 

سر اول سیم : 8 7 6 5 4 3 2 1

سر دوم سیم : 8 7 6 5 4 3 2 1

 

» اتصال به صورت کراس

 

سر اول سیم : 8 7 6 5 4 3 2 1

سر دوم سیم : 8 7 2 5 4 1 6 3

 

در فرم اتصال دو كامپیوتر یا دوhub به همدیگراتصال كراس (Crossover cable ) در سر دیگر سیم 1به3  و  2 به6 وصل میشود .

» در این تصویر به صورت فنی به این نوع سیم کشی پرداخته شده است و سیستم فرستندگی و گیرندگی را نشان می دهد.

» در تصویر زیر آچار مخصوص اتصال را مشاهده می فرمایید.


 

اطلاعات جانبی برای شبکه کردن 2 تا کامپیوتر

برای تنظیم و نام گذاری گروها و نام كامپیوتر

» در ویندوز XP

MY COMPUTER

RIGHT CLICK

SYSTEM PROPERTIES

COMPUTER NAME

CHANGE

COMPUTER NAME : ELEELE1

WORKGROUP : WORKGROUP

» تنظیم شبكه به صورت دستی جهت كنترل بیشتر بر روی شبكه

Win XP

Server :

Ip address 192.168.0.1

Subnet mask 255.255.255.0

blankDefault gateway

- - -

Preferred DNS server 127.0.0.1

Alternate DNS server blank

Win XP

Client:

Ip address 192.168.0.2

Subnet mask 255.255.255.0

Default gateway 192.168.1.1

- - -

Preferred DNS server 127.0.0.1

Alternate DNS server blank

http://www.eleele.blogfa.comمنبع      :

[ شنبه سیزدهم اسفند 1390 ] [ 12:3 ] [ حامد ]

[ ]

BTS چیست؟


در شبکه موبایل اولین بخشی که مستقیما با گوشی موبایل در ارتباط است به لفظ عوام آنتن موبایل و به تعبیر تخصصی BTS که مخفف Base Tranceiver Station است، می باشد .
هدف از راه اندازی ایستگاههای بی تی اس دو مورد است:
1.تامین پوشش رادیوپی(بیشتر در جاده ها و یا نقاطی که سیگنال ضعیف هست)
2.تامین نیاز های ترافیکی

برد هرآنتن در مناطق صاف و کاملا هموار حداکثر حدود 30 تا 35 کیلومتر می باشد ولی برد مفید 20 کیلومتر است.
زمانی که سیگنال رسیده از ایستگاه مقابل از سیگنال دریافتی ار سیگنال پشت سر قوی تر باشه قسمت گیرنده موبایل شما بروی فرکانس سیگنال قوی تر یا قوی ترین(در حالتی که از چند ایستگاه سیگنال دریافت می شه مثل داخل شهر ها) سوئیچ خواهد کرد به این عمل handover می گویند و در چند نانو ثانیه رخ می دهد و برای انسان قابل تشخیص نیست.2- تعداد مشترکین زیاد در محدوده BTS مذکور: اگر قرار باشد BTS مذکور برد زیادی در سطح شهر داشته باشد از شمال تا جنوب شهر باید مشترک بپذیرد واین ممکن نیست .عملا ظرفیت هر BTS با توجه به مشترکین آن منطقه تعیین می شود در نتیجه باید از تشعشع بیخودی آنتن در دیگر مناطق جلوگیری کرد ( با کاهش ارتفاع و افزایش تیلت آنتها به سمت زمین).

هر سلول 3 سکتور دارد که در هر سکتور حداکثر چهار TRX فعال می شود به ازای هر TRX هشت مشترک می توانند همزمان صحبت کنند پس هر ایستگاه حداکثر 96 مشترک را برای مکالمه پشتیبانی می کند.
TRX مخفف transciever یعنی مجموع فرستنده و گیرنده میباشد. (transmitter & receiver) و به واحدی اطلاق میشود که وظیفه ارسال و دریافت اطلاعات را به عهده دارد.
هر BTS شامل 2 یا ۴ TRX (بسته به آرایش و ظرفیت مورد نیاز) است و هر یک شامل 8 کانال می باشد که می تواند هر 8 کانال جهت برقراری مکالمه اختصاص داده شود. البته بعضی TRX ها شامل کانالهایی برای ارسال اطلاعات عمومی به مشترکین و یا حمل اطلاعات سیگنالینگی می باشد.

در شکل زیر BTS نشان داده شده است .
البته شما آن را بر فراز مراکز مخابراتی و یا پشت بامها دیده اید!!در تصویر زیر پنل آنتن نمایش داده شده است البته شما ممکن است در بعضی نقاط ترکیب این پنل ها را متفاوت با تصویر ببینید .

این تفاوت در تعداد هر کدام از این پنل ها در یک جهت می باشد در شکل زیر در هر جهت یک پنل دیده می شود در ایران شما ممکن است در هر جهت دو یا سه پنل ببینید این تفاوت صرفا به خاطر نوع سیستم (دستگاه) استفاده شده است و هیچ ربطی به ظرفیت آنتن ندارد


این پنلها توسط کابلهای ضخیم سیاه رنگی که به آن فیدر -FEEDER - می گویند به دستگاه BTS متصل است .فیدرها نوعی کابل درون تهی هستند و در آن یک لوله مسی قرار گرفته و موج بر می باشد .

همانطور که می دانید در فرکانسهای بالا الکترونها از پوسته عبور می کنند برای همین برای انتقال از موج بر استفاده می شود نه سیم.

در شکل زیر دستگاه BTS درون کانکس قرار گرفته است.


در شکل زیر دستگاه BTS نشان داده شده است این مدل یکی از مدلهای زیمنس آلمان است که در ایران از آن زیاد استفاده شده است.


در نهایت توسط خطوط انتقال این دستگاه به دستگاه دیگری به نام BSC که وظیفه مدیریت بین چند BTS را دارد متصل می شود.
ALKATEL -فرانسه
NOKIA-فنلند
SIEMENS-المان
ERICSSON-سویدن


وظایف یک BTS بطور مختصر در زیر آمده است که بعدا شرح آنها خواهد آمد
 • Base Transceiver Station (BTS
 • Encodes
 • encrypts
 • multiplexes
 • modulates and feeds the RF signals to the antenna.Frequency hopping
 • Communicates with Mobile station and BSC
 • Consists of Transceivers (TRX) units

  1-رمزنگاری-پنهان نمودن-مالتی پلکس-مدولاسیون سیکنالهای ارسالی و دریافتی
  2-تهیه سیگنال RF برای آنتن
  3-همزمانی سیگنال و زمان به MS
  4-تخصیص فرکانس به موبایل (downlink and uplink)
  5-کنترل پارامترهای handover بین MS و BTS که از طرف BSC تعیین میشود
  6-آنالایز و اندازه گیری سیگنال های دریافتی از MS
  7-معرفی و تعیین BTS های همسایه به MS برای تصمیم گیری MS به handover
  8-تخصیص کانالهای ترافیکی و سیگنالینگ به MS به دو صورت Fullrate and Halfrate
  9-ارسال فرکانس به صورت Hopping اگر این پارامتر فعال باشد
  10-کنترل و تعیین Timing Advance به MS

[ شنبه سیزدهم اسفند 1390 ] [ 11:55 ] [ حامد ]

[ ]

نویز چیست و راههای مقابله با آن کدام است؟


  
نويز يعني سيگنال ناخواسته كه به 3 دسته اصلي تقسيم مي شوند :
1- Background  Noise  ( نويز زمينه )
2- Modulated Noise  ( نويز نوساني )
3- Interference Noise  ( نويز مزاحم )
 
بيشتر بحث درباره گزينه سوم مي باشد كه همانند يك سيگنال اين امواج منتشر مي شوند و سيگنالهاي دريافتي ما را پوشش مي دهند به نحوي كه باعث بهم ريختن سيگنال اصلي مي شوندشكل زير تاثيرپذيري سيگنال سالم توسط نويز را نمايش مي دهد .
 
در زير دسته بندي دقيق تري از نويز را داريم :
 
- Backgroud  and system noise   ( تاثيرات داخلي سيستم يا نويز زمينه )
- Earth thermal noise  ( تاثيرات حرارتي يا گرمايي زمين بر ماهواره )
- Free space lose  ( از دست دادن سيگنال توسط فضا و جو )
- Rainfade   ( تاثيرات باراني بر روي ماهواره )
- Terrestrail Interference  ( امواج راديويي يا ميكرو ويو  مزاحم ) *
- ( Solar outage ( sun transit , solar interference   ( تاثيرات خورشيدي بر روي ماهواره )
 
 نويزي كه هم اكنون در فضاي تهران منتشر مي‌گردد همان Terrestrial Interference مي باشد . فرستنده های پخش پارازيت از اواسط سال 1381 توسط شركت اريكسون در تهران راه اندازي شدند
بقیه در ادامه متن


اين امواج زميني راديويي يا ميكرو ويو ناميده مي شوند كه همانند سيگنال از برج راديويي فرستاده مي شوند و روي سيگنالهاي اصلي ماهواره سوار مي شوند و باعث مي شوند كه تصاوير ماهواره شما بصورت شطرنجي ديده شوند . معمولا microwave tower  ها يا اين برجها در محلهاي بلند شهر نصب مي شوند . اين امواج براي اولين بار در سال 1965 در آمريكا براي فرستادن امواج راديويي بكارگرفته شد آنها مي خواستند يك دهم هزينه اصلي فرستادن يك باند راديويي را بپردارنداز اين سيستم استفاده مي كردند و با پيشرفت تكنولوژي تقريبا " از سال 1980 اين سيستم منسوخ گرديد.اين امواج در همان برج راديويي توسط دستگاهي مخصوص توليد شده و منتشر مي گردد.
 
امواج پارازيتی علاوه بر کانالهای تلويزيونی، تلفنهای همراه، انترنيت و نتزورکها، درسيستم الکترونيکی کليه دستگاههای ايمنی، از جمله سيستمهای پزشکی بيمارستانها، مراکز تحقيقاتي، علمی، سنجش، دما و هوا و... اختلال ايجاد ميکند ضررهايي كه اين امواج هنگام ارسال ايجاد مي كنند
 
1- تداخل در سيستم هدايت هواپيما
2- تداخل در سيستم گيرندگي و فرستندگي كليه دستگاههاي ماهواره اي
3- تاثيرات بسيار منفي روي مغز و اعصاب انسانها
4- تاثير منفي روي جنين كودك
5- عقيم شدن مردان و هزاران عوارض ديگر ....   
 
امواج راديويي را ميتوان متفاوت بار دار کرد، سيگنالهاي الکترونيکي قابليت حمل هر نوع باری که بتوانند از طريق امواج راديويي در هوا به حرکت در آيند و برای هدفهاي متفاوتي بکار گرفته شوند، را دارند. امواج پارازيتی بدون ضرر وجود ندارد و در اساس نيز براي به هم زدن تعادل بکار گرفته ميشود و مادام که پخش ميشوند، بر روی هر رسانايي، از جمله بدن انسان، آب و موجودات مي‌نشينند و عکس العمل نشان ميدهند. امواج تنها در مسافت معيينی نمي مانند و در برخورد با کوهها، آبها ، ساختمانها، شيروانيها،  آينه ها، وسايل نقليه و ... ميتوانند چند بار تکرار  و تا مسافتهای طولاني باز پخش شوند.
 
 شكل زير يك شماي كوچك از فرستادن اين امواج را نشان مي دهد :
 
راههاي مقابله با اين امواج
 
در بسياري از سايتها روش هاي گوناگوني را بيان مي نمايند ولي همه آنها روي تغيير مكان آنتن ماهواره تاكيد دارند . به شكل زير توجه نمائيد :
 
اگر جهت امواج راديويي مزاحم قابل تشخيص است، سيگنال لازم را مي توان با جابجا كردن آنتن وقرار دادن آن در پناه موانعي مانند ديوار، بناي بلند يا نرده دريافت كرد. اين موانع بايد بين آنتن و امواج مزاحم قرار گيرند. از آنجا كه امواج مزاحم از طريق انعكاس روي سطوحي نزديك آنتن هم، در آن رسوخ مي كنند، ايجاد مانع بين آنتن و منبع امواج مزاحم هميشه موثر نيست. بهترين حالت زماني است كه آنتن در تمام جهات كاملا پوشيده باشد، بجز يک گشادگي در جهت ماهواره و با قوسي معادل بعلاوه يا منهاي پنج درجه پهناي باند آنتن. در مورد آنتن مورد مثال ما اين قوس 12 درجه خواهد بود.
 
براي يك آنتن كوچك چنين پوششي ميتواند يك ساختمان، يك گودي بزرگ در زمين (مثلا يك استخر يا حوض غيرقابل استفاده) يا شبيه آنها باشد. اگر بيش از يك مانع در آن اطراف مشاهده مي كنيد بهتر است آنتن را نزديك بلندترين مانع قرار دهيد.
 
در يك ساختمان 3 آنتن a , b , c  را مي بينيد همچنين نحوه گرفتن سيگنال از ماهواره و برج راديويي كه امواج TI  منتشر مي نمايد . آنتن هاي A , B  چون جلوي آنها هيچ مانعي وجود ندارد هم سيگنال از ماهواره دريافت مي نمايند هم امواج راديويي ولي اگر خوب دقت نمائيد آنتن شماره C  با مقداري فاصله از يك مانع قرار دارد كه به راحتي سيگنال لازم را از ماهواره دريافت مي كند و امواج TI  به آن برخورد نمي كند پس مي توانيم آنتن خود را در محلي مناسب با فاصله اي مناسب از يك مانع بزرگ مثل ديوار - درخت يا يك ساختمان قرار دهيم البته لازم به ذكر است كه اگر آنتن شماره C را به محل D منتقل نمائيم روي گيرايي سيگنال از ماهواره تاثير مي گذارد يعني سعي كنيم فاصله لازم را رعايت نمائيم . در بعضي مواقع اين امواج از چندين دكل در جهت هاي مختلف انتشار مي يابند يعني ممكن است از بقل هم آنتن شما تحت تاثير اين امواج قرار گيرد براي اين منظور بهتر است آنتن درمحيطي محاط شود مثلا مابين كولرها يا قرار دادن آنتن در يك استخر يا حوض بدون مصرف به شكل زير دقت نمائيد :   
     
کاري ديگري  که براي دريافت امواج مناسب تصويري بايد انجام داد تقويت امواج ماهواره ای برخورد کننده به آنتن مي باشد اين امواج بستگی به فاصله فرستنده و يا ماهواره از آنتن، قوی و يا ضعيف به آنتنها بر خورد ميکنند و بستگي به نوع توان تقويتی آنتنها  قابل دريافت هستند. آنتنهای ماهواره اي معمول در بازار در واقع گيرنده هاي ساده عمومی هستند که در همه کشورها استفاده ميشوند و با توجه به اينکه فرستنده های ماهواره ای مانعی سر راه خود ندارند، احتياجی به قدرت زياد حتی 1 kw هم نيست که بتوانند امواج خود را به زمين و يا آنتنهای بشقابی برسانند. برای تقويت امواج ماهواره ای رله و دکالهای تقويتی را در نقاطي که مساعت شهر و يا منطقه ای را بپوشاند نصب ميکنند و مجدادا امواج تقويت شده را بر روی آنتنها ويا ديشها ميفرستند، در ایران  نقاطی که اين امکان وجود ندارد استفاده از ديشهای بزرگ اين مشکل را تا اندازه ای حل ميکند، ولی استفاده از بوستر که يک تقويت کننده شخصي است برای آنتنهای ماهواره ایLien In LNB Amplifier  کمک زيادی به تقويت امواج ميکند.  
 
Lien In LNB Amplifier در اندازه و شکلهای متفاوتي ولي معمولا با يک وردي و يک خروجي، توسط چندشرکت ساخته شده و از ابزارهای ساده و عمومي براي تقويت ال ان بي هاست. بااين تقويت کننده در مناطقی که پارازيت زياد قدرت نفوذ نداشته باشد راحت کانالهاي مورد علاقه اتان را ميتوانيد ببينيد. کار اصلی آن تقويت امواج ماهواره اي در مناطق کوري است که امواج ضغيف هستند و احتياج بهDich  ديش بزرگ باشد. گروههای تفریحی تحقیقی و..... که به مناطق خارج از شهری، بیابانها و.... میروند و امکان نصب دیش بزرگ را بر روی وسیله نقلیه ندارند معمولا از چنین بوسترهایی استفاده می کنند.  اگر دوستانتان از Lien - IN  Amplifier   استفاده ميکنند ، ميتوانيد در منطقه مورد نظرتان آن را امتحان و بعدا براي تهيه آن اقدام کنيد.  
      
 تقويت کننده تا 20 db دسيبل امواج را تقويت کرده و به Receiver رسيور منتقل ميکند. شايد بالاتر از 20 db هم موجود باشد. 
توجه کنيد که فقط   IN - Leine  Amplifier و يا  Lien - IN  Amplifier   را براي اين کار ميتوانيد استفاده کنيد.
اگر خروجي تیونر  Receiver شما بيشتر از 18 ولت است، بايد تقويت کننده هم بيشتر از 18 ولت باشد   
 
                                          
اگر در اطراف آنتن موانع طبيعي وجود ندارد، مي توان از شبكه هاي توري فلزي براي ايجاد حفاظ در برابر امواج مزاحم و تابش هاي آن استفاده كرد. اين شبكه ها بايد از توري هاي آلومينيومي يا فولادي ساخته شوند. تور مسي عليرغم كيفيت بهتر، گران و كمتر قابل دسترس است. فاصله بين سيم هاي شبكه نبايد بيشتر از نيم سانتيمتر باشد. شبكه هاي توري معمولی که برای جلوگيری از ورود حشرات جلوی پنجره گذاشته می شود، با حفرههائی حدود يك دهم سانتيمتر بهترين است. شبكه توری فلزی محافظ بايد كاملا دورتادور آنتن را بگيرد و يك متر از آنتن بلندتر باشد. شبكه ها نبايد عمودي باشند بلكه بايد با شيب 30 تا 45 درجه در اطراف آنتن قرار گيرند. پايه شبکه توري بايد تقريبـاً يک متر با پايه آنتن فاصله داشته باشد. در صورت به كار گرفتن شبكه توري، زاويه ميان پايين ترين نقطه رفلكتور آنتن و بلندترين نقطه شبكه توري بايد تقريبا 5 درجه كمتر از زاويه ماهواره با افق باشد. مثلا، اگر زاويه ماهواره 10 درجه است، زاويه ميان پايين آنتن تا بالاي شبكه توري نبايد بيش از 5 درجه باشد. در اين مثال فاصله ميان پايين شبكه تا آنتن بايد 2 متر باشد. شبكه توري بايد با سيم كشي برق به سيم زمين مرتبط شود.
 
راه ديگر پيچيدن فويل آلومينيومي  بدور LNB مي باشد مي توانيد دور LNB بپيچيد بصورتي كه جلوي LBN كه بسمت ديش است بسته نشود و لبهاي فويل را بسمت بيرون مانند پره درست نمائيد البته  اينكار فقط ممكن است تعدادي كانال را  بدون اختلال درست نمايد بجاي فويل مي توانيد از قوطي آلومينيومي نوشابه براي LNB هاي گرد استفاده كنيد دو طرف قوطي را پاره نمائيد مانند يك استوانه سمتي كه به داخل ديش مي باشد را بايستي مطابق شكل زير برش دهيد . باز ياد آور مي شوم  تغيير مكان ديش بهترين و راحتترين  راه ممكن مي باشد خودتان را به دردسر نياندازيد  .
 
مطابق شکل زير يک تکه توري آلومينيم تهيه کنيد و يا قوطي کولا ، کمپوت تهيه کرده و دو سر آن را ببريد. آنتن خود را روی کانال مورد نظر پارازيت زده تنظيم کنيد، حالا فيلتری را که درست کرده ايد روي LNB ببنديد و حرکت دهيد، در ابتدا احتمالا فقط صدا  داشته باشيد و يا فقط تصوير، در اين مسير، بمانيد و با حرکت دادن يواش فيلتر به صدا و  تصوير مناسب ميرسيد.  اگر سيم فيلتر را به زمين وصل کنيد امکان حذف پارزيت بيشتر ميشود.
 
در اين حالت سعی کنيد قوطي و يا فيلتر را با نوار چسپ و يا هر وسيله ديگري ثابت کنيد.
توجه کنيد رابطهاي فلزي که کابل را به LNB وصل ميکنند را ايزوله کنيد و در صورت امکان از کابل دراز استفاده نکنيد.
 
دقت کنيد که قوطی و يا توری که تهيه کرده ايد را صافکاری نکنيد، لبه های تيز آن باعث ميشود که راحتتر پارازيتها را جذب کنند. لازم نيست دقيقا به اندازه قطر LNB  باشد، کمي بزرگتر از آن هم  ايرادی ندارد، 
 
در تنظيمات اوليه قوطی و يا توری بايد مطابق فلش بالا متحرک باشد و بتوان آن را به عقب و جلو  Lnb حرکت داد. سيمی که به قوطی و يا توری نسب ميشود، ميتواند يک کابل معمولی روکش دار باشد که به بدنه ديش و يا يک تکه فلزی با فاصله زياد ازLnb بسته ميشود، اين سيم امواج پارازيتی قوی را که به فیلتر برخورد مي کنند بايد به زمين و يا بدنه منتقل و دفن کند. دقت کنيد که در صورت امکان اين سيم را به ميله، شير آب ويا هر فلز ديگری که زير خاک و يا لای ديوار است ببنديد و سعی کنيد محل آنتن از اشيا رسانا فاصله داشته باشد و هرگز رنگ پاشيده شده روی ديش و بدنه آنتن را نکنيد و اگر جايي از آنتن را ميبينيد که رنگ آن پاک شده مجدادا رنگ کنيد و سعی کنيد در مرحله اول تنها قوطی و يا توری که تهيه کرده ايد رنگ نخورده باشد.محل مناسب برای قرار گرفتن آنتن، زمين، باغچه و حياط است، اگرناچار شديد جای ديگری را انتخاب کنيد، حتما دقت کنيد که محل آنتن از اشيا رسانا حداقل چند متر  فاصله داشته باشد.
 
 مطابق شکل زير يک طرف قوطي را به اندازه 3 سانتي متر قيچی کنيد، بريده ها را راست کرده و فیلتر را بر رويLNB قرار دهيد به صورتي که قسمت پره دار به طرفDich  ديش قرار گيرد، بقيه حالت درست مانند شکل اول است، تنها حرکت دادن پره ها کيفيت تصويری را بالا ميبرد. در اين روش پهنای باند دريافت سيگنالهای پارازيتی بازتر است و تنظيم آن احتمالا مشکلتر باشد.
 
به شكلهاي زير دقت كنيد :
 تنظيم آنتن
تنظيمی که برای جهت آنتن درنبود مزاحم انجام می شود، ممكن است پس از پديد آمدن امواج راديويی مزاحم بهم بخورد زيرا اينگونه امواج راديويی ايجاد کننده اختلال، احتمالا ً ازجهتی وارد ميشوند که آنتن دارای قدرت دريافت بيشتری است. در اينگونه موارد يك تغيير جزيي جهت آنتن ميتواند امواج مزاحم را بي اثر کند، بدون آنکه تاثير نامطلوب چنداني در كيفيت سيگنال هاي ماهواره مورد نظر بگذارد. اين تنظيم ها غالبا به كمك سمت Azimuth و زاويه Elevation قابل دسترسي است.  
 
 تلفيق تكنيك هاي مختلف
 
در اغلب موارد، استفاده از مجموعه تكنيك هاي مختلف، براي از بين بردن تداخل امواج مزاحم لازم است. بعنوان مثال اگر ساختمان مناسبي براي گذاشتن آنتن در داخل آن موجود باشد مي توان با تعبيه شبكه توري هاي فلزي در ديوارها به پسزني امواج مزاحم كمك كرد. در مواردي كه گودي مناسبي براي آنتن وجود دارد، توري ها مي توانند كار محافظت را عميق تر كنند. در شكل (C) توري هاي فلزي دور تا دور محل نصب آنتن قرار گرفته اند و سبب تقويت قدرت محافظت از امواج مزاحم مي شوند اما فراموش نكنيد كه در اين مورد بايد يك گشادگي در جهت ماهواره مورد نظر ايجاد كنيد تا بتوانيد سيگنال هاي مطلوب را به روشني دريافت داريد.

[ شنبه سیزدهم اسفند 1390 ] [ 11:49 ] [ حامد ]

[ ]

سوال عجيب ررييس فدراسيون ازپدر دژآگه! علي كفاشيان پس از پايان مراسم و صرف ناهار به همراه مهدي تاج راهي زمين شماره يك آزادي شد تا با تماشاي تمرين تيم ملي از آخرين شرايط آنها باخبر شود. اكثر گزارشگران برنامه‌هاي ورزشي سيما با ديدن او در محل تمرين به دنبال گفت‌وگو درباره آخرين وضعيت انتخابات فدراسيون و شايعات مربوط به آن بودند. به نوشته روزنامه گل : کفاشيان پس از اين گفت‌وگوها به سمت نيمكت كنار زمين رفت تا با پدر اشكان دژآگه ديدار كند. زماني كه دو نفر روبه‌روي يكديگر قرار گرفتند كفاشيان از حال و احوال افشين پرسيد. پدر دژآگه مانده بود كه افشين كيست. رييس پرسيد: شما پدر افشين هستيد كه ناگهان به او يادآور شدند افشين نه! اشكان، اما كفاشيان دوباره پرسيد:افشين كجا بازي مي‌كند؟ اينجا بود كه پدر اشكان جواب داد: آقاي كفاشيان اشكان دژآگه است و در ولفسبورگ بازي مي‌كند. ظاهرا رييس هنوز نتوانسته ياد و خاطره افشين قطبي را فراموش كند. سوال آخر كفاشيان درباره محل زندگي آنها در آلمان بود كه سيد محمد دژآگه به برلين اشاره كرد. واكنش رييس در اين باره هم جالب بود. كفاشيان گفت: همان شهري كه يك زماني يك ديوار داشت و به دو قسمت تقسيم شده بود.

[ جمعه دوازدهم اسفند 1390 ] [ 2:23 ] [ حامد ]

[ ]

استیلی از بزرگترین اشتباهش در پرسپولیس پرده برداشت: Enlarge font image استیلی از بزرگترین اشتباهش در پرسپولیس پرده برداشت سرمربی سابق سرخ پوشان پایتخت گفت: «در این مدت سعی کردم تا از هیاهوی فوتبال دور باشم تا به آرامش نسبی برسم ولی این آرامش من زمانی کامل می شود که پرسپولیس با دنیزلی نتیجه بهتری بگیرد و در لیگ قهرمانان آسیا موفق شود.» به گزارش خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام به نقل از مهر، سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه گروه پرسپولیس در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از استقلال و سپاهان سخت تر است، گفت: «بزرگترین اشتباهم این بود که نه گفتن برایم خیلی سخت بود اما حالا به این نتیجه رسیدم که بعضی مواقع آدم باید نه گفتن را بلد باشد.» حمید استیلی ضمن بیان مطلب فوق گفت: «در این مدت سعی کردم تا از هیاهوی فوتبال دور باشم تا به آرامش نسبی برسم ولی این آرامش من زمانی کامل می شود که پرسپولیس با دنیزلی نتیجه بهتری بگیرد و در لیگ قهرمانان آسیا موفق شود.» وی با بیان اینکه در نیم فصل از چند تیم لیگ برتری و دو تیم لیگ یکی پیشنهاد داشتم، افزود: «چون در حال حاضر این تیمها مربی دارند نام آنها را نمی آورم اما برای فصل بعد دوباره سرمربیگیری یک تیم را قبول خواهم کرد.» استیلی با اشاره به اینکه درست است که سرمربیگری تیم پرسپولیس برایم خیلی سخت بود اما تجربه بزرگی را بدست آوردم، اظهار داشت: «بزرگترین اشتباه من این بود که نه گفتن برایم خیلی سخت بود، بعضی مواقع آدم باید نه گفتن را بلد باشد، من به خاطر دوستی و رفاقت در این خصوص آسیب زیادی دیدم. من در اول فصل رقابتهای لیگ برتر اشتباهات زیادی را مرتکب شدم به طوریکه این اشتباهات در جریان فصل نیز ادامه داشت.» وی در خصوص وضعیت فعلی دروازه بانهای تیم پرسپولیس خاطر نشان کرد: «دروازه بان عامل بسیار تاثیر گذاری در موفقیت یک تیم است چون اگر بازیکنان سایر خطوط تیم مرتکب اشتباه شوند، بازیکن دیگری است که بتواند نتیجه را جبران کند، قطعا اشتباه دروازه بانهای پرسپولیس عمدی نبود، اما تیم در اثر این اشتباهات ضربات زیادی خورد.» سرمربی سابق تیم پرسپولیس با اشاره به اینکه وضعیت معمارزاده نسبت به قبل بهتر شده، تصریح کرد: «هوشیار نیاز دارد تا بیشتر در پرسپولیس تجربه کسب کند ضمن اینکه باشگاه یک دروازه بان بوسنیایی نیز برای حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا جذب کرده، که فعلا در خصوص عملکرد وی نمی توان قضاوت کرد.» وی با بیان اینکه دنیزلی مربی بزرگ و شناخته شده ای است، تاکید کرد: «وی یک ویژگی و امتیاز بزرگ دارد و آنهم این است که هواداران و تماشاگران پرسپولیس دوستش دارند و با بردن دربی 74 وضعیت دنیزلی در این خصوص بهتر از گذشته نیز شده است. امیدوارم وی برای فصل آینده رقابتهای لیگ برتر بتواند تیم خوبی را ببندد.» استیلی در پاسخ به این پرسش که انتظار واقع بینانه هواداران از تیم پرسپولیس در این فصل باید چه باشد، گفت: «اکثر هواداران پرسپولیس خیلی احساسی هستند و باید در خیلی مواقع منطق را نیز همراه احساساتشان کنند. ما متاسفانه همه چیز را فدای نتیجه کرده ایم. نیاز به زمان است تا مربی و بازیکنان با تفکرات یکدیگر آشنا شوند اما چون در کار مدیریت و سرمربی ثباتی وجود ندارد، همین موضوع کار را سخت کرده است.» وی در پاسخ به این پرسش که خیلی از کارشناسان اعتقاد دارند که گروه پرسپولیس در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از گروه تیمهای سپاهان و استقلال سخت تر است، خاطرنشان کرد: «گروه پرسپولیس در مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از گروههایی که تیمهای استقلال و سپاهان در آن قرار گرفته اند سخت تراست اما بازیکنان پرسپولیس توانایی صعود از این گروه را دارند.» سرمربی سابق تیم پرسپولیس با بیان اینکه ما خودمان در تهران با سه گل تیم الهلال عربستان را شکست دادیم، گفت: «پرسپولیس از بازیکنان با تجربه بین المللی زیادی برخوردار است ضمن اینکه اضافه شدن زاید، شیث، نصرتی و پولادی نیز کمک زیادی به این تیم در رقابتهای لیگ قهرانان آسیا خواهد کرد.» وی در خصوص دربی 74 و برد تیم پرسپولیس در آن بازی، تصریح کرد: «شرایط خیلی سختی است، وقتی که یک سرمربی بازیکنان اصلی خود را در اختیار نداشته باشد، تیم ما تازه داشت شکل می گرفت که نصرتی و شیث محروم شدند و خیلی از بازیکنان خود را نیز به دلیل مصدومیت پیش از دربی 73 از دست داده بودیم. ما در آن بازی به زور 11 بازیکن اصلی خود را در اختیار داشتیم.» استیلی با بیان اینکه شرایط استقلال در دربی 74 مشابه شرایط پرسپولیس در دربی 73 نبوده و من این موضوع را قبول ندارم، گفت: «استقلال در دربی 74 نیمکتش خالی نبود و بازیکنان ذخیره خوبی برروی نیمکت داشت اما بازیکنان امید خود را در دربی 73 روی نیمکت قرارداده بودیم. ما تا دقیقه 100 آن بازی نیز پایاپای با تیم استقلال بازی کردیم اما از آن به بعد چون بازیکنان جانشین مناسبی برای تعویض در وقتهای اضافه نداشتیم از این موضوع ضربه خوردیم.»

[ جمعه دوازدهم اسفند 1390 ] [ 2:17 ] [ حامد ]

[ ]

اشک‌های اشکان در آغوش پدر : اشکان دژآگه که برای اولین بار پیراهن تیم ملی ایران را در بازی مقابل قطر به تن کرد و توانست در نخستین بازی ملی اش دو گل به ثمر برساند، ساعت 3 بامداد امروز به همراه جواد نکونام تهران را ترک کرد و به آلمان رفت. به گزارش مهر، نکونام که هنگام ورود دژآگه به ایران او را همراهی می کرد و هم اتاق او در اردوی پیش از بازی با قطر بود، اینبار در بازگشت هم همسفر این بازیکن شد و به همراه او از فرودگاه امام خمینی (ره) به فرانکفورت آلمان پرواز کرد. نکونام از فرانکفورت به اسپانیا رفت تا در تمرینات اوساسونا حاضر شود. نکته قابل توجه حضور دژآگه در تهران اشک های او در آغوش پدرش بود. او که از زدن دو گل در بازی مقابل قطر خوشحال به نظر می رسید، پس از مسابقه و در هتل اوین پدرش را در آغوش کشید و از شدت خوشحالی دقایقی گریه کرد.

[ جمعه دوازدهم اسفند 1390 ] [ 2:15 ] [ حامد ]

[ ]

کي روش: 90 روز با جام جهاني فاصله داريم کارلوس کی‌روش پس از تساوی 2 بر 2 مقابل قطر در نشست خبری گفت: بازی جالبی بود و تماشاگران راضی به خانه هایشان باز می گردند. ممکن است نتیجه بازی برایمان سنگین باشد اما دو گلی که دریافت کردیم به دلیل عدم تمرکز بازیکنان بود. مسئله مهم این نیست و نتیجه را می پذیریم و می دانیم به هدف اصلی رسیده ایم و به عنوان تیم اول به مرحله بعدی صعود کرده ایم. به بازیکنان قطر و تیم خودم تبریک می گویم که به دور دوم صعود کردیم. وی گفت: اشکان دژاگه از این بهتر نمی توانست باشد. اگر قرار بود نقش او را مثل یک فیلم سینمایی بنویسیم از این بهتر نمی شد. درخشش او نشان می دهد ما به بازیکنانی مثل او نیاز داریم چون این بازیکنان تجربه بین المللی دارند. باید بگویم واقعیت این است که ۹۰ روز با جام جهانی فاصله داریم و تکرار می کنم همین تعداد روز فرصت داریم قبل از اینکه به جام جهانی برویم. بازی های مرحله بعد 90 روز دیگر شروع می شود و ما باید خودمان را آماده کنیم پیغام من به کسانی هست که خیلی اشتباه می کنند. بنابراین تیم مان را برای دور دوم آماده می کنیم. کی‌روش در خصوص اینکه آیا از این نتیجه و صعود تیم ملی راضی است یا خیر عنوان کرد: مسلما راضی هستم چون هدف اصلی ما راهیابی به مرحله بعد به عنوان تیم اول بود و از این مسئله رضایت کامل دارم. چون اینگونه سؤال کردید باید بگویم راضی هستم ولی به این معنا نیست که نباید کار بیشتری انجام دهیم. این بازی ها نشان می دهد در خیلی از زمان ها باید بهتر باشیم و در این ۹۰ روز اشکالات را برطرف کنیم. شک ندارم تیمی مثل قطر تمام سرمایه اش را به کار می گیرد تا در مرحله بعدی حاضر شود و تا آنجا که می دانم آنها، اردن و عراق در چند ماه آتی مدام در اردو هستند. وی افزود: صعود به جام جهانی کار جدی است و باید آماده باشیم و در مستطیل سبز و بیرون از آن همه چیز را آماده کنیم. پس از ۱۱ ماه در ایران بودن باید بگویم باید متفاوت باشیم و از لحاظ پشتیبانی ها خیلی بهتر باشیم چون ۱۱ ماه پیش نمی توانستم این مسائل را بیان کنم اما حالا آشنا هستم. برای خودم چیزی نمی خواهم و حمایت را برای تیم ملی می خواهم. تنها خواسته ام این است حمایتی که از ما می شود به اندازه استقلال، پرسپولیس و حتی تراکتورسازی باشد. کی‌روش در پاسخ به این سؤال که آیا اتفاق خاصی رخ داده که مدام هشدار می دهد و مثل گذشته لبخند نمی زند، گفت: نظر شخصی ام این است که برای صعود به جام جهانی باید از لحاظ آماده سازی بهترین تیم باشیم و تعهدمان به مسائل جزیی بیشتر باشد. این مسائل را به این خاطر مطرح می کنم چون حتی یک روز را هم نباید از دست داد. سرمربی تیم ملی گفت: وظیفه من این است که با مسئولان صحبت کنم و همان طور که می دانید تیم هایی مثل اردن، عراق و قطر تمام سرمایه خود را خرج می کنند تا موفق شوند. ما نمی توانیم بگوییم حضور بازیکنانمان در لیگ برتر به صورت منظم و توام با موفقیت عامل پیروزی می شوند بلکه باید طرز تفکرمان را حرفه ای کنیم و تنها و تنها این جمله را می گویم.

[ جمعه دوازدهم اسفند 1390 ] [ 2:5 ] [ حامد ]

[ ]

خرکیف یعنی.... خر کیف یعنی سر کلاس کاردانی نشسته باشی، دونفر از جلوی در کلاس رد بشن و بگن :" نه اینجا نیست... اینا بچه های کارشناسی ارشدن "• خر کیف یعنی کلاستو دو در کنی و همون روز استاد حضورغیاب نکنه! خر کبف یعنی اینکه یه لپ تاپ می گیری دستت اما 2 قرون سواد نداری بهت بگن آقای مهندس!• خر کیف یعنی راننده تاکسی باشی و دانشجوی پزشکی رو سوار کنی اونوقت وقتی می خواد پیاده شه بر حسب عادت به محیط دانشگاه بگه: مرسی آقای دکتر! خر کیف یعنی زنگ موبایلت حسابی جلب توجه کنه! خر کیف یعنی کسب بالاترین نمره میان ترم فقط از راه تقلب و امدادهای غیبی! خر کیف یعنی فکر کنی کارتت تموم شده ولی در کمال ناامیدی کانکت شی و ساعتها تو اینترنت بچرخی! خر کیف یعنی بابات قبض موبایلت رو پرداخت کنه و اصلا نپرسه که چرا اینقدر رقمش نجومی شده! خر کیف یعنی استادت بگه نگران نباش! نمی افتی! خر کیف یعنی با دوستات بری تریا، دوست اصفهانیت حساب کنه! خر کیف یعنی توی یک مجلس بزرگ همه چشمشون دنبال مدل لباست باشه! خر کیف یعنی دانشجو نباشی ولی از سایت دانشگاه، مفتکی استفاده کنی! خر کیف یعنی پشت چراغ قرمز از ماشین بغلی یه چیزی پرت شه تو ماشینت (مثل شماره تلفن و یا حتی گوشی طرف!) خر کیف یعنی تو دانشگاه همراه دوستت داری میری ولی پسر همکلاسیت فقط به تو سلام میکنه! خر کیف یعنی یه جا با یه نفر همصحبت شی و رمانتیک بگه: "از قیافه تون معلومه که دانشجویین!" خر کیف یعنی توی مهمونی باشی و یکی از خانومای باکلاس و کار درست فامیل صدات کنه: خوشگل خانوم! خر کیف یعنی یک منشی با مدیر عامل شرکت ازدواج کنه! خر کیف یعنی بین کلاس 12 تا 2 و کلاس 2 تا 4 خودتو به یک آدم اهل رو درواسی بچسبونی و بری باهاش ناهار بخوری! خر کیف یعنی موقع امتحان عملی استاد بره بیرون از کلاس و در رو هم ببنده! خر کیف یعنی هیچی نخونده باشی و همه رو از رو دست بغلیت بنویسی بعد نمره ت از اون بیشتر شه! خر کیف یعنی استاد یک سوال قلمبه بپرسه هیچکش جز تو نتونه جواب بده! خر کیف یعنی وقتی مهموناتون می رن بچه شون قشنگترین عروسکشو جا بذاره

[ پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 ] [ 21:51 ] [ حامد ]

[ ]

دانستنی هایی در مورد داریوش و کوروش کبیر آیا میدانید: اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشگری و کشوری به مدت ۴۰ سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را کورش کبیر در ایران پایه گذاری کرد. ـ آیا میدانید : کمبوجبه فرزند کورش بدلیل کشته شدن ۱۲ ایرانی در مصر و اینکه فرعون مصر به جای عذر خواهی از ایرانیان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود ، با ۲۵۰ هزار سرباز ایرانی در روز ۴۲ از آغاز بهار ۵۲۵ قبل از میلاد به مصر حمله کرد و کل مصر را تصرف کرد و بدلیل آمدن قحطی در مصر مقداری بسیار زیادی غله وارد مصر کرد . اکنون در مصر یک نقاشی دیواری وجود دارد که کمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان میدهد. او به هیچ وجه دین ایران را به آنان تحمیل نکرد و بی احترامی به آنان ننمود ـ آیا میدانید : داریوش کبیر با شور و مشورت تمام بزرگان ایالتهای ایران که در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهی برگزیده شد و در بهار ۵۲۰ قبل از میلاد تاج شاهنشاهی ایران رابر سر نهاد و برای همین مناسبت ۲ نوع سکه طرح دار با نام داریک ( طلا ) و سیکو ( نقره) را در اختیار مردم قرار داد که بعدها رایج ترین پولهای جهان شد ـ آیا میدانید : داریوش کبیر طرح تعلمیات عمومی و سوادآموزی را اجباری و به صورت کاملا رایگان بنیان گذاشت که به موجب آن همه مردم می بایست خواندن و نوشتن بدانند که به همین مناسبت خط آرامی یا فنیقی را جایگزین خط میخی کرد که بعدها خط پهلوی نام گرفت ـ آیا میدانید : داریوش در پایئز و زمستان ۵۱۸ - ۵۱۹ قبل از میلاد نقشه ساخت پرسپولیس را طراحی کرد و با الهام گرفتن از اهرام مصر نقشه آن را با کمک چندین تن از معماران مصری بروی کاغد آورد ـ آیا میدانید : داریوش بعد از تصرف بابل ۲۵ هزار یهودی برده را که در آن شهر بر زیر یوق بردگی شاه بابل بودند آزاد کرد ـ آیا میدانید : داریوش در سال دهم پادشاهی خود شاهراه بزرگ کورش را به اتمام رساند و جاده سراسری آسیا را احداث کرد که از خراسان به مغرب چین میرفت که بعدها جاده ابریشم نام گرفت ـ آیا میدانید : اولین بار پرسپولیس به دستور داریوش کبیر به صورت ماکت ساخته شد تا از بزرگترین کاخ آسیا شبیه سازی شده باشد که فقط ماکت کاخ پرسپولیس ۳ سال طول کشید و کل ساخت کاخ ۸۰ سال به طول انجامید ـ آیا میدانید : داریوش برای ساخت کاخ پرسپولیس که نمایشگاه هنر آسیا بوده ۲۵ هزار کارگر به صورت ۱۰ ساعت در تابستان و ۸ ساعت در زمستان به کار گماشته بود و به هر استادکار هر ۵ روز یکبار یک سکه طلا ( داریک ) می داده و به هر خانواده از کارگران به غیر از مزد آنها روزانه ۲۵۰ گرم گوشت همراه با روغن - کره - عسل و پنیر میداده است و هر ۱۰ روز یکبار استراحت داشتند ـ آیا میدانید : داریوش در هر سال برای ساخت کاخ به کارگران بیش از نیم میلیون طلا مزد می داده است که به گفته مورخان گران ترین کاخ دنیا محسوب میشده . این در حالی است که در همان زمان در مصر کارگران به بیگاری مشغول بوده اند بدون پرداخت مزد که با شلاق نیز همراه بوده است ـ آیا میدانید : تقویم کنونی ( ماه ۳۰ روز ) به دستور داریوش پایه گذاری شد و او هیاتی را برای اصلاح تقویم ایران به ریاست دانشمند بابلی "دنی تون" بسیج کرده بود . بر طبق تقویم جدید داریوش روز اول و پانزدهم ماه تعطیل بوده و در طول سال دارای ۵ عید مذهبی و ۳۱ روز تعطیلی رسمی که یکی از آنها نوروز و دیگری سوگ سیاوش بوده است ـ آیا میدانید : داریوش پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه گزاری کرد و به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند از سرزمین پارس دفاع کنند ـ آیا میدانید : داریوش برای اولین بار در ایران وزارت راه - وزارت آب - سازمان املاک -سازمان اطلاعات - سازمان پست و تلگراف ( چاپارخانه ) را بنیان نهاد ـ آیا میدانید : اولین راه شوسه و زیر سازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد ـ آیا میدانید : داریوش برای جلوگیری از قحطی آب در هندوستان که جزوی از امپراطوری ایران بوده سدی عظیم بروی رود سند بنا نهاد ـ آیا میدانید : فیثاغورث که بدلایل مذهبی از کشور خود گریخته بود و به ایران پناه آورده بود توسط داریوش کبیر دارای یک زندگی خوب همراه با مستمری دائم شد ـ آیا میدانید : در طول سلطنت داریوش کبیر ۲۴۲ حکمران بر علیه او شورش کرده بودند و او پادشاهی بوده که با ۲۴۲ مورد شورش مقابله کرد و همه را بر جای خود نشاند و عدالت را در سرتاسر ایران بسط داد . او در سال آخر پادشاهی به اندازه ۱۰ میلیون لیره انگلستان ذخیره مالی در خزانه دولتی بر جای گذاشت ـ آیا میدانید : داریوش در سال ۵۲۱ قبل از میلاد فرمان داد : من عدالت را دوست دارم ، از گناه متنفرم و از ظلم طبقات بالا به طبقات پایین اجتماع خشنود نیستم.

[ پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 ] [ 21:43 ] [ حامد ]

[ ]

معیارهای انتخاب همسر طبق نظر روان شناسان چیست؟ معمولاً هر فردی در ازدواج، معیارها و ملاک های خاصی برای انتخاب همسر خود در نظر می گیرد. برخی از آدم های ساده و بی شیله پیله خوششان می آید و برخی دیگر از افراد پیچیده و باهوش. عده ای به افراد مذهبی علاقه دارند و عده ای دیگر انگار میانه خوبی با مذهب ندارند. گروهی سراغ ورزشکاران، افراد فعال یا جنبشی ها می روند و گروه دیگر بیشتر افراد آرام و گوشه گیر را می پسندند و... اما علت این همه تفاوت سلیقه در انتخاب همسر چیست؟ طبق نظر روان شناسان دو نظریه مهم در انتخاب همسر وجود دارد: نظریه « همسان همسری » و نظریه « ناهمسان همسری ». نظریه همسان همسری: بر طبق این نظریه آنچه در انتخاب همسر اولویت اصلی افراد می باشد شباهت ها است. یعنی هر چه شباهت ها و همانندی های دختر و پسر بیشتر باشد، دو طرف بیشتر مایل به ازدواج با یکدیگر هستند. معمولاً افراد این گروه همانندی های قومی، فرهنگی، اجتماعی، ارزش های مشترک مذهبی ، سن و سال نزدیک به هم، سطح تحصیلاتی مشابه، علایق مشترک و... توجه کرده و آنها را بنیان و پایه استواری برای انتخاب همسر و شروع زندگی مشترک قرار می دهند. البته آن‌چه گفته شد به این معنی نیست که اگر دو نفر در برخی از حوزه ها و امور با یکدیگر متفاوت باشند، حتماً ازدواجشان ناموفق و ناپایدار خواهد بود. زیرا افرادی هستند که علیرغم تفاوت در برخی زمینه های جزئی، ازدواج موفقی داشته اند. پس به طور عام هر چه مشترکات میان طرفین بیشتر و تفاوت هایشان در جزئیات باشد ازدواج و زندگی راحتتر و آسانتری خواهد داشت. به همین دلیل متخصصان اکثراً معتقدند که اگر می خواهید ازدواجی موفق، باثبات و شادمان داشته باشید باید به سراغ فردی بروید که خصوصیات وکیفیاتی نزدیک به شما دارد. نظریه ناهمسان همسری :براساس این نظریه برخی از افراد بیشتر مایلند با افرادی ازدواج نمایند که نه تنها عیوب و نواقص آنها را ندارند بلکه با ویژگی هایشان قادر به تکمیل ضعف آنها می باشند. به بیان دیگر افرادی را برای ازدواج انتخاب می کنند که نواقص آنها را جبران می نمایند. مثلاً برخی از افراد خجالتی از افراد جسور خوششان می آید، یا افراد اجتماعی و اهل رفت و آمد، فرد اهل مطالعه و منزوی را جذب خود می کنند. پس فرض اصلی نظریه ناهمسان همسری این است که برخی برای ازدواج به دنبال افرادی می روند که دارای چیزهایی هستند که آنها ندارند ولی مایلند که آنها را داشته باشند. برطبق نظر روان شناسان و هم چنین آنچه تحقیقات نشان می دهد، ازدواج گروه اول یا افرادی که بر طبق نظریه همسان همسری ازدواج می کنند موفق‌تر بوده و در رسیدن به خانواده ای پایدار سربلندتر می باشند.

[ پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 ] [ 21:41 ] [ حامد ]

[ ]

دانستنی های بامزه:


ـ جویدن آدامس هنگام خرد کردن پیاز مانع از اشک ریزی شما می شود.


ـ اثر لب و زبان هر کس همانند اثر انگشت آن منحصر به فرد است.

ـ رشد کودک در بهار بیشتر است.
 
ـ ۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد.

ـ ظروف پلاستیکی تقریباً ۵۰۰۰۰سال در برابر تجزیه مقاومند.

ـ تنها قسمتی از بدن که خون ندارد قرنیه چشم است.

ـ شترمرغ در ۳ دقیقه ۹۵ لیتر آب می خورد.

ـ حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند.

ـ کرم های ابریشم در ۵۶ روز ۸۶ برابر خود غذا می خورند.

ـ زمان بارداری فیل به دو سال می رسد.

ـ در یک سانتی متری پوست شما ۱۲ متر عصب و ۴ متر رگ و مویرگ است.

ـ شدیدترین نعره ها متعلق به وال ها است که برابر با صدای موتور جت است.

ـ وقتی یک نوزاد در حال گریه است با صدای ش....ش.... شما آرام می شود به این دلیل که صدای آبی که اطراف نوزاد در شکم مادر است را برایش تداعی می کند، در ضمن این یکی ازدلایلی است که چرا صدای ساحل دریا به انسان آرامش می دهد.

ـ دلفین ها همانند گرگ ها هنگان خواب چشم هایشان را باز می گذارند.

ـ با نگاه کردن به گوش حیوانات می توانیم به تخم گذار بودن یا بچه زا بودن آنها پی ببریم. بدین صورت که تخم گذاران گوششان ناپیدا و بچه زایان گوششان نمایان است، تنها یک اسثتنا وجود دارد آن هم نوعی افعی است که بچه زاست اما گوشش دقیق پیدا نیست.

ـ بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب است.

ـ انسان امروزی به طور متوسط ۶ سال از عمر خود را تلویزیون نگاه می کند و ۶ سال را صرف غذا خوردن می کند و یک سوم را می خوابد.

ـ موش دو پای آفریقایی از میدان دید ۳۶۰ درجه برخوردار است.

ـ مغز انسان تنها ۲ درصد از وزن انسان را تشکیل می دهد ولی ۲۵ درصد اکسیژن دریافتی بدن را به تنهایی مصرف می کند.

- سرعت عطسه یك انسان برابر است با 160 كیلومتر در ساعت

- آب دریا بهترین ماسك صورت است !

- چشم انسان معادل یك دوربین 135 مگا پیكسل عمل می كند !

- 90% سم مار از پروتئین تشكیل شده است !

- مغز در هنگام خواب فعالتر از وقتی است كه تلویزیون می بینید !

- جوانان هندی شادترین و ژاپنی ها افسرده ترین های جهان هستند !

- قوه چشایی پروانه در پاهای آن تعبیه شده است !

[ پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 ] [ 21:36 ] [ حامد ]

[ ]

توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات راه حل بسياري از چالشهاي نظام است


وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: ادعا داريم توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند راه حل بسياري از چالشهاي نظام باشد و مي توان از آن به منظور کارآمدي، اقتدار و پايداري نظام بهره جست.

به گزارش خبرنگار ايرنا، "رضا تقي پور" روز يکشنبه در مراسم توديع "محمد سليماني" وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات، افزود: کارآمدي، اقتدار و پايداري بعنوان چالشهاي پيش روي نظام مطرح است و برخي در دنيا نظام جمهوري اسلامي ايران را به ناکارآمدي و اشراف نداشتن به منابع اطلاعاتي منتسب مي کنند که با استفاده از فناوري اطلاعات وارتباطات بعنوان عامل پيشران مي توانيم اين چالش ها را از پيش رو برداريم.
وي افزود: دسترسي سريع شهروندان به شبکه اينترنت پرسرعت، البته بدور از تهاجم فرهنگي و دغدغه هاي امنيتي از اهداف اصلي وزارت ارتباطات در چهار سال آينده است.
تقي پور همچنين به تشريح برنامه هاي خود پرداخت و گفت: پنج محور اصلي فعاليت ما در وزارت ارتباطات در چهار سال آينده توسعه زيرساخت ها و فناوري اطلاعات بمنظور رشد جهشي ايران در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و امنيتي، توسعه پست و پست بانک و ارتقا نقش آنها در زندگي مردم، تنظيم روابط دولت با بخش خصوصي، خصوصي سازي پست، پرداختن به مباحث حاکميتي و رها کردن تصدي گري، تجديدساختار در سطح وزارتخانه و تقويت و حمايت از تشکل هاي صنفي و افزايش سهم آنها در پروژه هاي ملي است.
وي با اشاره به اينکه هدف کلان ما در وزارت ارتباطات، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات براي رسيدن به "اقتصاد دانش بنيان" است، افزود: براي گذر از مدار کشورهاي توسعه نيافته به توسعه يافته، "اقتصاد منبع بنيان" را بايد پشت سر بگذاريم و به "اقتصاد دانش بنيان" برسيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت دهم گفت: در اين چهار سال تلاش خواهيم کرد بسياري از امور مردم در تجارت، مسايل آموزشي، علمي، فني و غيره بدون نياز به مراجعه حضوري امکان پذير شود، نمي گويم اين هدف محقق مي شود ولي سعي مي کنيم زمينه آن را در چهار سال آينده فراهم نمائيم.
تقي پور با قدرداني از زحمات سليماني در چهار سال گذشته، اظهار داشت: با توجه به کارنامه درخشاني که وزارت ارتباطات در اين مدت با راهبري سليماني داشت و جهشي که در اين حوزه اتفاق افتاده ما دوره ي سختي را پيش رو داريم.
وي افزود: در گذر زمان اگر بخواهيم فاصله مان را با کشورهاي پيشرفته کمتر کنيم بايد حداقل با سرعت آنها يا سريع تر از آنها حرکت کنيم.
وي در خصوص اهميت حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات، گفت: در اصل سوم قانون اساسي
بر خودکفايي در علوم و فنون تاکيد شد، براساس چشم انداز 20 ساله نيز ايران بايد جايگاه ممتازي را در منطقه کسب کند، مقام معظم رهبري نيز همواره بر جنبش نرم افزاري تاکيد داشتند که مجموع اين رهنمودها، مسئوليت ما را سنگين تر مي کند چرا که بخش عمده دستيابي به اين اهداف به عهده وزارت ارتباطات است.
تقي پور با اشاره به اينکه امروز فرصت هاي زيادي را در کشور براي توسعه در اين حوزه داريم، افزود: موقعيت جغرافيايي مناسب، جمعيت جوان و با استعداد و ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي فرصت هايي براي توسعه در اين حوزه است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينکه از نقاط قوت اين حوزه قابليت جذب سرمايه گذاري خارجي است، افزود: منابع کشور محدود است و اگر بخواهيم خود را به سطح استانداردهاي جهاني برسانيم بايد از سرمايه هاي خارجي بهره گيري کنيم.
تقي پور با اشاره به فقدان ماهواره ملي ارتباطي، گفت: در اين زمينه تاخير داريم اميدواريم با راه اندازي آن دغدغه هاي ناشي از فقدان اين فناوري نيز رفع شود.
گفتني است مراسم توديع و معارفه وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات امروز با حضور معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور و کارکنان وزارت ارتباطات برگزار شد.


[ پنجشنبه یازدهم اسفند 1390 ] [ 16:28 ] [ حامد ]

[ ]

هشدار ياهو به فيس‌بوک


شرکت یاهو به فیس بوک هشدار داد اگر این شرکت در استفاده از برخی اختراعات ثبت شده یاهو قرارداد امضا نکند، اقدامات قضایی جدی علیه فیس بوک به عمل خواهد آورد.
فیس بوک از فناوری هایی در سیستم های تبلیغاتی خود استفاده می کند که بر طبق ادعای یاهو در اصل توسط این شرکت ابداع شده و فیس بوک برای استفاده از آنها از یاهو هیچ توافقی به عمل نیاورده است.
یاهو در بیانیه ای که در این زمینه منتشر کرده تصریح کرده که این شرکت در برابر سهامداران، کارکنان و ... خود احساس مسئولیت می کند و باید از حقوق مالکیت معنوی آنها حفاظت کند. ما معتقدیم که فیس بوک باید حقوق ما را به رسمیت بشناسد و با یاهو قرارداد امضا کند، در غیر این صورت به طور قطع با شکایت یاهو مواجه خواهد شد.
فیس بوک در واکنش اعلام کرده که باید ادعاها یاهو را به طور مفصل تر مورد بررسی قرار دهد و هنوز ارزیابی دقیقی از آنها ندارد.
در حال حاضر چندین شرکت بزرگ دنیای فناوری مانند گوگل، اپل ، مایکروسافت و سامسونگ درگیری های سنگین حقوقی با یکدیگر دارند و حال یاهو هم وارد این درگیری های بی پایان شده است.

[ چهارشنبه دهم اسفند 1390 ] [ 21:27 ] [ حامد ]

[ ]

نوآورانه‌ترین شرکت‌های جهان

وقتی بحث نوآوری پیش می‌آید، طبیعتا شرکت‌های تکنولوژی گوی رقابت را از دیگر شرکت‌های فعال در بخش‌های دیگر می‌ربایند.


درست به همین دلیل هم هست که وقتی قرار می‌شود فهرستی از نوآورانه‌ترین شرکت‌های جهان منتشر شود، اغلب جایگاه‌ها به شرکت‌های تکنولوژی اختصاص دارد. وب‌سایت معتبر FastCompany که هر سال فهرستی از نوآورانه‌ترین شرکت‌های تکنولوژی را منتشر می‌کند، امسال هم به تازگی این فهرست را منتشر کرده است.

در واقع شرکت‌های حاضر در این فهرست شرکت‌هایی هستند که بیشترین تاثیر نوآورانه را در صنایع مختلف و فرهنگ مردم گذاشته‌اند. این شرکت‌ها با رای کاربران این وب سایت و البته شاخص‌ها و معیارهای مشخصی انتخاب و معرفی شده‌اند. به این ترتیب پنجاه شرکت از نوآورانه‌ترین شرکت‌های جهان معرفی شده‌اند که در آن جایگاه‌های اول به شرکت‌های بزرگ و شناخته شده‌ای مانند Apple، Facebook، Google و Amazon اختصاص پیدا کرده است.

در این فهرست عنوان نوآورانه‌ترین شرکت به خاطر امکان ویژه برنامه Siri برای قدم زدن و حرف زدن با یک محصول دیجیتال شخصی به Apple اختصاص یافته است. این چیزی است که به عقیده کارشناسان رقبای این شرکت مانند Amazon و Google را به عرصه رقابتی جدی‌تری وارد کرده است. علاوه بر اینها، حاکمیت iPad بر بازار جهانی تبلت‌ها و ارائه امکاناتی مانند دوربین عکاسی تعبیه شده روی iPhone 4S که چند سال پیش تنها 500 دلار ارزش داشت، آن را از دیگر شرکت‌های تکنولوژی متمایز می‌کند. Facebook رتبه دوم این فهرست را به خاطر 800 میلیون کاربر فعال را به‌دست آورده است.

بسیاری می‌گویند میزان اطلاعات کاربران این شبکه اجتماعی پر طرفدار هر سال تا بیش از دو برابر افزایش پیدا می‌کند، حالا با ورود این شرکت به بازار سهام بعضی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که به ارزشی بیش از شرکت قدیمی و بزرگ Amazon هم برسد. Google هم به خاطر گسترش زمینه فعالیت‌هایش در بخش‌های مختلف عنوان سوم این فهرست را در اختیار دارد. حالا Google از یک محصول واحد به یک فرمانروایی اینترنتی تبدیل شده است. حالا سیستم عامل آندروید این شرکت در سال میلادی گذشته باعث فروش بیش از 250 میلیون دستگاه موبایل‌های هوشمند در سرتاسر جهان شده است. کتابخوان Kindle و تبلت Kindle Fire شرکت Amazon هم باعث شد تا این شرکت به خاطر سابقه طولانی فعالیتش در صنعت تکنولوژی عنوان چهارم این فهرست را به خودش اختصاص بدهد.


SQUARE: «جک دورسی» توانسته با دو شرکت، عنوان پنجم و ششم این فهرست را به تلاش‌هایش در صنعت تکنولوژی اختصاص بدهد. او موسسه شرکت SQUARE و مخترع شبکه اجتماعی Twitter است. حالا SQUARE به خاطر جادوگری در تجارت رتبه پنجم را در اختیار گرفته است. این شرکت در زمینه طراحی و ارائه برنامه‌های کاربردی برای پرداخت‌های موبایلی فعالیت می‌کند. این شرکت در ماه مه سال 2010 راه‌اندازی شد و حالا در این مدت کم توانسته رشد خوبی داشته باشد. اولین محصول این شرکت یک دستگاه کارت اعتباری خوان بود که طراحی شبیه به جای کارت اعتباری داشت و از یک ورودی هدفون هم بهره می‌برد. این دستگاه به گوشی‌های موبایل متصل می‌شود و به راحتی امکان پرداخت را به کاربرانش می‌دهد. رتبه ششم این فهرست هم به خاطر گسترش دیالوگ‌های جهانی به شرکت Twitter تلاش بزرگ‌تر دورسی در دنیای تکنولوژی، اختصاص یافته است.

Occupy Movement: یک منبع تکنولوژیک و آنلاین برای اتفاقات اجتماعی و سیاسی اخیر آمریکا یا همان جنبش وال استریت را اشغال کنید.این وب سایت در واقع آخرین و جدیدترین اخبار مربوط به این جنبش را پوشش می‌دهد و انقلاب تکنولوژیکی در روند این جنبش ایجاد کرده است.
Tencent: هشتمین شرکت نوآورانه جهان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اینترنتی چین است که به خاطر تغذیه اینترنت چین با سرویس‌های ارزش افزوده و تبلیغات آنلاین این عنوان را به خودش اختصاص داده است. به گفته بسیاری از کارشناسان این شرکت حاکمیت سرویس‌های اینترنت در چین را در اختیار دارد. درآمد خالص این شرکت برای یک فصل برابر یک میلیارد دلار بوده است.
Life Technologies: عنوان نهمین شرکت نوآورانه جهان را برای بکار بردن تکنولوژی در علم ژنتیک و انجام بیش از نه میلیون تحقیقات مختلف در این زمینه، در اختیار گرفته است. این شرکت به خاطر استفاده هوشمندانه از تراشه‌های الکترونیکی در علم ژنتیک در سال‌های اخیر شهرت زیادی پیدا کرده است.
SolarCity: این شرکت به خاطر گسترش تجارت انرژی خورشیدی عنوان دهم این فهرست را در اختیار گرفته است. «لیدون ریو» مدیرعامل آن در این مورد می‌گوید: «بیش از پنج هزار شرکت فعال در این زمینه در آمریکا وجود دارد، اما اغلب آنها به خاطر عقب ماندن از روند رشد تکنولوژی، از تجارت هم عقب مانده‌اند.» این شرکت به خاطر طراحی و تولید شارژرهای خورشیدی بزرگ و خودروهای الکترونیکی شهرت زیادی دارد.
HBO: یک شبکه تلویزیون کابلی آمریکایی که زیر مجموعه Time Warner یکی از امپراتوری‌های رسانه‌ای جهان است که حالا به خاطر آنکه تنها شبکه تلویزیونی است که از دنیای دیجیتال بهره می‌برد، عنوان یازدهمین شرکت نوآورانه جهان را در اختیار دارد. حالا این شرکت رقیبی جدی برای شرکت Netflix به حساب می‌آید. این شرکت اولین سرویس موبایل تی وی جامع و گسترده را هم ارائه کرده است.
دانشگاه نیو همپشایر جنوبی: به خاطر ارتقاي سطح کیفی آموزش و تحصیلات به صورت آنلاین و آفلاین رتبه دوازدهم این فهرست را دارد. حالا این دانشگاه به رویای بزرگ علاقه‌مندان به تحصیلات عالی تبدیل شده است؛ دانشگاهی که با خدماتی مانند مرکز مشاوره تحصیلی آنلاین حالا به بزرگ‌ترین مرکز تحصیلات عالی آنلاین دنیا تبدیل شده است.


Tesla Motors: شرکتی در دره تکنولوژی که به خاطر ترکیب هنر و تکنولوژی در ساخت و طراحی خودروهای الکتریکی شهرت دارد و حالا به سیزدهمین شرکت نوآورانه جهان تبدیل شده است. در حال حاضر تولید باتری‌های با تکنولوژی و ساختار کم‌مصرف و سازگار با محیط زیست بزرگ‌ترین پروژه این شرکت است که تا سال 2013 طول می‌کشد.

Patagonia: یک شرکت تولیدکننده لباس و پوشاک که به خاطر تولید البسه طبیعی با مصرف کمترین انرژی در فرآینده تولید شهرت دارد.

این شرکت در سال 2011 فروشی برابر 500 میلیون دلار داشته است و در حال حاضر چهاردهمین شرکت نوآورانه جهان است.
Jawbone: هجدهمین شرکت نوآورانه جهان به خاطر تغییر سبک زندگی با موبایل این رتبه را به‌دست آورده است.
این شرکت با ارزشی برابر 5/1 میلیارد دلار یکی از فعال‌ترین شرکت‌های خصوصی جهان است که در زمینه طراحی و تولید لوازم جانبی انواع گوشی‌های موبایل فعالیت می‌کند. این شرکت اولین تولیدکننده هدست‌های بلوتوث در دنیا بوده است.
Dropbox: این شرکت کوچک به خاطر تغییر شکل فرآینده به اشتراک‌گذاری فایل به یک تجارت بسیار بزرگ حالا بیست‌ودومین شرکت نوآورانه جهان است.
ساختار فعالیت این شرکت مبتنی بر سیستم رایانش ابری است و به این ترتیب درآمدی بیش از 100 میلیون دلار در سال 2011 به‌دست آورده است.
LinkedIn: یک شبکه اجتماعی پر طرفدار که به خاطر کاربردهای مفیدش در زندگی روزمره حالا عنوان سی‌امین شرکت نوآورانه جهان را به خودش اختصاص داده است.
این شرکت سال گذشته میلادی وارد بازار سهام و بورس هم شده است.

[ چهارشنبه دهم اسفند 1390 ] [ 21:26 ] [ حامد ]

[ ]

آمارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت

[ طراح قالب: آوازک | Theme By Avazak.ir | rss ]